Quý khách sắp thoát khỏi trang web của Standard Chartered Việt Nam

Khi Quý khách bấm vào đường dẫn này, Quý khách sẽ thoát khỏi trang web www.sc.com/vn/ và được chuyển tới trang web của nhà cung cấp khác.

Đường dẫn này được cung cấp nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho Quý khách. Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc phê duyệt cho những trang web này và do đó sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung của trang web.

Việc sử dụng trang web này sẽ phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ các điều khoản hay hướng dẫn nào khác của nhà cung cấp nếu có. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều khoản nào theo đây với các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác quy định trong bất kỳ trang web nào, các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác của trang web đó sẽ ưu tiên điều chỉnh.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng trang www.sc.com/vn

Tiếp tục đi đến trang web của nhà cung cấp
Giao dịch ngoại hối an toàn và thuận tiện

Giao dịch ngoại hối an toàn và thuận tiện

Dịch vụ ngoại hối

Giải pháp ngoại hối cho mọi nhu cầu cá nhân và kinh doanh của quý khách

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Dịch vụ

Dịch vụ

  • Đầu tư trực tiếp/gián tiếp vào Việt Nam
  • Chuyển tiền ra nước ngoài cho mục đích định cư
  • Chuyển tiền du học
  • Người nước ngoài mua bất động sản tại Việt Nam
  • Người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua tài khoản vốn
  • Các giao dịch ngoại hối khác theo nhu cầu cá nhân và kinh doanh của Quý Khách

    *** Giao dịch đảm bảo tuân thủ Pháp luật Việt Nam và quy định của Ngân hàng

Liên hệ chúng tôi