Mẫu đơn mở tài khoản cá nhân

Mẫu đơn đăng ký thẻ

Thư Cam Kết

Đơn mở Tiền Gửi Có Kỳ Hạn/Tiết Kiệm Có Kỳ Hạn dành cho Khách Hàng-Cá Nhân

Lệnh chuyển tiền | Việt Nam

Đơn mở Tài khoản dành cho Khách Hàng đã có Tài khoản tại Ngân Hàng

Đơn đóng tài khoản

Đơn mở Tiết Kiệm Không Kỳ Hạn cho Khách Hàng-Cá Nhân

Hướng dẫn liên quan đến Tiền Gửi Có Kỳ Hạn/Tiết Kiệm Có Kỳ Hạn

Vui lòng tham khảo thêm “Các Điều khoản và Điều kiện chung” (áp dụng cho Khách hàng Cá nhân)

“Lệnh chuyển tiền hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer. Quý Khách có thể tải và lưu một bản khi truy cập biểu mẫu bằng các trình duyệt khác. Ngân hàng khuyến nghị sử dụng Adobe Acrobat Reader phiên bản 8 trở lên để sử dụng biểu mẫu này”

Back to Top

Lên tiếng

Standard Chartered Bank (gọi tắt là "Ngân hàng") cam kết duy trì một nền văn hóa đạo đức cao nhất và toàn vẹn, và phù hợp với tất cả các luật, quy định và chính sách nội bộ hiện hành. Là một phần của cam kết này, Ngân hàng có một chương trình “Lên tiếng” mà qua đó có thể nêu ra các mối quan ngại đích thực về vấn đề này. Các thành viên của công chúng có thể nêu ra một cách an toàn các mối quan ngại Lên tiếng thông qua siêu liên kết này, và được bên thứ ba là 'InTouch lưu trữ trên danh nghĩa của Ngân hàng. Ví dụ về các mối quan ngại có thể được nêu ra thông qua website này là mối quan ngại liên quan đến kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ hoặc các vấn đề kiểm toán và mối quan ngại liên quan đến hối lộ hoặc tội phạm ngân hàng và tài chính. Mối quan ngại nhận được sẽ được chuyển tiếp đến đội điều tra của Ngân hàng để xem xét. Đầu tiên không nên đưa ra các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ ngân hàng SCB qua website này, mà thông qua mạng lưới chi nhánh SCB, các trung tâm liên lạc, Bộ phận Quản lý Quan hệ hoặc trang web “Liên lạc”.

Miễn trách

Xin lưu ý rằng liên kết này sẽ đưa bạn đến một website khác trên Internet, được vận hành bởi InTouch, một công ty độc lập do Ngân hàng chỉ định để hỗ trợ chương trình Lên tiếng của mình. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào liên kết và mở một cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn, bạn sẽ phải chịu các điều khoản bổ sung sử dụng của các trang web mà bạn sẽ đến thăm.

Proceed