Tài khoản tiền gửi thặng dư

Tài khoản tiền gửi thặng dư

 • Được
  Miễn phí
  Miễn phí
  thẻ ghi nợ
 • Tặng
  Miễn phí
  Miễn phí
  một cuốn sổ séc / một năm
 • Số dư tối thiểu
  Thấp
  Thấp
  tiền gửi ban đầu tối thiểu với ngoại tệ là 100 và 1 triệu đối với VND
Tài khoản E$aver

Tài khoản E$aver

 • Được truy cập
  24/7
  24/7
  vào tiền của bạn thông qua ngân hàng trực tuyến và di động
 • Trải nghiệm
  Dễ dàng
  Dễ dàng
  chuyển tiền, trong Standard Chartered hoặc bất kỳ ngân hàng địa phương nào
 • Tận hưởng
  Thuận tiện  
  Thuận tiện  
  thanh toán bằng cách lên lịch chuyển khoản theo định kỳ
Tài khoản Standard Chartered Elitefly

Tài khoản Standard Chartered Elitefly

 • Bứt phá lên tới
  360,000
  360,000
  Dặm từ giao dịch chi tiêu trên thẻ, các khoản tiết kiệm và bảo hiểm
 • Sở hữu ngay
  44,000
  44,000
  dặm thưởng khi đồng thời đăng ký và chi tiêu qua thẻ ghi nợ Standard Chartered EliteFly và thẻ tín dụng Worldmiles
 • Chuyển khoản nhanh
  24/7
  24/7
  tới ngân hàng khác mà không mất phí

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH