Cookie là gì và tại sao chúng tôi lại sử dụng cookie?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được các trang web của chúng tôi lưu trữ trong bộ nhớ trình duyệt của quý khách. Chúng thường được sử dụng để hỗ trợ các chức năng khác nhau trên các trang web của chúng tôi.

Cookie có các chức năng rất hữu ích khác, chẳng hạn như cho chúng tôi biết quý khách đã truy cập trang web nào nhiều nhất, hiểu mức độ hiệu quả của trang web đối với quý khách và cải thiện thông tin truyền đạt đến quý khách về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không sử dụng cookie để thu thập thông tin xác định trực tiếp quý khách với tư cách là một cá nhân. Tuy nhiên, một số thông tin do cookie thu thập có thể được coi là dữ liệu cá nhân (chẳng hạn như lịch sử duyệt web hoặc thông tin thiết bị của quý khách).

Tùy thuộc vào hành động mà cookie cần phải thực hiện, nó có thể là một cookie phiên hoặc cookie cố định:

 • Cookie cố định được giữ lại trên thiết bị của quý khách cho đến khi quý khách xóa chúng hoặc trình duyệt của quý khách xóa chúng khi cookie hết hạn.
 • Cookie phiên là tạm thời và sẽ hết hạn sau khi quý khách đóng trình duyệt hoặc sau khi phiên của quý khách kết thúc.

Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào?

Để giúp quý khách hiểu rõ hơn về những cookie mà chúng tôi áp dụng cho các trang web của mình, chúng tôi đã phân loại cookie thành bốn nhóm: Thực sự cần thiết, Hiệu suất, Chức năng và Xác định mục tiêu.

Nhóm 1: Thực sự cần thiết

Những cookie này rất cần thiết cho hoạt động của trang web chúng tôi, trải nghiệm duyệt web của quý khách và chúng cũng được sử dụng để kích hoạt xác thực và bảo mật.

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập bởi các cookie này để:

 • Giám sát nhằm đảm bảo các trang web của chúng tôi hoạt động một cách chính xác và cung cấp nội dung cho quý khách một cách tin cậy;
 • Khi cần thiết, chuyển thông tin của quý khách giữa các trang với nhau để tránh phải nhập lại thông tin.

Vì các cookie trọng yếu là cần thiết để trang web của chúng tôi hoạt động, chúng tôi không thể vô hiệu hóa chúng. Quý khách có thể cài đặt trình duyệt của mình để chặn hoặc cảnh báo cho quý khách về các cookie này nhưng việc chọn không tham gia có thể khiến một số phần của trang web chúng tôi không hoạt động.

Nhóm 2: Cookie hiệu suất

Những cookie này thu thập thông tin về cách quý khách sử dụng trang web của chúng tôi. Ví dụ: những trang nào quý khách đã truy cập và liệu quý khách có gặp bất kỳ lỗi nào trong quá trình truy cập hay không. Chúng cũng có thể được sử dụng để thực hiện phân tích trang web.

Dữ liệu do những cookie này thu thập được lưu trữ dưới dạng tổng hợp và sẽ không trực tiếp xác định quý khách như một cá nhân.

Chúng tôi sử dụng những thông tin được thu thập bởi cookie này để:

 • Hiểu cách trang web của chúng tôi đang được sử dụng và hiệu quả của các chiến dịch của chúng tôi như thế nào;
 • Thử nghiệm các phiên bản khác nhau của trang web để chúng tôi có thể cải thiện chúng tốt hơn.

Nếu quý khách giới hạn các cookie này trên trình duyệt của mình, trải nghiệm duyệt web của quý khách trên các trang web của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng.

Nhóm 3: Cookie chức năng

Những cookie này ghi nhớ những hoạt động của quý khách để chúng tôi có thể cải thiện, nâng cao và cá nhân hóa việc truy cập của quý khách vào trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng những thông tin thu thập được từ cookie này để:

 • Cá nhân hóa nội dung trang web của chúng tôi theo sở thích của quý khách
 • Cung cấp cho quý khách các dịch vụ web khác nhau, bao gồm khả năng xem video

Nếu quý khách giới hạn các cookie này trên trình duyệt của mình, trang web của chúng tôi

không thể nhớ các lựa chọn quý khách đã thực hiện trước đây hoặc cá nhân hóa trải nghiệm duyệt web của quý khách.

Nhóm 4: Cookie xác định mục tiêu

Chúng tôi hoặc các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt cookie xác định mục tiêu (còn gọi là cookie quảng cáo) trên trình duyệt của quý khách khi quý khách đang duyệt trang web của chúng tôi để cho phép chúng tôi điều chỉnh hoạt động tiếp thị của mình cho phù hợp với quý khách và sở thích của quý khách.

Cookie xác định mục tiêu không được sử dụng để nhận dạng trực tiếp quý khách. Chúng ghi lại thông tin như lượt truy cập của quý khách vào các trang web của chúng tôi, thông tin chi tiết về các trang web khác đã hướng quý khách đến các trang web của chúng tôi, phản hồi của quý khách đối với các quảng cáo trực tuyến của chúng tôi và các trang web mà quý khách đã truy cập, để chúng tôi và các đối tác của chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về những cách truyền đạt thông tin, sản phẩm và dịch vụ nào quý khách hoặc những khách hàng tiềm năng khác có thể quan tâm.

Để có được những hiểu biết này, đôi khi chúng tôi có thể phân tích thông tin cá nhân của quý khách để tạo hồ sơ về sở thích và sự quan tâm ư của quý khách, từ đó chúng tôi có thể truyền đạt thông tin liên quan đến quý khách và sở thích của quý khách. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin về quý khách từ các nguồn thông tin nội bộ hay bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng những thông tin thu thập được từ cookie này để:

 • điều chỉnh các quảng cáo hoặc ưu đãi của chúng tôi cho phù hợp với quý khách (bao gồm cả những quảng cáo trên các trang web của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, chẳng hạn như các mạng xã hội hoặc các hình thức khác);
 • làm cho các trang web của chúng tôi phù hợp hơn với sở thích của quý khách dựa trên các lượt truy cập trước đây của quý khách vào các trang web của chúng tôi;
 • đánh giá hiệu quả của các hoạt động tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi giúp chúng tôi xác định khách hàng tương đồng với đối tượng khách hàng của chúng tôi;
 • cung cấp các quảng cáo có liên quan cho quý khách trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba.

Dữ liệu được thu thập bởi các cookie này không được sử dụng để gửi các thông điệp tiếp thị trực tiếp cho quý khách. Do đó, việc vô hiệu hóa các cookie này sẽ không nhất thiết ngăn quý khách nhận được thông tin tiếp thị từ chúng tôi. Quý khách có thể chọn không nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi bất kỳ lúc nào và quý khách có thể tìm thêm thông tin chi tiết về điều này tại Quy định về bảo mật thông tin.

Các đối tác bên thứ ba thay mặt chúng tôi đặt cookie trên trang web của chúng tôi sẽ chỉ áp dụng các cookie đó hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu nào của quý khách theo các mục đích được mô tả trong Chính sách Cookie này.

Phòng chống gian lận

Lưu ý rằng chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin thu thập được trong các cookie nêu trên để hỗ trợ chúng tôi trong việc ngăn chặn gian lận.

Cookie bên thứ ba

Chúng tôi có thể làm việc với các bên thứ ba để thiết lập các cookie được nêu trên khi quý

khách tương tác với trang web của chúng tôi. Các bên thứ ba bao gồm các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nhà quảng cáo, công cụ tìm kiếm, mạng xã hội hoặc nền tảng phân tích cho phép chúng tôi cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của quý khách trên các trang web của chúng tôi và cung cấp nội dung phù hợp cho quý khách.

Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào với các bên thứ ba có thể nhận dạng quý khách.

Các bên thứ ba cũng có thể đặt cookie trên thiết bị của quý khách khi quý khách truy cập các trang web khác không thuộc về chúng tôi. Các cookie này được áp dụng theo chính sách cookie của bên thứ ba mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. Quý khách luôn có thể chọn không sử dụng cookie của bên thứ ba thông qua cài đặt trình duyệt của mình (xem phần Quản lý Cookie bên dưới).

Quản lý Cookies

Quý khách chọn không chấp nhận cookie bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt của mình. Hầu hết các trình duyệt web ban đầu được thiết lập chấp nhận cookie. Bằng cách thay đổi các cài đặt này, trong hầu hết các trường hợp, quý khách có thể chọn không chấp nhận bất kỳ cookie nào hoặc không chấp nhận cookie của bên thứ ba.

Xóa cookie trong cài đặt trình duyệt của quý khách có nghĩa là bất kỳ cài đặt tùy chọn nào quý khách đã thực hiện trên một trang web sẽ bị mất (bao gồm bất kỳ tùy chọn đồng ý nào liên quan đến cookie nếu có).

Cũng xin lưu ý rằng việc chặn tất cả cookie có nghĩa là chức năng trên các trang web của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng như được mô tả ở trên. Chúng tôi khuyên quý khách không nên tắt tất cả cookie khi sử dụng các trang web của chúng tôi.

Xem dưới đây để biết thêm thông tin về cách quản lý cài đặt cookie của quý khách trong các trình duyệt phổ biến hiện nay:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-storeon-your-computer

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-sg/guide/safari/sfri11471/mac

Quý khách cũng có thể chọn không chấp nhận cho việc sử dụng cookie của Google (bao gồm cả cookie DoubleClick) bằng cách truy cập Google’s Ad Settings, cho việc sử dụng thông tin Pixel của Facebook trên Facebook’s Ad settings, cho việc sử dụng cookie của LinkedIn bằng cách truy cập LinkedIn’s Settings và cho việc sử dụng cookie của Adobe bằng cách truy cập Adobe’s Settings.

Quý khách cũng có thể truy cập các trang web sau để kiểm tra và chọn các tùy chọn của mình cho các quảng cáo trực tuyến:

Digital Advertising Alliance

Network Advertising Initiative

Internet Advertising Industry

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH