Click here for English Version

Thông báo về Xử lý Dữ liệu Cá nhân của Ngân hàng

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng

Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng là thông tin quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi muốn chắc chắn rằng quý khách hàng biết chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ các thông tin này như thế nào. Trong thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân này, chúng tôi sẽ trình bày cách thức chúng tôi thu thập, chia sẻ và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Chúng tôi cũng sẽ cho quý khách hàng biết về các quyền của mình và cách thức quý khách hàng có thể thực hiện các quyền này. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thêm cho quý khách hàng trong một thông báo riêng rẽ, khi phù hợp, thông tin bổ sung về quyền riêng tư đối với các kênh, sản phẩm, dịch vụ, ngành nghề và hoạt động cụ thể. Trong thông báo này, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” có nghĩa là chi nhánh, công ty con hoặc pháp nhân của Tập Đoàn Standard Chartered, trong đó có Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), đang hoạt động dưới thương hiệu Standard Chartered mà quý khách hàng đang giao dịch, có xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng và quyết định cách thức thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Tập Đoàn Standard Chartered nghĩa là mỗi một chủ thể sau hoặc gọi chung cho tất cả các chủ thể sau: Standard Chartered PLC, các công ty con (trong đó có Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)) và công ty liên kết của Standard Chartered PLC, kể cả mỗi chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Đề nghị xem phần ‘Cách thức liên lạc’ trong thông báo này để biết chi tiết về (các) thành viên tương ứng thuộc Tập Đoàn Standard Chartered đưa ra thông báo này. Website của một số công ty liên kết của chúng tôi có bộ nhận diện thương hiệu riêng cũng như có thông báo riêng về quyền riêng tư/xử lý dữ liệu cá nhân nhằm cung cấp thông tin liên quan về các sản phẩm và dịch vụ cụ thể mà công ty liên kết đó cung cấp. Quý khách hàng cần xem thông báo về quyền riêng tư/xử lý dữ liệu cá nhân theo chỉ dẫn của các công ty liên kết đó để biết về cách thức họ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Thông báo này không áp dụng cho các website của bên thứ ba nơi quảng cáo trực tuyến của chúng tôi được trình chiếu hoặc các website của bên thứ ba liên kết mà chúng tôi không vận hành hoặc kiểm soát. Các website này có thông báo về quyền riêng tư/xử lý dữ liệu cá nhân của riêng họ, và quý khách hàng cần phải xem các thông báo đó để hiểu cách thức họ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cũng như biết về các quyền của quý khách hàng. Chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này tại từng thời điểm để thông báo cho quý khách hàng bất kỳ thay đổi nào đối với cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Quý khách hàng có thể xem ngày của bản hiện đang áp dụng được ghi ở cuối thông báo này. Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi (thông qua thông tin liên lạc của chúng tôi ở phần ‘Cách thức liên lạc’ dưới đây).

Dữ liệu cá nhân là thông tin nhận diện quý khách hàng hoặc là thông tin về quý khách hàng, và chúng tôi có thể thu thập từ một số nguồn khác nhau, bao gồm  trực tiếp từ quý khách hàng, từ các bên thứ ba đại diện cho hoặc được quý khách hàng ủy quyền hay có liên quan đến quý khách hàng, từ các công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức là khách hàng của chúng tôi mà quý khách hàng làm người đại diện hay có liên quan đến quý khách hàng, từ các thành viên khác thuộc Tập Đoàn Standard Chartered và từ các tổ chức khác, hoặc các nguồn thông tin công khai có sẵn.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập trong các quan hệ giao dịch với khách hàng doanh nghiệp chủ yếu chỉ là thông tin về giám đốc, người quản lý, người lao động, chủ sở hữu thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp, và người được ủy quyền mà chúng tôi cần có để cho phép chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ thẩm định của chúng tôi, thông tin chi tiết về người có thẩm quyền ký tên, và thông tin liên lạc của cá nhân mà chúng tôi tiếp xúc và xử lý để cho phép chúng tôi thực hiện dịch vụ cho khách hàng.

Nếu quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của người khác, thì quý khách hàng phải được sự cho phép của người đó theo yêu cầu của pháp luật áp dụng và phải giải thích và bảo đảm người đó hiểu về cách thức chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của người đó.

Chúng tôi có thể thu thập nhiều loại dữ liệu cá nhân khác nhau dưới đây, tùy vào việc quý khách hàng giao dịch với chúng tôi với tư cách là khách hàng dù là cá nhân, công ty, doanh nghiệp hay tổ chức, hoặc quý khách hàng có liên quan đến hoặc đại diện cho cá nhân, công ty, doanh nghiệp hay tổ chức như vậy, khi phù hợp và được pháp luật cho phép:

 • Dữ liệu về nhân thân– thông tin cho phép nhận diện quý khách hàng (có tính độc nhất hoặc gần như độc nhất). Ví dụ như tên, ngày sinh, nơi sinh, nơi sinh đăng ký, hình ảnh của quý khách hàng, tư liệu camera và ghi hình của quý khách hàng, và các dữ liệu nhận diện khác, kể cả các dữ liệu nhận diện chính thống/chính phủ như số định danh quốc gia, số hộ chiếu, mã số thuế, số giấy phép lái xe, biển số xe, mã số bảo hiểm xã hội và số thẻ bảo hiểm y tế.
 • Dữ liệu về liên lạc – thông tin cho phép truyền, gửi hoặc trao đổi một tin nhắn/thông điệp cho quý khách hàng. Ví dụ như địa chỉ thư điện tử, số điện thoại cố định hoặc điện thoại di động, địa chỉ nơi ở hay nơi làm việc, nơi đăng ký thường trú, nơi đăng ký tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, và địa chỉ liên lạc của quý khách hàng.
 • Dữ liệu về chuyên môn – thông tin về quá trình học tập hoặc làm việc của quý khách hàng.
 • Dữ liệu về hành vi – thông tin về các hành vi, hoạt động hoặc hành động trên mạng và cả trên thực tế của quý khách hàng. Ví dụ như hành vi quý khách hàng tìm kiếm thông tin trên mạng (browse) và quý khách hàng tương tác như thế nào với các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi hoặc với các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến do các đơn vị bên thứ ba cung cấp, như các đối tác quảng cáo và công ty truyền thông xã hội của chúng tôi
 • Dữ liệu về quan hệ cá nhân – thông tin về sự liên kết hoặc mối quan hệ mật thiết giữa các cá nhân hay pháp nhân mà qua đó có thể xác định danh tính của quý khách hàng. Ví dụ như tình trạng hôn nhân, quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái), vợ chồng,hoặc quan hệ với người sử dụng lao động
 • Dữ liệu thư từ – thông tin về quý khách hàng được ghi nhận qua giọng nói, tin nhắn, thư điện tử và các thông tin liên lạckhác mà chúng tôi trao đổi qua lại với quý khách hàng. Ví dụ như giấy yêu cầu cung cấp dịch vụ và thông tin tài khoản số, như là dữ liệu cá nhân thể hiện các hoạt động và lịch sử hoạt động trên không gian mạng.

 

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần phải thu thập các dữ liệu cá nhân nhạy cảm của quý khách hàng, nhưng chúng tôi chỉ làm vậy khi cần thiết và với sự đồng ý của quý khách hàng hoặc khi được pháp luật cho phép. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm (đôi khi còn được gọi là dữ liệu cá nhân loại đặc biệt) là những dữ liệu cá nhân gắn liền với sự riêng tư của cá nhân mà khi bị vi phạm sẽ ảnh hưởng trực tiếp với các quyền lợi pháp lý của cá nhân đó, có thể bao gồm các loại sau:

 • Dữ liệu tài chính và thương mại– thông tin cho phép xác định tình trạng, vị thế và lịch sử giao dịch tài chính của quý khách hàng, nếu có liên quan. Ví dụ như thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng, các nguồn vốn, lịch sử đánh giá về tài chính và xếp hạng tín dụng của quý khách hàng
 • Dữ liệu vị trí địa lý – thông tin cho biết hoặc có chứa vị trí của một thiết bị. Ví dụ như địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP) hoặc số nhận dạng cookie của quý khách hàng
 • Dữ liệu nguồn gốc chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc– thông tin cho biết nguồn gốc chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc của quý khách hàng.
 • Dữ liệu về quan điểm chính trị – thông tin thể hiện quan điểm về chính trị của quý khách hàng.
 • Dữ liệu về tôn giáo hoặc triết lý – thông tin thể hiện niềm tin về tôn giáo hoặc triết lý của quý khách hàng.
 • Dữ liệu sinh trắc học– thông tin cho phép nhận diện quý khách hàng về mặt cơ thể. Ví dụ như thông tin nhận dạng khuôn mặt, dấu vân tay hoặc giọng nói của quý khách hàng
 • Dữ liệu y tế– thông tin về tình trạng sức khỏe của quý khách hàng. Ví dụ như thông tin tình trạng khuyết tật liên quan đến khả năng tiếp cận/tiếp xúc mà có thể ảnh hưởng đến việc quý khách hàng tiếp xúc/tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Dữ liệu về án tích, thủ tục tố tụng hoặc cáo buộc phạm tội – thông tin về án tích hoặc thông tin mà chúng tôi xác định là có liên quan đến nghĩa vụ phòng ngừa tội phạm tài chính của chúng tôi, ví dụ như thông tin về bất kỳ án tích nào hoặc thông tin liên quan. Dữ liệu này bao gồm thông tin về tội danh hoặc tội bị cáo buộc hoặc kết án.

Chúng tôi thường thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách hàng trực tiếp từ chính quý khách hàng, tuy nhiên chúng tôi cũng có thể lấy dữ liệu cá nhân của quý khách hàng từ các nguồn khác như sau:

 • Những người quý khách hàng quen biết– như là:
  • Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em. Nếu quý khách hàng là trẻ em (nghĩa là nếu quý khách hàng dưới 16 tuổi), thì ngoài sự đồng ý của quý khách hàng, chúng tôi còn phải có sự đồng ý từ phía cha mẹ hoặc người giám hộ của quý khách hàng (tùy trường hợp) trước khi tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng.
  • Những người đồng chủ tài khoản của quý khách hàng;
  • Người chứng nhận của quý khách hàng; và
  • Những người khác mà quý khách hàng chỉ định hoặc ủy quyền để hành động thay mặt quý khách hàng.
 • Công ty và các tổ chức khác – như là:
  • Chủ sử dụng lao động và/hoặc công ty của quý khách hàng, doanh nghiệp hoặc tổ chức mà quý khách hàng đại diện hoặc có liên quan đến quý khách hàng;
  • Các tổ chức tài chính và bên cung cấp dịch vụ tài chính khác;
  • Các trung tâm thông tin tín dụng và tổ chức phòng chống gian lận;
  • Cơ quan quản lý và các cơ quan khác có thẩm quyền đối với Tập Đoàn Standard Chartered Group, như cơ quan thuế, cơ quan thi hành pháp luật hoặc cơ quan áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính.
 • Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, và khách hàng doanh nghiệp lớn của chúng tôi– khi quý khách hàng hưởng lợi từ các dịch vụ của chúng tôi liên quan đến hợp đồng của chúng tôi với công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức mà quý khách hàng có giao dịch. Ví dụ như giải quyết các tranh chấp trong thanh toán với khách hàng là bên bán hàng của chúng tôi.
 • Các nguồn thông tin công khai có sẵn– như sổ đăng ký hoặc danh bạ trực tuyến, ấn phẩm trực tuyến, bài đăng trên phương tiện truyền xã hội và các thông tin khác công khai có sẵn.
 • Cookie– khi quý khách hàng truy cập, đọc lướt (browse) hoặc sử dụng website, ứng dụng ngân hàng trực tuyến hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các cookie để tự động thu thập một số thông tin từ thiết bị của quý khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin đó, khi cần thiết, vào việc phân tích nội bộ và khắc phục sự cố, nhằm nhận ra quý khách hàng và ghi nhớ các sở thích của quý khách hàng, cải thiện chất lượng và cá nhân hóa các nội dung của chúng tôi, và xác định tình trạng bảo mật cho tài khoản của quý khách hàng. Để biết thêm thông tin về cách thức chúng tôi sử dụng cookie và cách thức quý khách hàng có thể kiểm soát cookie khi truy cập website của chúng tôi, đề nghị xem Chính Sách Cookie của chúng tôi theo đường link sau: sc.com/vn/cookie-policy/.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách hàng để có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, quản lý mối quan hệ giữa chúng tôi với khách hàng của mình, và điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Đây là một hoạt động cần thiết khi quý khách hàng đang có tài khoản tại Ngân Hàng cũng như khi quý khách hàng đại diện hoặc có liên kết với các cá nhân hoặc tổ chức khác đang giao dịch với chúng tôi, ví dụ như khi quý khách hàng hành động với tư cách là bên bảo lãnh, nhân viên, cổ đông, giám đốc, cán bộ/viên chức hoặc người được ủy quyền.

Nếu quý khách hàng sở hữu hoặc có liên kết với từ hai tài khoản trở lên tại Tập Đoàn Standard Chartered Group, thì chúng tôi có thể kết nối tất cả các tài khoản và dữ liệu cá nhân của quý khách hàng để chúng tôi có được toàn cảnh mối quan hệ với khách hàng của mình.

Mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng thường được nhắc đến là các mục đích xử lý dữ liệu, và các mục đích xử lý dữ liệu được nêu chi tiết dưới đây. Chúng tôi có thể sẽ không thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi nếu quý khách hàng không cung cấp cho chúng tôi hoặc không muốn chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xem là cần thiết và/hoặc phải có để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định pháp luật của chúng tôi.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng với sự đồng ý của quý khách hàng khi pháp luật có yêu cầu hoặc khi được pháp luật hiện hành cho phép hay quy định, kể cả vì những lý do hợp pháp sau:

 • Hợp đồng – khi chúng tôi đang thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo một hợp đồng mà quý khách hàng là một bên tham gia;
 • Nghĩa vụ pháp lý – khi chúng tôi được yêu cầu phải tuân thủ các luật và quy định liên quan;
 • Bảo vệ cuộc sống và sức khỏe – khi chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của một cá nhân.

Các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cho các mục đích sau đây, tùy trường hợp, tùy vào việc quý khách hàng có tài khoản riêng tại ngân hàng chúng tôi hay không hoặc tùy vào việc quý khách hàng đại diện hoặc có liên kết với các cá nhân hoặc tổ chức khác đang giao dịch với chúng tôi hay không.

Đánh giá và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý, Hợp đồng hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • đánh giá tính hợp lệ và sự phù hợp của hồ sơ yêu cầu cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng; chúng tôi có thể lưu trữ một bộ của hồ sơ này nếu hồ sơ chưa đáp ứng được tiêu chí của chúng tôi về tính hợp lệ
 • đánh giá sự phù hợp của quý khách hàng với tư cách là bên bảo lãnh cá nhân
 • tiến hành kiểm trathẩm định và nhân biết khách hàng (KYC) theo yêu cầu của pháp luật
 • tiến hành kiểm tra tín dụng và đánh giá tài chính
 • xác định hạn mức tín dụng cho khách hàng
 • lấybáo giá cho khách hàng từ các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, như sản phẩm bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm là đối tác của chúng tôi, và hỗ trợ bên đó trong việc quản lý sản phẩm bảo hiểm, như sản phẩm quản lý tài sản.

Quản lý quan hệ ngân hàng và quản lý tài khoản khách hàng (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý, Hợp đồng hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • thiết lập, duy trì và quản lý quan hệ ngân hàngvới, mở, duy trì và quản lý tài khoản tại, ngân hàng chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào thuộc Tập Đoàn Standard Chartered, tùy trường hợp
 • cung cấp cho khách hàng quyền truy cập thíchhợp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, như truy cập vào các nền tảng ngân hàng trực tuyến và nền tảng ngân hàng trên thiết bị di động của chúng tôi
 • điều hành, cung cấp và đánh giá các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng
 • thực hiện các giao dịch và hành động theo chỉ thị hoặc yêu cầu, như chuyển tiền giữa các tài khoản và thay mặt khách hàng thanh toán cho các bên thứ ba
 • bảo đảm cập nhật hồ sơ lưu trữ về người được ủy quyền và người có thẩm quyền ký
 • thực hiện công tác quản lý, ví dụ như quản lý các tiện ích tín dụng hoặc khoản vay cho khách hàng
 • duy trì các thông tin liên lạc
 • trả lời các câu hỏi/thắc mắc hoặc quản lý các ý kiến không hài lòng/than phiền, như theo dõi các nội dung hội thoại và bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội để xác định các đoạn hội thoại, cảm nghĩ và ý kiến không hài lòng về Tập Đoàn Standard Chartered
 • đưa ra thông báo về những thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc của chúng tôi để làm hồ sơ lưu trữ và làm bằng chứng, kể cả các tin nhắn trực tuyến, thư điện tử và các cuộc nói chuyện qua điện thoại
 • liên hệ với khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp
 • tạo điều kiện về dịch vụ ngân hàng mở (open banking) cho khách hàng, kể cả dịch vụ với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thông Tin Tài Khoản (AISP).

Điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý, Hợp đồng hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • quản lý việc xác thực danh tính và kiểm soát truy cập của người dùng cho khách hàng, ví dụ như các giao dịch ngân hàng trực tuyến và trên thiết bị di động
 • xây dựng và duy trì các mô hình chấm điểm tín dụng của chúng tôi liên quan đến khách hàng
 • thực hiện các hoạt động quản lý tín dụng, như duy trì, lưu giữlịch sử giao dịch tín dụng của khách hàng và bảo đảm khả năng trả nợ liên tục
 • hỗ trợ các ngân hàng khác và bên thứ ba thu hồi lại tiền đã được chuyển vào tài khoản của khách hàng do nhầm lẫn trong thanh toán
 • tham gia công việc quản lý/điều hành hoạt động kinh doanh, như thực hiện các công việc hành chính liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp, giám sát và báo cáo danh mục đầu tư tài chính, các hoạt động quản lý rủi ro, các hoạt động kiểm tra/kiểm toán của chúng tôi, cũng như bảo đảm các hệ thống liên lạc và xử lý thông tin, việc phát triển và thử nghiệm các hệ thống, việc hoạch định kinh doanh và việc ra quyết định của chúng tôi vẫn hoạt động tốt và an toàn.

 Cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho khách hàng của chúng tôi (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý)

Mục đích này bao gồm:

 • phát triển, thử nghiệm và phân tích các hệ thống, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc của chúng tôi với quý khách hàng, ví dụ như các cuộc nói chuyện trên điện thoại, nhằm mục đích huấn luyện/đào tạo và nâng cao chất lượng phục vụ
 • tiến hành các cuộc khảo sát về sự hài lòng của khách hàng
 • thu thập thông tin bằng cách tổng hợp dữ liệu từ việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng của chúng tôi để cung cấp cho quý khách hàng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn.

Bảo đảm cho quý khách hàng và nhân viên của chúng tôi được an toàn (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý, Nghĩa vụ pháp lý hoặc Bảo vệ cuộc sống và sức khỏe)

Mục đích này bao gồm:

 • thực hiện các biện pháp xác minh danh tính khi ra vào tòa nhà
 • sử dụng hệ thống camera giám sát tại các chi nhánh, cơ sở và máy ATM của chúng tôi nhằm mục đích phòng ngừa và phát hiện gian lận và/hoặc các hành vi phạm tội khác như trộm cắp
 • điều tra và báo cáo các sự cố hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra cho tài sản của chúng tôi và tại các cơ sở của chúng tôi
 • nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho các hệ thống và mạng của chúng tôi để giữ cho dữ liệu của quý khách hàng được an toàn và bảo mật
 • nhằm mục đích tuân thủ các quy định khác về y tế/sức khỏe và an ninh/an toàn
 • theo dõi các nội dung hội thoại và bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội để ngăn chặn tình trạng chia sẻ thông tin công khai mà có thể được sử dụng cho mục đích gian lận.

Phát hiện, điều tra và ngăn chặn hành vi tội phạm tài chính (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý, Hợp đồng hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • thực hiện các biện pháp kiểm tra xác minh thông tin có đối chiếu với các cơ sở dữ liệu của chính phủ hoặc các cơ sở dữ liệu tập trung chính thức khác, theo quy định của pháp luật
 • giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc của chúng tôi, rà soát các ứng dụng và giao dịch liên quan đến hành vi gian lận, tội phạm tài chính hoặc các hoạt động phạm tội khác xảy ra trên thực tế hay bị nghi ngờ
 • giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc dưới dạng điện tử của quý khách hàng với chúng tôi, trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, để bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ theo quy định và các chính sách nội bộ của chúng tôi
 • tiến hành các biện pháp kiểm tra có đối chiếu với các cơ sở dữ liệu phòng chống gian lận của bên thứ ba của chính phủ và ngoài chính phủ cũng như các cơ sở dữ liệu phòng chống tội phạm tài chính khác để ngăn chặn các hành vi rửa tiền, khủng bố, gian lận và các tội phạm tài chính khác, nhằm bảo vệ cho quý khách hàng, các khách hàng của chúng tôi và cho tính liêm chính của thị trường tài chính. Hồ sơ về bất kỳ rủi ro gian lận hoặc rủi ro rửa tiền nào sẽ được các tổ chức phòng chống gian lận lưu giữ, và có thể khiến cho các bên khác từ chối cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng hoặc từ chối tuyển dụng quý khách hàng.

Tuân thủ các luật, quy định hiện hành và các yêu cầu khác (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • phát hiện và điều tra tình hình tuân thủ các chính sách  của Tập Đoàn Standard Chartered chúng tôi
 • tuân thủ các luật, quy định, chỉ thị, phán quyết hoặc lệnh tòa án, yêu cầu, hướng dẫn, biện pháp trừng phạt của chính phủ, lệnh cấm vận, yêu cầu báo cáo, hạn chế, yêu cầu hoặc thỏa thuận của nước sở tại cũng như của nước ngoài với bất kỳ cơ quan có thẩm quyền (kể cả cơ quan thuế trong hay ngoài nước), tòa án hoặc trọng tài, cơ quan thi hành án hoặc sàn giao dịch chứng khoán nào tại bất kỳ vùng tài phán liên quan nào nơi Tập Đoàn Standard Chartered đang hoạt động
 • tuân thủ các chỉ dẫn hoặc khuyến cáo của các tổ chức hay hiệp hội trong ngành.

Thực hiện các quyền pháp lý của chúng tôi và tiến hành các thủ tục tố tụng pháp lý (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

 

Mục đích này bao gồm:

 • tìm, xác định và thực hiện các quyền của chúng tôi, tự bảo vệ chúng tôi trước những tổn hại xảy ra đối với các quyền và lợi ích của chúng tôi
 • lưu trữ các hồ sơ/chứng từ cần thiết để làm bằng chứng cho bất kỳ vụ kiện hoặc điều tratiềm tàng nào
 • thu hồi các khoản nợ và nợ quá hạn
 • nhận được ý kiến tư vấn chuyên môn
 • điều tra hoặc tiến hành thủ tục về yêu cầu chi trả bảo hiểm
 • phản hồi về các vấn đề, hành động hoặc thủ tục tố tụng có liên quan đến bảo hiểm
 • bảo vệhoặc phản hồi về các vấn đề, hành động hoặc thủ tục tố tụng có liên quan đến bất kỳ cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý nào hoặc cơ quan hoặc tổ chức ngành ở hiện tại hay trong tương lai.

Tạo điều kiện cho các giao dịch sáp nhập, mua lại công ty và thoái vốn của Tập Đoàn Standard Chartered (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý)

Mục đích này bao gồm:

 • đánh giá hoạt động kinh doanh của chúng tôi và đảm bảo tiếp tục cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng sau khi tiến hành chuyển nhượng hoạt động kinh doanh của chúng tôi do sáp nhập, mua lại, bán lại hoặc thoái vốn.

Đôi khi và với sự đồng ý của quý khách hàng nếu được yêu cầu theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của quý khách hàng để gửi thư tiếp thị (như qua bưu điện, thư điện tử, điện thoại, tin nhắn SMS, tin nhắn bảo mật, ứng dụng trên thiết bị di động hoặc phương tiện truyền thông xã hội). Quý khách hàng có thể hủy bỏ sự đồng ý của mình tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua các thông tin chi tiết dưới đây.

Chúng tôi có thể gửi đi:

 • tin tức, ưu đãi và quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • thư giới thiệu các cuộc thi hoặc chương trình rútthăm trúng thưởng
 • thư kêu gọi quyên góp, tài trợ và đóng góp thiện nguyện phi lợi nhuận
 • thư giới thiệu các hội thảo
 • thư giới thiệu các sự kiện hoặc cơ hội khác.

Nếu quý khách hàng giao dịch với chúng tôi với tư cách là khách hàng cá nhân, thì trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin hạn chế về quý khách hàng với các công ty truyền thông xã hội và công ty quảng cáo mà chúng tôi thuê để thực hiện quảng cáo trực tuyến. Ví dụ như để kiểm tra xem quý khách hàng có tài khoản nào tại các công ty truyền thông xã hội hay không, chúng tôi có thể yêu cầu các công ty này cho hiển thị các thông điệp tiếp thị đến quý khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc bỏ quý khách hàng ra khỏi danh sách nhận quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà quý khách hàng đã sử dụng.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập được để tiến hành phân tích dữ liệu, kể cả kỹ thuật profiling và phân tích hành vi, để đưa ra quyết định tự động nhanh chóng hơn trong hoạt động kinh doanh của mình và để đánh giá các đặc điểm riêng của quý khách hàng nhằm dự đoán trước các kết quả và rủi ro. Chúng tôi đòi hỏi rằng các quy tắc mà hệ thống tự động nói trên tuân theo phải được thiết kế để đưa ra các quyết định công bằng, khách quan. Chúng tôi có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật máy học (machine learning) để giúp cải tiến khả năng truyền đạt của chúng tôi, cải thiện trải nghiệm cho khách hàng, bảo đảm các quy trình nghiệp vụ kinh doanh của chúng tôi được an toàn hơn, đạt hiệu quả hơn, và cho phép chúng tôi trả lời/phản hồi nhanh chóng hơn và rút ngắn thời gian xử lý. Ví dụ như chúng tôi có thể sử dụng chế độ đưa ra quyết định tự động cho các hoạt động sau:

 • Quy trình xác lập quan hệkhách hàng trực tuyến  quy trình duyệt mở tài khoản trên cơ sở sử dụng hệ thống nhận biết khách hàng điện tử (eKYC) bằng cách xác minh tính xác thực của giấy tờ nhân thân dưới dạng scan và ảnh chụp trên hệ thống nhận dạng khuôn mặt và kiểm tra các yếu tố sinh trắc học
 • Hiệu quả hoạt động – công cụ trợ lý giọng nói (voicebot) để trung tâm hỗ trợkhách hàng xác minh danh tính khách hàng
 • Tương tác với khách hàng của dịch vụ ngân hàngcá nhân – các chiến dịch tiếp thị và truyền thông đến khách hàng nhằm đề xuất, giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn dựa trên các thông tin chi tiết từ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng và các tương tác trên nền tảng robo advisor and ứng dụng chatbot
 • Quản lý rủi ro – giám sát các tài khoản và giao dịch nhằm phát hiện các hoạt động bất thường để ngăn chặn mọi hành vi gian lận, rửa tiền, khủng bố và các tội phạm tài chính khác (ví dụ như phát hiện việc sử dụng thẻ tín dụng có gian lậnhay không), và giám sát việc phê duyệt hồ sơ vay và việc ra quyết định cho vay theo các mô hình chấm điểm tín dụng.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng trong phạm vi Tập Đoàn Standard Chartered. Tập Đoàn Standard Chartered có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng phục vụ cho các mục đích xử lý dữ liệu được nêu trong thông báo này, bao gồm chia sẻ dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi, với các bên thứ ba khác cũng như theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các đối tượng được chia sẻ dữ liệu nêu trên cụ thể là ai sẽ tùy thuộc vào các giao dịch của quý khách hàng với chúng tôi với tư cách là khách hàng cá nhân hoặc là đại diện của một cá nhân hay tổ chức khác đang giao dịch với chúng tôi.

Chúng tôi giới hạn cách thức mà chúng tôi chia sẻ và đối tượng được nhận dữ liệu cá nhân của quý khách hàng từ chúng tôi, đồng thời sẽ thực hiện các bước đảm bảo dữ liệu cá nhân của quý khách hàng được bảo mật và bảo vệ trong quá trình chúng tôi chia sẻ dữ liệu. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng phục vụ các mục đích xử lý dữ liệu cho các đối tượng dưới đây, tùy từng trường hợp và khi được cho phép theo pháp luật:

 • Các thành viên khác thuộc Tập Đoàn Standard Chartered
 • Các bên thứ ba được ủy quyền
 • người giám hộ hợp pháp, đồng chủ tài khoản, người bảo lãnh/bảo đảm, người được ủy thác, người thụ hưởng, người thi hành hoặc người được ủy quyền, thực tế hoặc dự kiến,của khách hàng chúng tôi, bất kỳ người tham gia hoặc người tham gia thứ cấp nào trên thực tế hay tiềm năng liên quan đến bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi trong thỏa thuận ngân hàng, các bên nhận chuyển nhượng, bên thay thế hoặc bên nhận chuyển giao (hoặc bất kỳ viên chức/cán bộ, nhân viên, đại diện hoặc bên tư vấn nào của bất kỳ đối tượng nào nêu trên)
 • bất kỳ người nào khác mà quý khách hàng, bằngsự đồng ý của mình, đã ủy quyền cho chúng tôi được chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cho người này.
 • Các bên thứ ba có khả năng xác minh thông tin của quý khách hàng
  • các cơ quan quản lý tín dụng hoặc trung tâm thông tin tín dụng (bao gồm đơn vị điều hành bất kỳ cơ sở dữ liệu tập trung nào được các trung tâm thông tin tín dụng sử dụng), nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ tín dụng, tổ chức xếp hạng tín nhiệm, tổ chức thu hồi nợ, cơ quan và tổ chức phòng chống gian lận
  • các bên thứ ba phi chính phủ khác thực hiệnkiểm tra cơ sở dữ liệu phòng chống tội phạm tài chính, hành vi rửa tiền, khủng bố, gian lận và các tội phạm tài chính khác.
 • Các đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi
 • các bên tư vấn chuyên môn như kiểm toán viên, cố vấn pháp lý, luật sư, chuyên gia về chuyển nhượng và định giá tài sản
 • các công ty bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm
 • các nhà cung cấp dịch vụ (như nhà cung cấp dịch vụ vận hành, quản trị, xử lý dữ liệu và công nghệ), bao gồm cả bất kỳ người nào tham gia hoặc hợp tác để phân tích và góp phần cải thiện hoặc nâng cao chất lượng trong các hoạt động nghiệp vụ hoặc hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ của Tập Đoàn Standard Chartered
  • các bên cung cấp dịch vụ chuyên môn, như bênnghiên cứu thị trường, bên điều tra an ninh và bên tư vấn quản lý
  • các đơn vị cung cấp sản phẩm bên thứ ba như các bên quản lý quỹ và công ty bảo hiểm.
 • Các đối tác giới thiệu chiến lược
  • liên minh kinh doanh, các đối tác đồng thương hiệu hoặc các công ty hay tổ chức khác mà Tập Đoàn Standard Chartered hợp tác dựa trên các thỏa thuận hợp đồng hoặc thỏa thuận liên doanh khác
  • các công ty truyền thông xã hội và quảng cáo
  • các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận.
 • Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính khác
  • các tổ chức tài chính khác, như các ngân hàng thương mại, ngân hàng đại lý hoặc ngân hàng nhà nước
  • nhàcung cấp cơ sở hạ tầng thị trường
  • các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, như các bên bán, bên xử lý thanh toán và thành viên hiệp hội thẻ, các nhà cung cấp dịch vụ khởi tạo  thanh toán và thanh toán bằngthẻ như VISA và Mastercard
  • các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thông Tin Tài Khoản (AISP).
 • Chính phủ và các cơ quan thi hànhluật
  • theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan nào, bao gồm cả bất kỳ chính phủ, cơ quan tương đương chính phủ, nhà chức trách, cơ quan hành chính, cơ quan quản lý hoặc cơ quan giám sát, tòa án, trọng tài, cơ quan thi hành pháp luật, sàn giao dịch hoặc cơ quan thuế trong hay ngoài nước, có thẩm quyền đối với bất kỳ thành viên nào thuộc Tập Đoàn Standard Chartered, dù ở trong hay ngoài vùng tài phán của quý khách hàng và cho dù thành viên thuộc Tập Đoàn Standard Chartered đó có quan hệ giao dịch với quý khách hàng hay không.
 • Các bên thứ ba khác
  • cá nhân, công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức, tùy trường hợp, mà quý khách hàng đại diện hoặc có liên quan đến quý khách hàng
  • các bên thứ ba trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc thoái vốn: trường hợp chúng tôi chuyển nhượng (hoặc có kế hoạch chuyển nhượng) bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi. Nếu giao dịch được tiến hành, thì bên dự kiến tham gia giao dịch có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng theo cách thức giống như được nêu trong thông báo này, và sau đó sẽ thông báo cho quý khách hàng về bất kỳ thay đổi nào mà bên đó có thể thực hiện đối với cách thức mà họ xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng.

Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng có thể được chúng tôi lưu trữ, chia sẻ và chuyển giao trong phạm vi Tập Đoàn Standard Chartered hoặc cho các bên thứ ba khác phục vụ cho các mục đích được nêu trong thông báo này. Chúng tôi thực hiện việc này để bảo đảm hoạt động có hiệu quả, năng suất và an toàn trong việc thực hiện các giao dịch và cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi, để cải thiện và hỗ trợ các quy trình và nghiệp vụ kinh doanh của chúng tôi, cũng như để tuân thủ đúng các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định pháp luật của chúng tôi. Việc này có thể bao gồm lưu trữ, chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của quý khách hàng qua biên giới sang các vùng tài phán khác.

Trong trường hợp người nhận dữ liệu cá nhân của quý khách hàng đang ở tại các vùng tài phán bên ngoài Việt Nam, và pháp luật nước sở tại có thể không có các luật bảo vệ dữ liệu tương tự như vùng tài phán nơi quý khách hàng đang ở hoặc nơi chúng tôi có quan hệ với quý khách hàng, thì chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo dữ liệu cá nhân của quý khách hàng được áp dụng mức độ bảo vệ và các biện pháp bảo vệ thích hợp, thỏa đáng để tuân thủ đúng pháp luật hiện hành.

Chúng tôi rất xem trọng quyền riêng tư và tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Để bảo vệ dữ liệu của quý khách hàng, chúng tôi đã và đang áp dụng nhiều biện pháp về mặt kỹ thuật, vật lý và tổ chức để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Tập Đoàn Standard Chartered đã và đang thực hiện các chính sách, quy tắc về bảo mật thông tin cùng các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ các yêu cầu pháp lý và yêu cầu theo quy định. Chúng tôi tiến hành đào tạo và yêu cầu nhân viên là người truy cập dữ liệu cá nhân của quý khách hàng phải tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng tôi về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, hoặc các bên thứ ba khác mà chúng tôi hợp tác và được chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng phải thực hiện các tiêu chuẩn và biện pháp tương tự về bảo mật, quyền riêng tư và an ninh dữ liệu khi họ sử dụng, truy cập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng.

 

Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng việc truyền thông tin qua mạng internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực hết mức để lưu trữ an toàn dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật của chúng tôi sẽ ngăn chặn được các bên thứ ba như tin tặc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của quý khách hàng.

Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng sẽ được xử lý tại bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc vào sự đồng ý của quý khách hàng, trừ trường hợp pháp luật hiện hành có quy định khác, và sẽ ngừng được xử lý khi quý khách hàng rút lại sự đồng ý của mình hoặc khi được yêu cầu như vậy theo các quy định hiện hành. Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng vì lý do kinh doanh hoặc lý do pháp lý trong thời gian quý khách hàng giao dịch với chúng tôi, đồng thời cũng lưu giữ thêm trong một khoảng thời gian sau đó phục vụ cho các mục đích được nêu tại thông báo này phù hợp với các tiêu chuẩn chính sách về lưu giữ dữ liệu của chúng tôi và theo quy định của pháp luật hiện hành. Trừ khi các luật và quy định hiện hành có yêu cầu khác, chúng tôi sẽ xóa, ẩn danh, tiêu hủy và/hoặc ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân khi chúng tôi không còn cần đến dữ liệu cá nhân đó nữa.

Chúng tôi tôn trọng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, và quý khách hàng có các quyền sau đây liên quan đến cách thức chúng tôi sử dụng thông tin của quý khách hàng:

 • Quyền được thông báo
 • Quyền đưa ra sự đồng ý
 • Quyền truy cập hoặc được cung cấp dữ liệu của quý khách hàng– quý khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu của quý khách hàng và có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao dữ liệu cá nhân về quý khách hàng mà chúng tôi đang có cũng như yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về cách thức chúng tôi đã sử dụng dữ liệu của quý khách hàng.
 • Quyền chỉnh sửa dữ liệu của quý khách hàng – nếu thông tin cá nhân của quý khách hàng không chính xác, quý khách hàng có thể tự chỉnh sửa dữ liệu hoặc yêu cầu chúng tôi cập nhật dữ liệu.
 • Quyền xóa dữ liệu của quý khách hàng– quý khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của mình. Tuy nhiên, chúng tôi có thể vẫn phải cần một số thông tin cá nhân để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho quý khách hàng.
 • Quyền hạn chế hoặc không cho phép việc xử lý dữ liệu – quý khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu của quý khách hàng hoặc thay đổi cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu, kể cả mà không giới hạn không cho phép chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu của quý khách hàng cho các mục đích quảng cáo. Tuy nhiên, chúng tôi có thể vẫn phải cần một số thông tin cá nhân để giao dịch với quý khách hàng hoặc để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho quý khách hàng.
 • Quyền thay đổi hoặc rút lạisự đồng ý – nếu chúng tôi yêu cầu quý khách hàng đưa ra sự đồng ý để chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, thì quý khách hàng có thể thay đổi ý định của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Trong trường hợp rút lại sự đồng ý của mình, quý khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu giữ và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng theo các yêu cầu của quy định hiện hành hoặc của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, quý khách hàng hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi có thể không cung cấp được các sản phẩm và/hoặc dịch vụ ngân hàng của mình cho quý khách hàng khi không được xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Vì lý do đó, khi quý khách hàng rút lại sự đồng ý của mình, thì chúng tôi có quyền chấm dứt cung cấp (các) sản phẩm và/hoặc dịch vụ liên quan và quý khách hàng có nghĩa vụ thực hiện tất cả các nghĩa vụ của quý khách hàng còn nợ chúng tôi tại thời điểm chúng tôi chấm dứt cung cấp (các) sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó.
 • Quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Quyền tự bảo vệ

Nghĩa vụ đối với dữ liệu cá nhân của quý khách hàng

Quý khách hàng cũng đóng vai trò trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách:

 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, và yêu cầu chúng tôi hoặc các tổ chức, cá nhân liên quan khác bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng.
 • Tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 • Cung cấp dữ liệu cá nhân đầy đủ và chính xác khi quý khách hàng đã đồng ý với việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng.
 • Tham gia vào việc tuyên truyền và phổ biến các kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Tuân thủ các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và tham gia vào việc ngăn chặn vi phạm các luật và quy định đó.
 • Các nghĩa vụ khác được quy định tại các luật và quy định hiện hành.

Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu thực hiện các quyền về dữ liệu cá nhân của quý khách hàng theo đúng pháp luật hiện hành. Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì về các quyền của mình, đề nghị liên hệ với chúng tôi theo các thông tin liên lạc dưới đây.

Chủ thể dưới đây thuộc Tập Đoàn Standard Chartered là bên kiểm soát và bên xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng tại Việt Nam và là bên đưa ra thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân này:

 • Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Địa chỉ:

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Tầng 3, Capital Place, 29 Liễu Giai, Quận Ba Đình,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại:

Khối Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn, và Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ Đề nghị liên hệ Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng của quý khách hàng
Khối Dịch Vụ Khách Hàng Ưu Tiên Đề nghị liên hệ Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng của quý khách hàng

Quý khách hàng cũng có thể liên hệ Chuyên Viên Bảo Mật Dữ Liệu của chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử: Vietnam.DPO@sc.com,

Hoặc bằng đường bưu điện đến địa chỉ thư tín sau:

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Tầng 3, Capital Place, 29 Liễu Giai, Quận Ba Đình,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 Trường hợp cần khiếu nại?

Nếu quý khách hàng có bất kỳ quan ngại hoặc khiếu nại nào về cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, đề nghị cho chúng tôi được biết. Quý khách hàng có thể liên hệ chi nhánh ngân hàng mà quý khách hàng đang giao dịch hoặc liên hệ Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng của mình hoặc Chuyên Viên Bảo Mật Dữ Liệu của chúng tôi.

 Cookie

Đề nghị xem Chính Sách Cookie của chúng tôi theo đường link sau www.sc.com/vn/cookie-policy/.

Các điều khoản và điều kiện khác

Có thể có các điều khoản và điều kiện riêng cho các thỏa thuận về giao dịch ngân hàng và sản phẩm của chúng tôi mà có hiệu lực điều chỉnh việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Các điều khoản và điều kiện riêng đó phải được đọc cùng với thông báo này.

Thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân này được cập nhật nội dung vào ngày 23 tháng 06 năm 2023.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách

Dữ liệu cá nhân của quý khách là thông tin quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi muốn chắc chắn rằng quý khách biết chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ các thông tin này như thế nào. Trong thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân này, chúng tôi sẽ trình bày cách thức chúng tôi thu thập, chia sẻ và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách. Chúng tôi cũng sẽ cho quý khách biết về các quyền của mình và cách thức quý khách có thể thực hiện các quyền này. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thêm cho quý khách trong một thông báo riêng rẽ, khi phù hợp, thông tin bổ sung về quyền riêng tư đối với các kênh, sản phẩm, dịch vụ, ngành nghề và hoạt động cụ thể. Trong thông báo này, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” có nghĩa là chi nhánh, công ty con hoặc pháp nhân của Tập Đoàn Standard Chartered, trong đó có Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), đang hoạt động dưới thương hiệu Standard Chartered mà quý khách đang giao dịch, có xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách và quyết định cách thức thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách. Tập Đoàn Standard Chartered nghĩa là mỗi một chủ thể sau hoặc gọi chung cho tất cả các chủ thể sau: Standard Chartered PLC, các công ty con (trong đó có Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)) và công ty liên kết của Standard Chartered PLC, kể cả mỗi chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Đề nghị xem phần ‘Cách thức liên lạc’ trong thông báo này để biết chi tiết về (các) thành viên tương ứng thuộc Tập Đoàn Standard Chartered đưa ra thông báo này. Website của một số công ty liên kết của chúng tôi có bộ nhận diện thương hiệu riêng cũng như có thông báo riêng về quyền riêng tư/xử lý dữ liệu cá nhân nhằm cung cấp thông tin liên quan về các sản phẩm và dịch vụ cụ thể mà công ty liên kết đó cung cấp. Quý khách cần xem thông báo về quyền riêng tư/xử lý dữ liệu cá nhân theo chỉ dẫn của các công ty liên kết đó để biết về cách thức họ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách. Thông báo này không áp dụng cho các website của bên thứ ba nơi quảng cáo trực tuyến của chúng tôi được trình chiếu hoặc các website của bên thứ ba liên kết mà chúng tôi không vận hành hoặc kiểm soát. Các website này có thông báo về quyền riêng tư/xử lý dữ liệu cá nhân của riêng họ, và quý khách cần phải xem các thông báo đó để hiểu cách thức họ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách cũng như biết về các quyền của quý khách. Chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này tại từng thời điểm để thông báo cho quý khách bất kỳ thay đổi nào đối với cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách. Quý khách có thể xem ngày của bản hiện đang áp dụng được ghi ở cuối thông báo này. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi (thông qua thông tin liên lạc của chúng tôi ở phần ‘Cách thức liên lạc’ dưới đây).

Dữ liệu cá nhân là thông tin nhận diện quý khách hoặc là thông tin về quý khách, và chúng tôi có thể thu thập từ một số nguồn khác nhau, bao gồm  trực tiếp từ quý khách, từ các bên thứ ba đại diện cho hoặc được quý khách ủy quyền hay có liên quan đến quý khách, từ các công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức là khách của chúng tôi mà quý khách làm người đại diện hay có liên quan đến quý khách, từ các thành viên khác thuộc Tập Đoàn Standard Chartered và từ các tổ chức khác, hoặc các nguồn thông tin công khai có sẵn.

Nếu quý khách cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của người khác, thì quý khách phải được sự cho phép của người đó theo yêu cầu của pháp luật áp dụng và phải giải thích và bảo đảm người đó hiểu về cách thức chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của người đó.

Nếu quý khách là:

 • khách truy cập website, các trang mạng xã hội, cơ sở và máy ATM của chúng tôi
 • đối tượng tiếp thị, ví dụ, quý khách tham gia trả lời khảo sát, câu hỏi, lời mời tham gia các sự kiện hoặc hội thảo trên web của chúng tôi
 • đối tượng thụ hưởng tài trợ hoặc quyên góp
 • người đăng ký, khi quý khách đăng ký để nhận các ấn phẩm, báo cáo và nghiên cứu của chúng tôi
 • người liên lạc với chúng tôi để lấy thông tin
 • người báo cáo về một vấn đề hoặc khiếu nại, ví dụ thông qua mẫu biểu trực tuyến hoặc thư điện tử
 • đối tượng nhận hoặc gửi giao dịch thanh  toán; hoặc
 • bất kỳ cá nhân nào khác không phải là khách hàng hoặc liên quan đến khách hàng, ứng viên tuyển dụng, người bán/ cung cấp dịch vụ hoặc cổ đông,

 

Chúng tôi có thể thu thập nhiều loại dữ liệu cá nhân khác nhau dưới đây, khi phù hợp và được pháp luật cho phép:

 • Dữ liệu về nhân thân– thông tin cho phép nhận diện quý khách (có tính độc nhất hoặc gần như độc nhất). Ví dụ như tên, hình ảnh của quý khách, tư liệu camera và ghi hình của quý khách khi bước vào trụ sở của chúng tôi và các thông tin về đinh danh của quý khách hang trên mạng xã hội. Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin nhận diện khác, kể cả các dữ liệu nhận diện chính thống/chính phủ như số định danh quốc gia, số hộ chiếu, mã số thuế trong trường hợp quý khách lập một báo cáo theo biểu mẫu trên mạng hoặc qua thư điện tử
 • Dữ liệu về liên lạc– thông tin cho phép truyền, gửi hoặc trao đổi một tin nhắn/thông điệp cho quý khách. Ví dụ như địa chỉ thư điện tử, số điện thoại cố định hoặc điện thoại di động, địa chỉ nơi ở hay nơi làm việc, nơi đăng ký thường trú, nơi đăng ký tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, và địa chỉ liên lạc của quý khách.
 • Dữ liệu về chuyên môn – thông tin về quá trình học tập hoặc làm việc của quý khách, ví dụ như,quý khách lập một báo cáo theo biểu mẫu trên mạng hoặc qua thư điện tử
 • Dữ liệu về hành vi– thông tin về các hành vi, hoạt động hoặc hành động trên mạng và cả trên thực tế của quý khách. Ví dụ như hành vi quý khách tìm kiếm thông tin trên mạng (browse) và quý khách tương tác như thế nào với các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi hoặc với các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến do các đơn vị bên thứ ba cung cấp, như các đối tác quảng cáo và công ty truyền thông xã hội của chúng tôi
 • Dữ liệu về quan hệ cá nhân – thông tin về sự liên kết hoặc mối quan hệ mật thiết giữa các cá nhân hay pháp nhân mà qua đó có thể xác định danh tính của quý khách.Ví dụ như đại diện cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức mà quý khách đại diện hoặc có liên quan đến quý khách
 • Dữ liệu thư từ – thông tin về quý khách được ghi nhận qua giọng nói, tin nhắn, thư điện tử và các thông tin liên lạckhác mà chúng tôi trao đổi qua lại với quý khách. Ví dụ như giấy yêu cầu cung cấp dịch vụ và thông tin tài khoản số, như là dữ liệu cá nhân thể hiện các hoạt động và lịch sử hoạt động trên không gian mạng.

 

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần phải thu thập các dữ liệu cá nhân nhạy cảm của quý khách, nhưng chúng tôi chỉ làm vậy khi cần thiết và với sự đồng ý của quý khách hoặc khi được pháp luật cho phép. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm (đôi khi còn được gọi là dữ liệu cá nhân loại đặc biệt) là những dữ liệu cá nhân gắn liền với sự riêng tư của cá nhân mà khi bị vi phạm sẽ ảnh hưởng trực tiếp với các quyền lợi pháp lý của cá nhân đó, có thể bao gồm các loại sau:

 • Dữ liệu tài chính và thương mại– thông tin cho phép xác định tình trạng lịch sử giao dịch tài chính của quý khách. Ví dụ, thông tin về số tài khoản khi quý khách nhận tiền từ khách của mình.
 • Dữ liệu vị trí địa lý – thông tin cho biết hoặc có chứa vị trí của một thiết bị. Ví dụ như địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP) hoặc số nhận dạng cookie của quý khách
 • Dữ liệu nguồn gốc chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc– thông tin cho biết nguồn gốc chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc của quý khách.
 • Dữ liệu về quan điểm chính trị – thông tin thể hiện quan điểm về chính trị của quý khách.
 • Dữ liệu về tôn giáo hoặc triết lý – thông tin thể hiện niềm tin về tôn giáo hoặc triết lý của quý khách.
 • Dữ liệu về thành viên công đoàn– thông tin thể hiện thành viên công đoàn, nếu liên quan ở một số vùng tài phán nhất định.
 • Dữ liệu y tế– thông tin về tình trạng sức khỏe của quý khách.
 • Dữ liệu về khuynh hướng tình dục và xác định giới– thông tin liên quan đến đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục của quý khách
 • Dữ liệu về án tích, thủ tục tố tụng hoặc cáo buộc phạm tội – thông tin về án tích hoặc thông tin mà chúng tôi xác định là có liên quan đến nghĩa vụ phòng ngừa tội phạm tài chính của chúng tôi, ví dụ như thông tin về bất kỳ án tích nào hoặc thông tin liên quan. Dữ liệu này bao gồm thông tin về tội danh hoặc tội bị cáo buộc hoặc kết án.

Chúng tôi thường thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách trực tiếp từ chính quý khách, tuy nhiên chúng tôi cũng có thể lấy dữ liệu cá nhân của quý khách từ các nguồn khác như sau:

 • Những người quý khách quen biết– như là: cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em. Nếu quý khách là trẻ em (nghĩa là nếu quý khách dưới 16 tuổi), chúng tôi còn phải có sự đồng ý từ phía cha mẹ hoặc người giám hộ của quý khách (tùy trường hợp) trước khi tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách.
 • Công ty và các tổ chức khác – như là:
  • Đại diện cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức mà quý khách đại diện hoặc có liên quan đến quý khách
  • Các tổ chức tài chính và bên cung cấp dịch vụ tài chính khác
 • Các nguồn thông tin công khai có sẵn– như sổ đăng ký hoặc danh bạ trực tuyến, ấn phẩm trực tuyến, bài đăng trên phương tiện truyền xã hội và các thông tin khác công khai có sẵn.
 • Cookie – khi quý khách truy cập, đọc lướt (browse) hoặc sử dụng website, ứng dụng ngân hàng trực tuyến hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các cookie để tự động thu thập một số thông tin từ thiết bị của quý khách. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin đó, khi cần thiết, vào việc phân tích nội bộ và khắc phục sự cố, nhằm nhận ra quý khách và ghi nhớ các sở thích của quý khách, cải thiện chất lượng và cá nhân hóa các nội dung của chúng tôi, và xác định tình trạng bảo mật cho tài khoản của quý khách. Để biết thêm thông tin về cách thức chúng tôi sử dụng cookie và cách thức quý khách có thể kiểm soát cookie khi truy cập website của chúng tôi, đề nghị xem Chính Sách Cookie của chúng tôi theo đường link sau: www.sc.com/vn/cookie-policy/.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách để có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, quản lý mối quan hệ giữa chúng tôi với khách của mình, và điều hành hoạt động kinh doanh và cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách thường được nhắc đến là các mục đích xử lý dữ liệu, và các mục đích xử lý dữ liệu được nêu chi tiết dưới đây. Chúng tôi có thể sẽ không thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi nếu quý khách không cung cấp cho chúng tôi hoặc không muốn chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xem là cần thiết và/hoặc phải có để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định pháp luật của chúng tôi.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách với sự đồng ý của quý khách khi pháp luật có yêu cầu hoặc khi được pháp luật hiện hành cho phép hay quy định, kể cả vì những lý do hợp pháp sau:

 • Hợp đồng – khi chúng tôi đang thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo một hợp đồng mà quý khách là một bên tham gia;
 • Nghĩa vụ pháp lý – khi chúng tôi được yêu cầu phải tuân thủ các luật và quy định liên quan;
 • Bảo vệ cuộc sống và sức khỏe – khi chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của một cá nhân.

 

Các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách cho các mục đích sau đây, tùy trường hợp:

Điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • tham gia công việc quản lý/điều hành hoạt động kinh doanh, như thực hiện các công việc hành chính, các hoạt động quản lý rủi ro, các hoạt động kiểm tra/kiểm toán của chúng tôi, cũng như bảo đảm các hệ thống liên lạc và xử lý thông tin
 • phát triển, thử nghiệm và phân tích các hệ thống, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như giới thiệu một trang web hoặc các ứng dụng đã hoàn thiện cho người sử dụng.
 • giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc của chúng tôi với quý khách, ví dụ như các cuộc nói chuyện trên điện thoại, nhằm mục đích huấn luyện/đào tạo và nâng cao chất lượng phục vụ

 

Cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho khách của chúng tôi (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý)

Mục đích này bao gồm:

 • Nhận diện thương hiệu và quản trị mối quan hệ với cộng đồng, xây dựng các ấn phẩm, các chiến dịch marketing và xây dựng các quảng cáo.
 • thu thập thông tin bằng cách tổng hợp dữ liệu từ việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng của chúng tôi, ví dụ phương tiện truyền thông nghe để nhận dạng, đánh giá và từ khóa nhận diện
 • phương tiện truyền thông giám sát nhằm nhận dạng việc đề cập đến thương hiệu của chúng tôi nhằm bào vệ thương hiệu và danh tiếng của chúng tôi
 • hỗ trợ tài trợ, quyên góp và sự kiện.

 

Liên lạc với quý khách (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Bao gồm:

 • gửi quý khách các ấn bản tin, báo cáo và nội dung có liên quan theo yêu cầu
 • cung cấp cho quý khách các thông tin và phạm vu sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu
 • phản hồi đối với các báo báo cáo về hành vi sai trái và khiếu nại của quý khách, bao gồm cả đơn thư tố giác.

 

Bảo đảm cho quý khách và nhân viên của chúng tôi được an toàn (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý, Nghĩa vụ pháp lý hoặc Bảo vệ cuộc sống và sức khỏe)

Mục đích này bao gồm:

 • thực hiện các biện pháp xác minh danh tính khi ra vào tòa nhà
 • sử dụng hệ thống camera giám sát tại các chi nhánh, cơ sở và máy ATM của chúng tôi nhằm mục đích phòng ngừa và phát hiện gian lận và/hoặc các hành vi phạm tội khác như trộm cắp
 • điều tra và báo cáo các sự cố hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra cho tài sản của chúng tôi và tại các cơ sở của chúng tôi
 • nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho các hệ thống và mạng của chúng tôi để giữ cho dữ liệu của quý khách được an toàn và bảo mật
 • nhằm mục đích tuân thủ các quy định khác về y tế/sức khỏe và an ninh/an toàn

 Phát hiện, điều tra và ngăn chặn hành vi tội phạm tài chính (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý, Hợp đồng hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc của chúng tôi, rà soát các ứng dụng và giao dịch liên quan đến hành vi gian lận, tội phạm tài chính hoặc các hoạt động phạm tội khác xảy ra trên thực tế hay bị nghi ngờ
 • giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc dưới dạng điện tử của quý khách với chúng tôi, trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, để bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ theo quy định và các chính sách nội bộ của chúng tôi

 Tuân thủ các luật, quy định hiện hành và các yêu cầu khác (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • phát hiện và điều tra tình hình tuân thủ các chính sách  của Tập Đoàn Standard Chartered chúng tôi
 • tuân thủ các luật, quy định, chỉ thị, phán quyết hoặc lệnh tòa án, yêu cầu, hướng dẫn, biện pháp trừng phạt của chính phủ, lệnh cấm vận, yêu cầu báo cáo, hạn chế, yêu cầu hoặc thỏa thuận của nước sở tại cũng như của nước ngoài với bất kỳ cơ quan có thẩm quyền (kể cả cơ quan thuế trong hay ngoài nước), tòa án hoặc trọng tài, cơ quan thi hành án hoặc sàn giao dịch chứng khoán nào tại bất kỳ vùng tài phán liên quan nào nơi Tập Đoàn Standard Chartered đang hoạt động
 • tuân thủ các chỉ dẫn hoặc khuyến cáo của các tổ chức hay hiệp hội trong ngành.

Thực hiện các quyền pháp lý của chúng tôi và tiến hành các thủ tục tố tụng pháp lý (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • tìm, xác định và thực hiện các quyền của chúng tôi, tự bảo vệ chúng tôi trước những tổn hại xảy ra đối với các quyền và lợi ích của chúng tôi
 • lưu trữ các hồ sơ/chứng từ cần thiết để làm bằng chứng cho bất kỳ vụ kiện hoặc điều tratiềm tàng nào
 • thu hồi các khoản nợ và nợ quá hạn
 • nhận được ý kiến tư vấn chuyên môn
 • điều tra hoặc tiến hành thủ tục về yêu cầu chi trả bảo hiểm
 • phản hồi về các vấn đề, hành động hoặc thủ tục tố tụng có liên quan đến bảo hiểm
 • bảo vệhoặc phản hồi về các vấn đề, hành động hoặc thủ tục tố tụng có liên quan đến bất kỳ cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý nào hoặc cơ quan hoặc tổ chức ngành ở hiện tại hay trong tương lai.

Tạo điều kiện cho các giao dịch sáp nhập, mua lại công ty và thoái vốn của Tập Đoàn Standard Chartered (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý)

Mục đích này bao gồm:

 • đánh giá hoạt động kinh doanh của chúng tôi và đảm bảo tiếp tục cung cấp dịch vụ cho quý khách sau khi tiến hành chuyển nhượng hoạt động kinh doanh của chúng tôi do sáp nhập, mua lại, bán lại hoặc thoái vốn.

Đôi khi và với sự đồng ý của quý khách nếu được yêu cầu theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của quý khách để gửi thư tiếp thị (như qua bưu điện, thư điện tử, điện thoại, tin nhắn SMS, tin nhắn bảo mật, ứng dụng trên thiết bị di động hoặc phương tiện truyền thông xã hội). Quý khách có thể hủy bỏ sự đồng ý của mình tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua các thông tin chi tiết dưới đây.

Chúng tôi có thể gửi đi:

 • tin tức, ưu đãi và quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • thư giới thiệu các cuộc thi hoặc chương trình rútthăm trúng thưởng
 • thư kêu gọi quyên góp, tài trợ và đóng góp thiện nguyện phi lợi nhuận
 • thư giới thiệu các hội thảo
 • thư giới thiệu các sự kiện hoặc cơ hội khác.

Nếu quý khách giao dịch với chúng tôi với tư cách là khách cá nhân, thì trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin hạn chế về quý khách với các công ty truyền thông xã hội và công ty quảng cáo mà chúng tôi thuê để thực hiện quảng cáo trực tuyến. Ví dụ như để kiểm tra xem quý khách có tài khoản nào tại các công ty truyền thông xã hội hay không, chúng tôi có thể yêu cầu các công ty này cho hiển thị các thông điệp tiếp thị đến quý khách về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc bỏ quý khách ra khỏi danh sách nhận quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà quý khách đã sử dụng.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách trong phạm vi Tập Đoàn Standard Chartered. Tập Đoàn Standard Chartered có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách phục vụ cho các mục đích xử lý dữ liệu được nêu trong thông báo này, bao gồm chia sẻ dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi, với các bên thứ ba khác cũng như theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các đối tượng được chia sẻ dữ liệu nêu trên cụ thể là ai sẽ tùy thuộc vào các giao dịch của quý khách với chúng tôi với tư cách là khách cá nhân hoặc là đại diện của một cá nhân hay tổ chức khác đang giao dịch với chúng tôi.

Chúng tôi giới hạn cách thức mà chúng tôi chia sẻ và đối tượng được nhận dữ liệu cá nhân của quý khách từ chúng tôi, đồng thời sẽ thực hiện các bước đảm bảo dữ liệu cá nhân của quý khách được bảo mật và bảo vệ trong quá trình chúng tôi chia sẻ dữ liệu. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách phục vụ các mục đích xử lý dữ liệu cho các đối tượng dưới đây, tùy từng trường hợp và khi được cho phép theo pháp luật:

 • Các thành viên khác thuộc Tập Đoàn Standard Chartered
 • Các bên thứ ba được ủy quyền
  • bất kỳ người nào khác mà quý khách, bằng sự đồng ý của mình, đã ủy quyền cho chúng tôi được chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách cho người này.
 • Các bên thứ ba có khả năng xác minh thông tin của quý khách
  • các bên thứ ba phi chính phủ khác thực hiện kiểm tra cơ sở dữ liệu phòng chống tội phạm tài chính, hành vi rửa tiền, khủng bố, gian lận và các tội phạm tài chính khác.
 • Các đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi
  • các bên tư vấn chuyên môn như kiểm toán viên, cố vấn pháp lý
  • các công ty bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm
  • các nhà cung cấp dịch vụ (như nhà cung cấp dịch vụ vận hành, quản trị, xử lý dữ liệu và công nghệ), bao gồm cả bất kỳ người nào tham gia hoặc hợp tác để phân tích và góp phần cải thiện hoặc nâng cao chất lượng trong các hoạt động nghiệp vụ hoặc hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ của Tập Đoàn Standard Chartered
  • các bên cung cấp dịch vụ chuyên môn, như bênnghiên cứu thị trường, bên điều tra an ninh và bên tư vấn quản lý
 • Các đối tác giới thiệu chiến lược
  • liên minh kinh doanh, các đối tác đồng thương hiệu hoặc các công ty hay tổ chức khác mà Tập Đoàn Standard Chartered hợp tác dựa trên các thỏa thuận hợp đồng hoặc thỏa thuận liên doanh khác
  • các công ty truyền thông xã hội và quảng cáo
  • các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận.
 • Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính khác
  • các tổ chức tài chính khác, như các ngân hàng thương mại, ngân hàng đại lý hoặc ngân hàng nhà nước
  • các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, như các bên bán, bên xử lý thanh toán và thành viên hiệp hội thẻ, các nhà cung cấp dịch vụ khởi tạo  thanh toán và thanh toán bằng thẻ như VISA và Mastercard
 • Chính phủ và các cơ quan thi hànhluật
  • theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan nào, bao gồm cả bất kỳ chính phủ, cơ quan tương đương chính phủ, nhà chức trách, cơ quan hành chính, cơ quan quản lý hoặc cơ quan giám sát, tòa án, trọng tài, cơ quan thi hành pháp luật, sàn giao dịch hoặc cơ quan thuế trong hay ngoài nước, có thẩm quyền đối với bất kỳ thành viên nào thuộc Tập Đoàn Standard Chartered, dù ở trong hay ngoài vùng tài phán của quý khách và cho dù thành viên thuộc Tập Đoàn Standard Chartered đó có quan hệ giao dịch với quý khách hay không.

 

Dữ liệu cá nhân của quý khách có thể được chúng tôi lưu trữ, chia sẻ và chuyển giao trong phạm vi Tập Đoàn Standard Chartered hoặc cho các bên thứ ba khác phục vụ cho các mục đích được nêu trong thông báo này. Chúng tôi thực hiện việc này để bảo đảm hoạt động có hiệu quả, năng suất và an toàn trong việc thực hiện các giao dịch và cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách của chúng tôi, để cải thiện và hỗ trợ các quy trình và nghiệp vụ kinh doanh của chúng tôi, cũng như để tuân thủ đúng các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định pháp luật của chúng tôi. Việc này có thể bao gồm lưu trữ, chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của quý khách qua biên giới sang các vùng tài phán khác.

Trong trường hợp người nhận dữ liệu cá nhân của quý khách đang ở tại các vùng tài phán bên ngoài Việt Nam, và pháp luật nước sở tại có thể không có các luật bảo vệ dữ liệu tương tự như vùng tài phán nơi quý khách đang ở hoặc nơi chúng tôi có quan hệ với quý khách, thì chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo dữ liệu cá nhân của quý khách được áp dụng mức độ bảo vệ và các biện pháp bảo vệ thích hợp, thỏa đáng để tuân thủ đúng pháp luật hiện hành.

Dữ liệu cá nhân của quý khách có thể được chúng tôi lưu trữ, chia sẻ và chuyển giao trong phạm vi Tập Đoàn Standard Chartered hoặc cho các bên thứ ba khác phục vụ cho các mục đích được nêu trong thông báo này. Chúng tôi thực hiện việc này để bảo đảm hoạt động có hiệu quả, năng suất và an toàn trong việc thực hiện các giao dịch và cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách của chúng tôi, để cải thiện và hỗ trợ các quy trình và nghiệp vụ kinh doanh của chúng tôi, cũng như để tuân thủ đúng các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định pháp luật của chúng tôi. Việc này có thể bao gồm lưu trữ, chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của quý khách qua biên giới sang các vùng tài phán khác.

Trong trường hợp người nhận dữ liệu cá nhân của quý khách đang ở tại các vùng tài phán bên ngoài Việt Nam, và pháp luật nước sở tại có thể không có các luật bảo vệ dữ liệu tương tự như vùng tài phán nơi quý khách đang ở hoặc nơi chúng tôi có quan hệ với quý khách, thì chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo dữ liệu cá nhân của quý khách được áp dụng mức độ bảo vệ và các biện pháp bảo vệ thích hợp, thỏa đáng để tuân thủ đúng pháp luật hiện hành.

Dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ được xử lý tại bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc vào sự đồng ý của quý khách, trừ trường hợp pháp luật hiện hành có quy định khác, và sẽ ngừng được xử lý khi quý khách rút lại sự đồng ý của mình hoặc khi được yêu cầu như vậy theo các quy định hiện hành. Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của quý khách vì lý do kinh doanh hoặc lý do pháp lý trong thời gian quý khách giao dịch với chúng tôi, đồng thời cũng lưu giữ thêm trong một khoảng thời gian sau đó phục vụ cho các mục đích được nêu tại thông báo này phù hợp với các tiêu chuẩn chính sách về lưu giữ dữ liệu của chúng tôi và theo quy định của pháp luật hiện hành. Trừ khi các luật và quy định hiện hành có yêu cầu khác, chúng tôi sẽ xóa, ẩn danh, tiêu hủy và/hoặc ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân khi chúng tôi không còn cần đến dữ liệu cá nhân đó nữa.

Chúng tôi tôn trọng dữ liệu cá nhân của quý khách, và quý khách có các quyền sau đây liên quan đến cách thức chúng tôi sử dụng thông tin của quý khách:

 • Quyền được thông báo
 • Quyền đưa ra sự đồng ý
 • Quyền truy cập hoặc được cung cấp dữ liệu của quý khách– quý khách có quyền truy cập vào dữ liệu của quý khách và có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao dữ liệu cá nhân về quý khách mà chúng tôi đang có cũng như yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về cách thức chúng tôi đã sử dụng dữ liệu của quý khách..
 • Quyền chỉnh sửa dữ liệu của quý khách – nếu thông tin cá nhân của quý khách không chính xác, quý khách có thể tự chỉnh sửa dữ liệu hoặc yêu cầu chúng tôi cập nhật dữ liệu.
 • Quyền xóa dữ liệu của quý khách – quý khách có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của mình. Tuy nhiên, chúng tôi có thể vẫn phải cần một số thông tin cá nhân để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho quý khách.
 • Quyền hạn chế hoặc không cho phép việc xử lý dữ liệu – quý khách có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu của quý khách hoặc thay đổi cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu, kể cả mà không giới hạn không cho phép chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu của quý khách cho các mục đích quảng cáo. Tuy nhiên, chúng tôi có thể vẫn phải cần một số thông tin cá nhân để giao dịch với quý khách hoặc để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho quý khách.
 • Quyền thay đổi hoặc rút lại sự đồng ý – nếu chúng tôi yêu cầu quý khách đưa ra sự đồng ý để chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách, thì quý khách có thể thay đổi ý định của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Trong trường hợp rút lại sự đồng ý của mình, quý khách thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu giữ và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách theo các yêu cầu của quy định hiện hành hoặc của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, quý khách hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi có thể không cung cấp được các sản phẩm và/hoặc dịch vụ ngân hàng của mình cho quý khách khi không được xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách. Vì lý do đó, khi quý khách rút lại sự đồng ý của mình, thì chúng tôi có quyền chấm dứt cung cấp (các) sản phẩm và/hoặc dịch vụ liên quan và quý khách có nghĩa vụ thực hiện tất cả các nghĩa vụ của quý khách còn nợ chúng tôi tại thời điểm chúng tôi chấm dứt cung cấp (các) sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó.
 • Quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Quyền tự bảo vệ

Nghĩa vụ đối với dữ liệu cá nhân của quý khách 

 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách, và yêu cầu chúng tôi hoặc các tổ chức, cá nhân liên quan khác bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách.
 • Tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 • Cung cấp dữ liệu cá nhân đầy đủ và chính xác khi quý khách đã đồng ý với việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách.
 • Tham gia vào việc tuyên truyền và phổ biến các kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Tuân thủ các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và tham gia vào việc ngăn chặn vi phạm các luật và quy định đó.
 • Các nghĩa vụ khác được quy định tại các luật và quy định hiện hành.

Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu thực hiện các quyền về dữ liệu cá nhân của quý khách theo đúng pháp luật hiện hành. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc gì về các quyền của mình, đề nghị liên hệ với chúng tôi theo các thông tin liên lạc dưới đây.

Chủ thể dưới đây thuộc Tập Đoàn Standard Chartered là bên kiểm soát và bên xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại Việt Nam và là bên đưa ra thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân này:

 • Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Địa chỉ:

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam),

Tầng 3, Capital Place, 29 Liễu Giai, Quận Ba Đình,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Quý khách cũng có thể liên hệ Chuyên Viên Bảo Mật Dữ Liệu của chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử: Vietnam.DPO@sc.com,

Hoặc bằng đường bưu điện đến địa chỉ thư tín sau:

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam),

Tầng 3, Capital Place, 29 Liễu Giai, Quận Ba Đình,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 Trường hợp cần khiếu nại?

Nếu quý khách có bất kỳ quan ngại hoặc khiếu nại nào về cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách, đề nghị cho chúng tôi được biết. Quý khách có thể liên hệ chi nhánh ngân hàng mà quý khách đang giao dịch hoặc liên hệ Chuyên Viên Quan Hệ Khách của mình hoặc Chuyên Viên Bảo Mật Dữ Liệu của chúng tôi.

 Cookies

Đề nghị xem Chính Sách Cookie của chúng tôi theo đường link sau www.sc.com/vn/cookie-policy/

Thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân này được cập nhật nội dung vào ngày 23 tháng 06 năm 2023.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn là thông tin quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi muốn chắc chắn rằng bạn biết chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ các thông tin này như thế nào. Trong thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân này, chúng tôi sẽ trình bày cách thức chúng tôi thu thập, chia sẻ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết về các quyền của mình và cách thức bạn có thể thực hiện các quyền này. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thêm cho bạn trong một thông báo riêng rẽ, khi phù hợp, thông tin bổ sung về quyền riêng tư đối với các kênh, sản phẩm, dịch vụ, ngành nghề và hoạt động cụ thể. Trong thông báo này, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” có nghĩa là chi nhánh, công ty con hoặc pháp nhân của Tập Đoàn Standard Chartered, trong đó có Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), đang hoạt động dưới thương hiệu Standard Chartered mà bạn đang giao dịch, có xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và quyết định cách thức thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Tập Đoàn Standard Chartered nghĩa là mỗi một chủ thể sau hoặc gọi chung cho tất cả các chủ thể sau: Standard Chartered PLC, các công ty con (trong đó có Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)) và công ty liên kết của Standard Chartered PLC, kể cả mỗi chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Đề nghị xem phần ‘Cách thức liên lạc’ trong thông báo này để biết chi tiết về (các) thành viên tương ứng thuộc Tập Đoàn Standard Chartered đưa ra thông báo này. Website của một số công ty liên kết của chúng tôi có bộ nhận diện thương hiệu riêng cũng như có thông báo riêng về quyền riêng tư/xử lý dữ liệu cá nhân nhằm cung cấp thông tin liên quan về các sản phẩm và dịch vụ cụ thể mà công ty liên kết đó cung cấp. Bạn cần xem thông báo về quyền riêng tư/xử lý dữ liệu cá nhân theo chỉ dẫn của các công ty liên kết đó để biết về cách thức họ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Thông báo này không áp dụng cho các website của bên thứ ba nơi quảng cáo trực tuyến của chúng tôi được trình chiếu hoặc các website của bên thứ ba liên kết mà chúng tôi không vận hành hoặc kiểm soát. Các website này có thông báo về quyền riêng tư/xử lý dữ liệu cá nhân của riêng họ, và bạn cần phải xem các thông báo đó để hiểu cách thức họ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cũng như biết về các quyền của bạn. Chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này tại từng thời điểm để thông báo cho bạn bất kỳ thay đổi nào đối với cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể xem ngày của bản hiện đang áp dụng được ghi ở cuối thông báo này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi (thông qua thông tin liên lạc của chúng tôi ở phần ‘Cách thức liên lạc’ dưới đây).

Dữ liệu cá nhân là thông tin nhận diện bạn hoặc là thông tin về bạn, và chúng tôi có thể thu thập từ một số nguồn khác nhau, bao gồm trực tiếp từ bạn, từ các bên thứ ba đại diện cho hoặc được bạn ủy quyền hay có liên quan đến bạn, từ các công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức có liên quan đến bạn, từ các thành viên khác thuộc Tập Đoàn Standard Chartered và từ các tổ chức khác, hoặc các nguồn thông tin công khai có sẵn.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của người khác, thì bạn phải được sự cho phép của người đó theo yêu cầu của pháp luật áp dụng và phải giải thích và bảo đảm người đó hiểu về cách thức chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của người đó.

Chúng tôi có thể thu thập nhiều loại dữ liệu cá nhân khác nhau dưới đây khi bạn ứng tuyển cho một vị trí công việc với chúng tôi hoặc khi bạn được thuê để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, khi phù hợp và được pháp luật cho phép:

 • Dữ liệu về nhân thân – thông tin cho phép nhận diện bạn (có tính độc nhất hoặc gần như độc nhất). Ví dụ như tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, nơi sinh đăng ký, quốc tịch, hình ảnh của bạn, tư liệu camera, ghi âm và ghi hình của bạn được nộp trong quá trình tuyển dụng, và các dữ liệu nhận diện khác, kể cả các dữ liệu nhận diện chính thống/chính phủ như số định danh quốc gia, số hộ chiếu, mã số thuế, mã số bảo hiểm xã hội và số thẻ bảo hiểm y tế.
 • Dữ liệu về liên lạc – thông tin cho phép truyền, gửi hoặc trao đổi một tin nhắn/thông điệp cho bạn. Ví dụ như địa chỉ thư điện tử, số điện thoại cố định hoặc điện thoại di động, địa chỉ nơi làm việc, nơi đăng ký thường trú, nơi đăng ký tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, và địa chỉ liên lạc của bạn.
 • Dữ liệu về chuyên môn – thông tin về quá trình học tập hoặc làm việc của bạn. Ví dụ như, trình độ học vấn, đào tạo (như chứng nhận, chứng chỉ, bằng cấp tốt nghiệp đại học, cơ sở giáo dục khác, và các thành tích học tập khác), thông tin về các việc làm hiện tại và trước kia (bao gồm thông tin về lương, thưởng), lý lịch trích ngang về lịch sử việc làm, chứng chỉ chuyên môn, thư giới thiệu và visa lao động.
 • Dữ liệu về hành vi – thông tin về các hành vi, hoạt động hoặc hành động trên mạng và trên thực tế của bạn.
 • Dữ liệu về quan hệ cá nhân – thông tin về sự liên kết hoặc mối quan hệ mật thiết giữa các cá nhân hay pháp nhân mà qua đó có thể xác định danh tính của bạn. Ví dụ như người có ảnh hưởng chính trị, công chức, viên chức nhà nước, khách hang, tình trạng hôn nhân, quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái), người có quan hệ cá nhân và quan hệ tài chính mật thiết
 • Dữ liệu thư từ – thông tin về bạn được ghi nhận qua giọng nói, tin nhắn, thư điện tử và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi trao đổi qua lại với bạn, ví dụ như, thông qua các mẫu đơn trực tuyến.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần phải thu thập các dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn, nhưng chúng tôi chỉ làm vậy khi cần thiết và với sự đồng ý của bạn hoặc khi được pháp luật cho phép. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm (đôi khi còn được gọi là dữ liệu cá nhân loại đặc biệt) là những dữ liệu cá nhân gắn liền với sự riêng tư của cá nhân mà khi bị vi phạm sẽ ảnh hưởng trực tiếp với các quyền lợi pháp lý của cá nhân đó, có thể bao gồm các loại sau:

 • Dữ liệu tài chính và thương mại – thông tin cho phép xác định tình trạng, vị thế và lịch sử giao dịch tài chính của bạn, nếu có liên quan. Ví dụ như bảng lương và các thông tin tài chính khác
 • Dữ liệu vị trí địa lý – thông tin cho biết hoặc có chứa vị trí của một thiết bị. Ví dụ như địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP) hoặc số nhận dạng cookie của bạn
 • Dữ liệu nguồn gốc chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc – thông tin cho biết nguồn gốc chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc của bạn.
 • Dữ liệu về quan điểm chính trị – thông tin thể hiện quan điểm về chính trị của bạn.
 • Dữ liệu về tôn giáo hoặc triết lý – thông tin thể hiện niềm tin về tôn giáo hoặc triết lý của bạn.
 • Dữ liệu sinh trắc học – thông tin cho phép nhận diện bạn về mặt cơ thể.
 • Dữ liệu y tế – thông tin về tình trạng sức khỏe của bạn.
 • Dữ liệu về xu hướng tính dục – thông tin về đời sống cá nhân và xu hướng tính dục.
 • Dữ liệu về thành viên công đoàn – nếu có liên quan ở một số vùng tài phán nhất định.
 • Dữ liệu về án tích, thủ tục tố tụng hoặc cáo buộc phạm tội – thông tin về án tích hoặc thông tin mà chúng tôi xác định là có liên quan đến nghĩa vụ phòng ngừa tội phạm tài chính của chúng tôi, ví dụ như thông tin về bất kỳ án tích nào hoặc thông tin liên quan. Dữ liệu này bao gồm thông tin về tội danh hoặc tội bị cáo buộc hoặc kết án.

Chúng tôi cam kết tạo ra các cơ hội bình đẳng, sự đối xử công bằng trong suốt quá trình sử dụng lao động và tuyển dụng. Vì vậy, chúng tôi sẽ có các câu hỏi mở về nhân khẩu học trong quy trình tuyển dụng. Các câu hỏi này nhằm đạt được mục tiêu trên, bổ sung cho thông tin còn thiếu và tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập. Câu trả lời cho các câu hỏi này sẽ không được chia sẻ với nhà tuyển dụng và những người có quyền quyết định liên quan như một phần của quy trình tuyển dụng. Bạn có quyền lựa chọn không trả lời những câu hỏi này.

Chúng tôi thường thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp từ chính bạn, tuy nhiên chúng tôi cũng có thể lấy dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn khác như sau:

 • Những người bạn quen biết – như là:
  • bạn bè hoặc người thân, họ hàng giới thiệu bạn cho chúng tôi
  • các người sử dụng lao động trước đó của bạn
  • các bên cung cấp dịch vụ tuyển dụng
  • những người khác mà bạn chỉ định hoặc ủy quyền để đưa ra (thư) giới thiệu; và
  • những người khác mà bạn chỉ định hoặc ủy quyền để hành động thay mặt bạn.
 • Công ty và các tổ chức khác – như là:
  • chủ sử dụng lao động và/hoặc công ty của bạn, doanh nghiệp hoặc tổ chức mà bạn đại diện hoặc có liên quan đến bạn
  • các trung tâm thông tin tín dụng và tổ chức phòng chống gian lận
  • các cơ quan về dữ liệu lý lịch tư pháp
  • trang web nghề nghiệp Standard Chartered
  • các trang truyền thông xã hội, ví dụ như Linkedin, Facebook và Google+.
 • Các nguồn thông tin công khai có sẵn – như danh bạ trực tuyến, các nền tảng tìm việc, ấn phẩm trực tuyến, bài đăng trên phương tiện truyền xã hội và các thông tin khác công khai có sẵn.
 • Cookie – khi bạn truy cập, đọc lướt (browse) hoặc sử dụng website, ứng dụng ngân hàng trực tuyến hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các cookie để tự động thu thập một số thông tin từ thiết bị của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin đó, khi cần thiết, vào việc phân tích nội bộ và khắc phục sự cố, nhằm nhận ra bạn và ghi nhớ các sở thích của bạn, cải thiện chất lượng và cá nhân hóa các nội dung của chúng tôi, và xác định tình trạng bảo mật cho tài khoản của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thức chúng tôi sử dụng cookie và cách thức bạn có thể kiểm soát cookie khi truy cập website của chúng tôi, đề nghị xem Chính Sách Cookie của chúng tôi theo đường link sau: www.sc.com/vn/cookie-policy/.

Hoạt động tuyển dụng của chúng tôi nhìn chung không nhằm đến trẻ vị thành niên (là người chưa đủ 18 tuổi, nhưng có thể ở độ tuổi nhỏ hơn tùy vào nơi bạn sống). Nếu bạn là trẻ vị thành niên ở một vùng tài phán nào, bạn cần phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của mình trước khi liên hệ chúng tôi liên quan đến tuyển dụng.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn để có thể quản lý quy trình tuyển dụng và điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn thường được nhắc đến là các mục đích xử lý dữ liệu, và các mục đích xử lý dữ liệu được nêu chi tiết dưới đây. Chúng tôi có thể sẽ không thể xử lý và tiếp tục với hồ sơ ứng tuyển của bạn nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi hoặc không muốn chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xem là cần thiết và/hoặc phải có để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định pháp luật của chúng tôi.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn khi pháp luật có yêu cầu hoặc khi được pháp luật hiện hành cho phép hay quy định, kể cả vì những lý do hợp pháp sau:

 • Hợp đồng – khi chúng tôi đang thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo một hợp đồng mà bạn là một bên tham gia;
 • Nghĩa vụ pháp lý – khi chúng tôi được yêu cầu phải tuân thủ các luật và quy định liên quan;
 • Bảo vệ cuộc sống và sức khỏe – khi chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của một cá nhân.

Các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây, tùy trường hợp:

Đánh giá và xử lý hồ sơ ứng tuyển của bạn (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý, Hợp đồng hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • đánh giá đơn và hồ sơ ứng tuyển (có thể bao gồm các video phỏng vấn)
 • đánh giá kỹ năng nghề nghiệp, trình độ, và sự phù hợp của bạn cho vị trí công việc mà bạn ứng tuyển (bao gồm các bài trắc nghiệm, kiểm tra về tính cách)
 • xử lý hồ sơ ứng tuyển của bạn
 • tiến hành kiểm tra, xác minh các thông tin về bạn trước khi tuyển dụng
 • kiểm tra, tìm kiếm thông tin về bạn với các nguồn giới thiệu
 • liên lạc với bạn về hồ sơ ứng tuyển của bạn. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về các cơ hội nghề nghiệp và các vị trí công việc mà chúng tôi cho là có thể phù hợp với bạn.

Cải tiến quy trình kiểm tra, xác minh ứng viên của chúng tôi (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý)

Mục đích này bao gồm:

 • tham gia công việc quản lý/điều hành hoạt động kinh doanh, như thực hiện các công việc hành chính, các hoạt động quản lý rủi ro, các hoạt động kiểm tra/kiểm toán của chúng tôi, cũng như bảo đảm hoạt động, vận hành và sự an toàn cho các hệ thống liên lạc và xử lý thông tin của chúng tôi.
 • kiểm toán hoạt động kinh doanh
 • thu thập thông tin bằng cách tổng hợp dữ liệu từ quá trình tuyển dụng của chúng tôi để cải thiện quy trình tuyển dụng, bao gồm quy trình sàng lọc ứng viên.

Bảo đảm cho bạn và nhân viên của chúng tôi được an toàn (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý, Nghĩa vụ pháp lý hoặc Bảo vệ cuộc sống và sức khỏe)

Mục đích này bao gồm:

 • thực hiện các biện pháp xác minh danh tính khi ra vào tòa nhà
 • sử dụng hệ thống camera giám sát tại các chi nhánh, cơ sở và máy ATM của chúng tôi nhằm mục đích phòng ngừa và phát hiện gian lận và/hoặc các hành vi phạm tội khác như trộm cắp
 • điều tra và báo cáo các sự cố hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra cho tài sản của chúng tôi và tại các cơ sở của chúng tôi
 • nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho các hệ thống và mạng của chúng tôi để giữ cho dữ liệu của bạn được an toàn và bảo mật
 • nhằm mục đích tuân thủ các quy định khác về y tế/sức khỏe và an ninh/an toàn.

Phát hiện, điều tra và ngăn chặn hành vi tội phạm tài chính (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý, Hợp đồng hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • kiểm tra, xác minh thông tin nhận dạng trước khi tuyển dụng, sàng lọc, tìm kiếm thông tin với tổ chức thông tin tín dụng, thông tin liên quan đến gian lận, tội phạm tài chính hoặc các hoạt động phạm tội khác, lý lịch tư pháp trong phạm vi pháp luật cho phép
 • giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc dưới dạng điện tử của bạn với chúng tôi, trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, để bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ theo quy định và các chính sách nội bộ của chúng tôi.

Tuân thủ các luật, quy định hiện hành và các yêu cầu khác (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • phát hiện và điều tra tình hình tuân thủ các chính sách của Tập Đoàn Standard Chartered chúng tôi
 • tuân thủ các luật, quy định, chỉ thị, phán quyết hoặc lệnh tòa án, yêu cầu, hướng dȁn, biện pháp trừng phạt của chính phủ, lệnh cấm vận, yêu cầu báo cáo, hạn chế, yêu cầu hoặc thỏa thuận của nước sở tại cũng như của nước ngoài với bất kỳ cơ quan có thẩm quyền (kể cả cơ quan thuế trong hay ngoài nước), tòa án hoặc trọng tài, cơ quan thi hành án hoặc sàn giao dịch chứng khoán nào tại bất kỳ vùng tài phán liên quan nào nơi Tập Đoàn Standard Chartered đang hoạt động
 • tuân thủ các chỉ dȁn hoặc khuyến cáo của các tổ chức hay hiệp hội ngành.

Thực hiện các quyền pháp lý của chúng tôi và tiến hành các thủ tục tố tụng pháp lý (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • tìm, xác định và thực hiện các quyền của chúng tôi, tự bảo vệ chúng tôi trước những tổn hại xảy ra đối với các quyền và lợi ích của chúng tôi
 • lưu trữ các hồ sơ/chứng từ cần thiết để làm bằng chứng cho bất kỳ vụ kiện hoặc điều tra tiềm tàng nào
 • nhận được ý kiến tư vấn chuyên môn
 • điều tra hoặc tiến hành thủ tục về yêu cầu chi trả bảo hiểm
 • phản hồi về các vấn đề, hành động hoặc thủ tục tố tụng có liên quan đến bảo hiểm
 • bảo vệ hoặc phản hồi về các vấn đề, hành động hoặc thủ tục tố tụng có liên quan đến bất kỳ cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý nào hoặc cơ quan hoặc tổ chức ngành ở hiện tại hay trong tương

Thực hiện các giao dịch sáp nhập, mua lại công ty và thoái vốn của Tập Đoàn Standard Chartered (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý)

Mục đích này bao gồm:

 • đánh giá hoạt động kinh doanh của chúng tôi và đảm bảo tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn sau khi tiến hành chuyển nhượng hoạt động kinh doanh của chúng tôi do sáp nhập, mua lại, bán lại hoặc thoái vốn.

Đôi khi và với sự đồng ý của bạn nếu được yêu cầu theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn để gửi thư tiếp thị (như qua bưu điện, thư điện tử, điện thoại, tin nhắn SMS, tin nhắn bảo mật, ứng dụng trên thiết bị di động hoặc phương tiện truyền thông xã hội). Bạn có thể hủy bỏ sự đồng ý của mình tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua các thông tin chi tiết dưới đây.

Chúng tôi có thể gửi đi:

 • các cơ hội việc làm
 • thư giới thiệu các hội thảo
 • thư giới thiệu các sự kiện hoặc cơ hội khác.

Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin hạn chế về bạn với các công ty truyền thông xã hội và công ty quảng cáo để thực hiện quảng cáo trực tuyến. Ví dụ như để kiểm tra xem bạn có tài khoản nào tại các công ty truyền thông xã hội hay không, chúng tôi có thể yêu cầu các công ty này cho hiển thị các thông điệp tiếp thị đến bạn về các cơ hội việc làm với chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập được để tiến hành phân tích dữ liệu, kể cả kỹ thuật profiling và phân tích hành vi, để đưa ra quyết định tự động nhanh chóng hơn trong hoạt động kinh doanh của mình và để đánh giá các đặc điểm riêng của bạn nhằm dự đoán trước các kết quả và rủi ro. Chúng tôi đòi hỏi rằng các quy tắc mà hệ thống tự động nói trên tuân theo phải được thiết kế để đưa ra các quyết định công bằng, khách quan. Chúng tôi có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật máy học (machine learning) để giúp cải tiến khả năng truyền đạt của chúng tôi, cải thiện trải nghiệm cho ứng viên, bảo đảm quy trình tuyển dụng của chúng tôi được an toàn hơn, đạt hiệu quả hơn, và cho phép chúng tôi trả lời/phản hồi nhanh chóng hơn và rút ngắn thời gian xử lý. Ví dụ như chúng tôi có thể sử dụng chế độ đưa ra quyết định tự động cho các bài trắc nghiệm, kiểm tra tính cách.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi Tập Đoàn Standard Chartered. Tập Đoàn Standard Chartered có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn phục vụ cho các mục đích xử lý dữ liệu được nêu trong thông báo này, bao gồm chia sẻ dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi, với các bên thứ ba khác cũng như theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các đối tượng được chia sẻ dữ liệu nêu trên cụ thể là ai sẽ tùy thuộc vào các tương tác của bạn với chúng tôi.

Chúng tôi giới hạn cách thức mà chúng tôi chia sẻ và đối tượng được nhận dữ liệu cá nhân của bạn từ chúng tôi, đồng thời sẽ thực hiện các bước đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật và bảo vệ trong quá trình chúng tôi chia sẻ dữ liệu. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn phục vụ các mục đích xử lý dữ liệu cho các đối tượng dưới đây, tùy từng trường hợp và khi được cho phép theo pháp luật:

 • Các thành viên khác thuộc Tập Đoàn Standard Chartered
 • Các bên thứ ba được ủy quyền
  • bất kỳ người nào khác mà bạn, bằng sự đồng ý của mình, đã ủy quyền cho chúng tôi được chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho người này.
 • Các bên thứ ba có khả năng xác minh thông tin của bạn
  • các người sử dụng lao động trước đây
  • các cơ quan quản lý tín dụng hoặc trung tâm thông tin tín dụng (bao gồm đơn vị điều hành bất kỳ cơ sở dữ liệu tập trung nào được các trung tâm thông tin tín dụng sử dụng), nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ tín dụng, tổ chức xếp hạng tín nhiệm, tổ chức thu hồi nợ, cơ quan và tổ chức phòng chống gian lận.
 • Các đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi
  • các bên tư vấn tuyển dụng
  • các bên tư vấn chuyên môn như kiểm toán viên, cố vấn pháp lý, luật sư
  • các công ty bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm
  • các nhà cung cấp dịch vụ (như nhà cung cấp dịch vụ vận hành, quản trị, xử lý dữ liệu và công nghệ), bao gồm cả bất kỳ người nào tham gia hoặc hợp tác để phân tích và góp phần cải thiện hoặc nâng cao chất lượng trong các hoạt động nghiệp vụ hoặc hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ của Tập Đoàn Standard Chartered
  • các bên cung cấp dịch vụ chuyên môn, như dịch vụ sàng lọc và xác minh, xác thực thông tin, dịch vụ kiểm tra sức khỏe, bên nghiên cứu thị trường, và bên tư vấn quản lý.
 • Chính phủ và các cơ quan thi hành luật
  • theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan nào, bao gồm cả bất kỳ chính phủ, cơ quan tương đương chính phủ, nhà chức trách, cơ quan hành chính, cơ quan quản lý hoặc cơ quan giám sát, tòa án, trọng tài, cơ quan thi hành pháp luật, sàn giao dịch hoặc cơ quan thuế trong hay ngoài nước, có thẩm quyền đối với bất kỳ thành viên nào thuộc Tập Đoàn Standard Chartered, dù ở trong hay ngoài vùng tài phán của bạn và cho dù thành viên thuộc Tập Đoàn Standard Chartered đó có quan hệ giao dịch với bạn hay không.
 • Các bên thứ ba khác
  • các bên thứ ba trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc thoái vốn: trường hợp chúng tôi chuyển nhượng (hoặc có kế hoạch chuyển nhượng) bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi. Nếu giao dịch được tiến hành, thì bên dự kiến tham gia giao dịch có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo cách thức giống như được nêu trong thông báo này, và sau đó sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào mà bên đó có thể thực hiện đối với cách thức mà họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chúng tôi lưu trữ, chia sẻ và chuyển giao trong phạm vi Tập Đoàn Standard Chartered hoặc cho các bên thứ ba khác phục vụ cho các mục đích được nêu trong thông báo này. Chúng tôi thực hiện việc này để cải thiện và hỗ trợ các quy trình và nghiệp vụ kinh doanh của chúng tôi, cũng như để tuân thủ đúng các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định pháp luật của chúng tôi. Việc này có thể bao gồm lưu trữ, chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn qua biên giới sang các vùng tài phán khác.

Trong trường hợp người nhận dữ liệu cá nhân của bạn đang ở tại các vùng tài phán bên ngoài Việt Nam, và pháp luật nước sở tại có thể không có các luật bảo vệ dữ liệu tương tự như vùng tài phán nơi bạn đang ở hoặc nơi chúng tôi có quan hệ với bạn, thì chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được áp dụng mức độ bảo vệ và các biện pháp bảo vệ thích hợp, thỏa đáng để tuân thủ đúng pháp luật hiện hành.

Chúng tôi rất xem trọng quyền riêng tư và tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn. Để bảo vệ dữ liệu của bạn, chúng tôi đã và đang áp dụng nhiều biện pháp về mặt kỹ thuật, vật lý và tổ chức để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Tập Đoàn Standard Chartered đã và đang thực hiện các chính sách, quy tắc về bảo mật thông tin cùng các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ các yêu cầu pháp lý và yêu cầu theo quy định. Chúng tôi tiến hành đào tạo và yêu cầu nhân viên là người truy cập dữ liệu cá nhân của bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng tôi về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, hoặc các bên thứ ba khác mà chúng tôi hợp tác và được chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn phải thực hiện các tiêu chuẩn và biện pháp tương tự về bảo mật, quyền riêng tư và an ninh dữ liệu khi họ sử dụng, truy cập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng việc truyền thông tin qua mạng internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực hết mức để lưu trữ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật của chúng tôi sẽ ngăn chặn được các bên thứ ba như tin tặc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý tại bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc vào sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp pháp luật hiện hành có quy định khác, và sẽ ngừng được xử lý khi bạn rút lại sự đồng ý của mình hoặc khi được yêu cầu như vậy theo các quy định hiện hành.

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn vì lý do kinh doanh hoặc lý do pháp lý trong thời gian bạn giao dịch với chúng tôi, đồng thời cũng lưu giữ thêm trong một khoảng thời gian sau đó phục vụ cho các mục đích được nêu tại thông báo này phù hợp với các tiêu chuẩn chính sách về lưu giữ dữ liệu của chúng tôi và theo quy định của pháp luật hiện hành. Trừ khi các luật và quy định hiện hành có yêu cầu khác, chúng tôi sẽ xóa, ẩn danh, tiêu hủy và/hoặc ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân khi chúng tôi không còn cần đến dữ liệu cá nhân đó nữa.

Chúng tôi tôn trọng dữ liệu cá nhân của bạn, và bạn có các quyền sau đây liên quan đến cách thức chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

 • Quyền được thông báo
 • Quyền đưa ra sự đồng ý
 • Quyền truy cập hoặc được cung cấp dữ liệu của bạn – bạn có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn và có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi đang có cũng như yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về cách thức chúng tôi đã sử dụng dữ liệu của bạn.
 • Quyền chỉnh sửa dữ liệu của bạn – nếu thông tin cá nhân của bạn không chính xác, bạn có thể tự chỉnh sửa dữ liệu hoặc yêu cầu chúng tôi cập nhật dữ liệu.
 • Quyền xóa dữ liệu của bạn – bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của mình. Tuy nhiên, chúng tôi có thể vẫn phải cần một số thông tin cá nhân để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn.
 • Quyền hạn chế hoặc không cho phép việc xử lý dữ liệu – bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu của bạn hoặc thay đổi cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu, bao gồm không cho phép chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu của bạn cho các mục đích quảng cáo. Tuy nhiên, chúng tôi có thể vẫn phải cần một số thông tin cá nhân để giao dịch với bạn hoặc để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn.
 • Quyền thay đổi hoặc rút lại sự đồng ý – nếu chúng tôi yêu cầu bạn đưa ra sự đồng ý để chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, thì bạn có thể thay đổi ý định của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Trong trường hợp rút lại sự đồng ý của mình, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu giữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo các yêu cầu của quy định hiện hành hoặc của cơ quan có thẩm quyền.
 • Quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Quyền tự bảo vệ

Nghĩa vụ đối với dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn cũng đóng vai trò trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách:

 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, và yêu cầu chúng tôi hoặc các tổ chức, cá nhân liên quan khác bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 • Cung cấp dữ liệu cá nhân đầy đủ và chính xác khi bạn đã đồng ý với việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Tham gia vào việc tuyên truyền và phổ biến các kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Tuân thủ các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và tham gia vào việc ngăn chặn vi phạm các luật và quy định đó.
 • Các nghĩa vụ khác được quy định tại các luật và quy định hiện hành.

Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu thực hiện các quyền về dữ liệu cá nhân của bạn theo đúng pháp luật hiện hành. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về các quyền của mình, đề nghị liên hệ với chúng tôi theo các thông tin liên lạc dưới đây.

Chủ thể dưới đây thuộc Tập Đoàn Standard Chartered là bên kiểm soát và bên xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại Việt Nam và là bên đưa ra thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân này:

 • Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Địa chỉ:

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Tầng 3, Capital Place, 29 Liễu Giai, Quận Ba Đình,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bạn cũng có thể liên hệ Chuyên Viên Bảo Mật Dữ Liệu của chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử: Vietnam.DPO@sc.com.

Hoặc bằng đường bưu điện đến địa chỉ thư tín sau:

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Tầng 3, Capital Place, 29 Liễu Giai, Quận Ba Đình,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Trường hợp cần khiếu nại?

Nếu bạn có bất kỳ quan ngại hoặc khiếu nại nào về cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, đề nghị cho chúng tôi được biết. Bạn có thể liên hệ Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi.

Cookie

Đề nghị xem Chính Sách Cookie của chúng tôi theo đường link sau www.sc.com/vn/cookie-policy/.

Các điều khoản và điều kiện khác

Có thể có các điều khoản và điều kiện riêng cho các thỏa thuận về giao dịch ngân hàng và sản phẩm của chúng tôi mà có hiệu lực điều chỉnh việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Các điều khoản và điều kiện riêng đó phải được đọc cùng với thông báo này.

Thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân này được cập nhật nội dung vào ngày 23 tháng 06 năm 2023.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn là thông tin quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi muốn chắc chắn rằng bạn biết chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ các thông tin này như thế nào. Trong thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân này, chúng tôi sẽ trình bày cách thức chúng tôi thu thập, chia sẻ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết về các quyền của mình và cách thức bạn có thể thực hiện các quyền này. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thêm cho bạn trong một thông báo riêng rẽ, khi phù hợp, thông tin bổ sung về quyền riêng tư đối với các kênh, sản phẩm, dịch vụ, ngành nghề và hoạt động cụ thể. Trong thông báo này, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” có nghĩa là chi nhánh, công ty con hoặc pháp nhân của Tập Đoàn Standard Chartered, trong đó có Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), đang hoạt động dưới thương hiệu Standard Chartered mà bạn đang giao dịch, có xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và quyết định cách thức thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Tập Đoàn Standard Chartered nghĩa là mỗi một chủ thể sau hoặc gọi chung cho tất cả các chủ thể sau: Standard Chartered PLC, các công ty con (trong đó có Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)) và công ty liên kết của Standard Chartered PLC, kể cả mỗi chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Đề nghị xem phần ‘Cách thức liên lạc’ trong thông báo này để biết chi tiết về (các) thành viên tương ứng thuộc Tập Đoàn Standard Chartered đưa ra thông báo này. Website của một số công ty liên kết của chúng tôi có bộ nhận diện thương hiệu riêng cũng như có thông báo riêng về quyền riêng tư/xử lý dữ liệu cá nhân nhằm cung cấp thông tin liên quan về các sản phẩm và dịch vụ cụ thể mà công ty liên kết đó cung cấp. Bạn cần xem thông báo về quyền riêng tư/xử lý dữ liệu cá nhân theo chỉ dẫn của các công ty liên kết đó để biết về cách thức họ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Thông báo này không áp dụng cho các website của bên thứ ba nơi quảng cáo trực tuyến của chúng tôi được trình chiếu hoặc các website của bên thứ ba liên kết mà chúng tôi không vận hành hoặc kiểm soát. Các website này có thông báo về quyền riêng tư/xử lý dữ liệu cá nhân của riêng họ, và bạn cần phải xem các thông báo đó để hiểu cách thức họ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cũng như biết về các quyền của bạn. Chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này tại từng thời điểm để thông báo cho bạn bất kỳ thay đổi nào đối với cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể xem ngày của bản hiện đang áp dụng được ghi ở cuối thông báo này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi (thông qua thông tin liên lạc của chúng tôi ở phần ‘Cách thức liên lạc’ dưới đây).

Dữ liệu cá nhân là thông tin nhận diện cá nhân hoặc là thông tin về cá nhân của bạn, và chúng tôi có thể thu thập từ một số nguồn khác nhau, bao gồm trực tiếp từ bạn, từ các bên thứ ba đại diện cho hoặc được bạn ủy quyền hay có liên quan đến bạn, từ các công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức là công ty của chúng tôi mà bạn làm đại diện hay có liên quan đến bạn, từ các thành viên khác thuộc Tập Đoàn Standard Chartered và từ các tổ chức khác, hoặc các nguồn thông tin công khai có sẵn.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập đối với nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ chủ yếu chỉ là thông tin về giám đốc, người quản lý, người lao động, chủ sở hữu thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp, và người được ủy quyền mà chúng tôi cần có để cho phép chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ thẩm định của chúng tôi, thông tin chi tiết về người có thẩm quyền ký tên, và thông tin liên lạc của cá nhân mà chúng tôi tiếp xúc và xử lý để bạn cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Tập Đoàn Standard Chartered.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của người khác, thì bạn phải được sự cho phép của người đó theo yêu cầu của pháp luật áp dụng và phải giải thích và bảo đảm người đó hiểu về cách thức chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của người đó.

Chúng tôi có thể thu thập nhiều loại dữ liệu cá nhân khác nhau dưới đây, tùy vào việc bạn trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho chúng tôi, hoặc bạn có liên quan đến hoặc đại diện cho cá nhân, công ty, doanh nghiệp hay tổ chức như vậy, khi phù hợp và được pháp luật cho phép:

 • Dữ liệu về nhân thân – thông tin cho phép nhận diện bạn (có tính độc nhất hoặc gần như độc nhất). Ví dụ như tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, nơi sinh đăng ký, quốc tịch, hình ảnh của cá nhân, tư liệu camera và ghi hình của cá nhân, dữ liệu ra vào cơ sở của chúng tôi và chi tiết hồ sơ mạng xã hội. Chúng tôi cũng có thể thu thập các dữ liệu nhận diện khác, kể cả các dữ liệu nhận diện chính thống/chính phủ như số định danh quốc gia, số hộ chiếu, mã số thuế.
 • Dữ liệu về liên lạc – thông tin cho phép truyền, gửi hoặc trao đổi một tin nhắn/thông điệp cho bạn. Ví dụ như địa chỉ thư điện tử, số điện thoại cố định hoặc điện thoại di động, địa chỉ nơi làm việc, nơi đăng ký thường trú, nơi đăng ký tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, và địa chỉ liên lạc của bạn.
 • Dữ liệu về chuyên môn – thông tin về quá trình học tập hoặc làm việc của bạn. Ví dụ như nghề nghiệp, chức danh, giấy phép, và số đăng ký nghề nghiệp thành viên, tài liệu bằng chứng về dữ liệu theo dõi trong ngành nghề (industrial track-records), chứng thực của khách hàng, chi tiết về việc làm hiện tại và trước đó, sơ yếu lí lịch/hồ sơ việc làm, trình độ chuyên môn, các tham chiếu và thị thực làm việc
 • Dữ liệu về hành vi – thông tin về các hành vi, hoạt động hoặc hành động trên mạng và cả trên thực tế của cá nhân. Ví dụ như hành vi cá nhân tìm kiếm thông tin trên mạng (browse) và cá nhân tương tác như thế nào với các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi hoặc với các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến do các đơn vị bên thứ ba cung cấp, như các đối tác quảng cáo và công ty truyền thông xã hội của chúng tôi
 • Dữ liệu về quan hệ cá nhân – thông tin về sự liên kết hoặc mối quan hệ mật thiết giữa các cá nhân hay pháp nhân mà qua đó có thể xác định danh tính của bạn. Ví dụ như đại lý, công ty, kinh doanh, hoặc tổ chức mà bạn đại diện hoặc có liên quan
 • Dữ liệu thư từ – thông tin về bạn được ghi nhận qua giọng nói, tin nhắn, thư điện tử và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi trao đổi qua lại với bạn. Ví dụ như qua mẫu đơn trực tuyến, đăng ký trực tuyến.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần phải thu thập các dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn, nhưng chúng tôi chỉ làm vậy khi cần thiết và với sự đồng ý của bạn hoặc khi được pháp luật cho phép. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm (đôi khi còn được gọi là dữ liệu cá nhân loại đặc biệt) là những dữ liệu cá nhân gắn liền với sự riêng tư của cá nhân mà khi bị vi phạm sẽ ảnh hưởng trực tiếp với các quyền lợi pháp lý của cá nhân đó, có thể bao gồm các loại sau:

 • Dữ liệu tài chính và thương mại – thông tin cho phép xác định tình trạng, vị thế và lịch sử giao dịch tài chính của bạn, nếu có liên quan. Ví dụ như thông tin về tài khoản khi bạn nhận các khoản thanh toán từ chúng tôi, thông tin cơ bản về bạn như báo cáo về tài chính tín dụng và chấm điểm
 • Dữ liệu vị trí địa lý – thông tin cho biết hoặc có chứa vị trí của một thiết bị. Ví dụ như địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP) hoặc số nhận dạng cookie của bạn
 • Dữ liệu nguồn gốc chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc – thông tin cho biết nguồn gốc chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc của bạn.
 • Dữ liệu về án tích, thủ tục tố tụng hoặc cáo buộc phạm tội – thông tin về án tích hoặc thông tin mà chúng tôi xác định là có liên quan đến nghĩa vụ phòng ngừa tội phạm tài chính của chúng tôi, ví dụ như thông tin về bất kỳ án tích nào hoặc thông tin liên quan. Dữ liệu này bao gồm thông tin về tội danh hoặc tội bị cáo buộc hoặc kết án.

Chúng tôi thường thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp từ chính bạn, tuy nhiên chúng tôi cũng có thể lấy dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn khác như sau:

 • Công ty và các tổ chức khác – như là:
  • Chủ sử dụng lao động và/hoặc công ty của bạn, doanh nghiệp hoặc tổ chức mà bạn đại diện hoặc có liên quan đến bạn;
  • Các tổ chức tài chính và bên cung cấp dịch vụ tài chính khác;
 • Các nguồn thông tin công khai có sẵn – như sổ đăng ký hoặc danh bạ trực tuyến, ấn phẩm trực tuyến, bài đăng trên phương tiện truyền xã hội và các thông tin khác công khai có sẵn.
 • Cookie – khi bạn truy cập, đọc lướt (browse) hoặc sử dụng website, ứng dụng ngân hàng trực tuyến hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các cookie để tự động thu thập một số thông tin từ thiết bị của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin đó, khi cần thiết, vào việc phân tích nội bộ và khắc phục sự cố, nhằm nhận ra bạn và ghi nhớ các sở thích của bạn, cải thiện chất lượng và cá nhân hóa các nội dung của chúng tôi, và xác định tình trạng bảo mật cho tài khoản của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thức chúng tôi sử dụng cookie và cách thức bạn có thể kiểm soát cookie khi truy cập website của chúng tôi, đề nghị xem Chính Sách Cookie của chúng tôi theo đường link sau: www.sc.com/vn/cookie-policy/.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn để có thể quản lý mối quan hệ giữa chúng tôi với bạn, hoặc tổ chức mà bạn đại diện, và để điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn thường được nhắc đến là các mục đích xử lý dữ liệu, và các mục đích xử lý dữ liệu được nêu chi tiết dưới đây. Bạn hoặc cá nhân, công ty, đơn vị kinh doanh hoặc tổ chức mà bạn có liên quan hoặc đại diện, có thể sẽ không thể cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho chúng tôi nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi hoặc không muốn chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xem là cần thiết.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn khi pháp luật có yêu cầu hoặc khi được pháp luật hiện hành cho phép hay quy định, kể cả vì những lý do hợp pháp sau:

 • Hợp đồng – khi chúng tôi đang thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo một hợp đồng mà bạn là một bên tham gia;
 • Nghĩa vụ pháp lý – khi chúng tôi được yêu cầu phải tuân thủ các luật và quy định liên quan;
 • Bảo vệ cuộc sống và sức khỏe – khi chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của một cá nhân.

Các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây, tùy trường hợp, tùy vào việc bạn có trực tiếp cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho chúng tôi hoặc tùy vào việc bạn đại diện hoặc có liên kết với các cá nhân hoặc tổ chức khác cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ chúng tôi hay không.

Thiết lập, quản lý và giám sát mối quan hệ với nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý, Hợp đồng hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • Tiến hành thẩm định nhà cung cấp tại bước thiết lập quan hệ, xem xét lại hợp đồng và khi cần thiết trong quá trình thực hiện hợp đồng
 • Làm việc với bạn với tư cách là đại diện của nhà cung cấp của chúng tôi cho mục đích cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho chúng tôi
 • Tạo và duy trì tài khoản của nhà cung cấp
 • Liên lạc với bạn
 • Giám sát việc thực hiện hợp đồng với nhà cung cấp
 • Thanh toán hóa đơn và tài khoản

Vận hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • tham gia công việc quản lý/điều hành hoạt động kinh doanh, như thực hiện các công việc hành chính, các hoạt động quản lý rủi ro, các hoạt động kiểm tra/kiểm toán của chúng tôi, cũng như bảo đảm các hệ thống liên lạc và xử lý thông tin.
 • phát triển, thử nghiệm và phân tích các hệ thống, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như cung cấp một trang web hoạt động tốt, hoặc các ứng dụng khác cho người dùng
 • giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc của chúng tôi với bạn, ví dụ như các cuộc nói chuyện trên điện thoại, nhằm mục đích huấn luyện/đào tạo và nâng cao chất lượng phục vụ.

Bảo đảm cho bạn và nhân viên của chúng tôi được an toàn (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý, Nghĩa vụ pháp lý hoặc Bảo vệ cuộc sống và sức khỏe)

Mục đích này bao gồm:

 • thực hiện các biện pháp xác minh danh tính khi ra vào tòa nhà
 • sử dụng hệ thống camera giám sát tại các cơ sở của chúng tôi nhằm mục đích phòng ngừa và phát hiện gian lận và/hoặc các hành vi phạm tội khác như trộm cắp
 • điều tra và báo cáo các sự cố hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra cho tài sản của chúng tôi và tại các cơ sở của chúng tôi
 • nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho các hệ thống và mạng của chúng tôi để giữ cho dữ liệu của bạn được an toàn và bảo mật
 • nhằm mục đích tuân thủ các quy định khác về y tế/sức khỏe và an ninh/an toàn

Phát hiện, điều tra và ngăn chặn hành vi tội phạm tài chính (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý, Hợp đồng hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • thực hiện các biện pháp kiểm tra xác minh thông tin có đối chiếu với các cơ sở dữ liệu của chính phủ hoặc các cơ sở dữ liệu tập trung chính thức khác, theo quy định của pháp luật
 • giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc của chúng tôi, rà soát các ứng dụng và giao dịch liên quan đến hành vi gian lận, tội phạm tài chính hoặc các hoạt động phạm tội khác xảy ra trên thực tế hay bị nghi ngờ
 • giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc dưới dạng điện tử của bạn với chúng tôi, trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, để bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ theo quy định và các chính sách nội bộ của chúng tôi

Tuân thủ các luật, quy định hiện hành và các yêu cầu khác (cơ sở pháp lý: Sự đồng ý hoặc Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • phát hiện và điều tra tình hình tuân thủ các chính sách của Tập Đoàn Standard Chartered
 • tuân thủ các luật, quy định, chỉ thị, phán quyết hoặc lệnh tòa án, yêu cầu, hướng dẫn, biện pháp trừng phạt của chính phủ, lệnh cấm vận, yêu cầu báo cáo, hạn chế, yêu cầu hoặc thỏa thuận của nước sở tại cũng như của nước ngoài với bất kỳ cơ quan có thẩm quyền (kể cả cơ quan thuế trong hay ngoài nước), tòa án hoặc trọng tài, cơ quan thi hành án hoặc sàn giao dịch chứng khoán nào tại bất kỳ vùng tài phán liên quan nào nơi Tập Đoàn Standard Chartered đang hoạt động
 • tuân thủ các chỉ dẫn hoặc khuyến cáo của các tổ chức hay hiệp hội trong ngành.

Thực hiện các quyền pháp lý của chúng tôi và tiến hành các thủ tục tố tụng pháp lý (cơ sở pháp lý: Nghĩa vụ pháp lý)

Mục đích này bao gồm:

 • tìm, xác định và thực hiện các quyền của chúng tôi, tự bảo vệ chúng tôi trước những tổn hại xảy ra đối với các quyền và lợi ích của chúng tôi
 • lưu trữ các hồ sơ/chứng từ cần thiết để làm bằng chứng cho bất kỳ vụ kiện hoặc điều tra tiềm tàng nào
 • thu hồi các khoản nợ và nợ quá hạn
 • nhận được ý kiến tư vấn chuyên môn
 • điều tra hoặc tiến hành thủ tục về yêu cầu chi trả bảo hiểm
 • phản hồi về các vấn đề, hành động hoặc thủ tục tố tụng có liên quan đến bảo hiểm
 • bảo vệ hoặc phản hồi về các vấn đề, hành động hoặc thủ tục tố tụng có liên quan đến bất kỳ cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý nào hoặc cơ quan hoặc tổ chức ngành ở hiện tại hay trong tương lai.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi Tập Đoàn Standard Chartered. Tập Đoàn Standard Chartered có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn phục vụ cho các mục đích xử lý dữ liệu được nêu trong thông báo này, bao gồm chia sẻ dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh khác của chúng tôi, với các bên thứ ba khác cũng như theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các đối tượng được chia sẻ dữ liệu nêu trên cụ thể là ai sẽ tùy thuộc vào việc bạn có trực tiếp cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho chúng tôi chúng tôi hoặc bạn có đại diện cho, hoặc liên kết với, các cá nhân và tổ chức khác cung cấp hàng hóa/hoặc dịch vụ cho chúng tôi hay không.

Chúng tôi giới hạn cách thức mà chúng tôi chia sẻ và đối tượng được nhận dữ liệu cá nhân của bạn từ chúng tôi, đồng thời sẽ thực hiện các bước đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật và bảo vệ trong quá trình chúng tôi chia sẻ dữ liệu. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn phục vụ các mục đích xử lý dữ liệu cho các đối tượng dưới đây, tùy từng trường hợp và khi được cho phép theo pháp luật:

 • Các thành viên khác thuộc Tập Đoàn Standard Chartered
 • Các bên thứ ba được ủy quyền
  • bất kỳ người nào khác mà bạn, bằng sự đồng ý của mình, đã ủy quyền cho chúng tôi được chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho người này.
 • Các bên thứ ba có khả năng xác minh thông tin của bạn
  • các cơ quan quản lý tín dụng hoặc trung tâm thông tin tín dụng (bao gồm đơn vị điều hành bất kỳ cơ sở dữ liệu tập trung nào được các trung tâm thông tin tín dụng sử dụng) và cơ quan và tổ chức phòng chống gian lận
  • các bên thứ ba phi chính phủ khác thực hiện kiểm tra cơ sở dữ liệu phòng chống tội phạm tài chính, hành vi rửa tiền, khủng bố, gian lận và các tội phạm tài chính khác.
 • Các đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi
  • các bên tư vấn chuyên môn như kiểm toán viên, cố vấn pháp lý và luật sư
  • các công ty bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm
  • các nhà cung cấp dịch vụ (như nhà cung cấp dịch vụ vận hành, quản trị, xử lý dữ liệu và công nghệ), bao gồm cả bất kỳ người nào tham gia hoặc hợp tác để phân tích và góp phần cải thiện hoặc nâng cao chất lượng trong các hoạt động nghiệp vụ hoặc hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ của Tập Đoàn Standard Chartered
  • các bên cung cấp dịch vụ chuyên môn, như bên nghiên cứu thị trường, bên điều tra an ninh và bên tư vấn quản lý
 • Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính khác
  • các tổ chức tài chính khác, như các ngân hàng thương mại, ngân hàng đại lý hoặc ngân hàng nhà nước
 • Chính phủ và các cơ quan thi hành luật
  • theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan nào, bao gồm cả bất kỳ chính phủ, cơ quan tương đương chính phủ, nhà chức trách, cơ quan hành chính, cơ quan quản lý hoặc cơ quan giám sát, tòa án, trọng tài, cơ quan thi hành pháp luật, sàn giao dịch hoặc cơ quan thuế trong hay ngoài nước, có thẩm quyền đối với bất kỳ thành viên nào thuộc Tập Đoàn Standard Chartered, dù ở trong hay ngoài vùng tài phán của bạn và cho dù thành viên thuộc Tập Đoàn Standard Chartered đó có quan hệ giao dịch với bạn hay không.
 • Các bên thứ ba khác
  • cá nhân, công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức, tùy trường hợp, mà bạn đại diện hoặc có liên quan đến bạn
  • các bên thứ ba trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc thoái vốn: trường hợp chúng tôi chuyển nhượng (hoặc có kế hoạch chuyển nhượng) bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi. Nếu giao dịch được tiến hành, thì bên dự kiến tham gia giao dịch có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo cách thức giống như được nêu trong thông báo này, và sau đó sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào mà bên đó có thể thực hiện đối với cách thức mà họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chúng tôi lưu trữ, chia sẻ và chuyển giao trong phạm vi Tập Đoàn Standard Chartered hoặc cho các bên thứ ba khác phục vụ cho các mục đích được nêu trong thông báo này. Chúng tôi thực hiện việc này để bảo đảm hoạt động có hiệu quả, năng suất và an toàn trong việc thực hiện các giao dịch và cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho công ty của chúng tôi, để cải thiện và hỗ trợ các quy trình và nghiệp vụ kinh doanh của chúng tôi, cũng như để tuân thủ đúng các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định pháp luật của chúng tôi. Việc này có thể bao gồm lưu trữ, chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn qua biên giới sang các vùng tài phán khác.

Trong trường hợp người nhận dữ liệu cá nhân của bạn đang ở tại các vùng tài phán bên ngoài Việt Nam, và pháp luật nước sở tại có thể không có các luật bảo vệ dữ liệu tương tự như vùng tài phán nơi bạn đang ở hoặc nơi chúng tôi có quan hệ với bạn, thì chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được áp dụng mức độ bảo vệ và các biện pháp bảo vệ thích hợp, thỏa đáng để tuân thủ đúng pháp luật hiện hành.

Chúng tôi rất xem trọng quyền riêng tư và tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn. Để bảo vệ dữ liệu của bạn, chúng tôi đã và đang áp dụng nhiều biện pháp về mặt kỹ thuật, vật lý và tổ chức để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Tập Đoàn Standard Chartered đã và đang thực hiện các chính sách, quy tắc về bảo mật thông tin cùng các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ các yêu cầu pháp lý và yêu cầu theo quy định. Chúng tôi tiến hành đào tạo và yêu cầu nhân viên là người truy cập dữ liệu cá nhân của bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng tôi về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, hoặc các bên thứ ba khác mà chúng tôi hợp tác và được chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn phải thực hiện các tiêu chuẩn và biện pháp tương tự về bảo mật, quyền riêng tư và an ninh dữ liệu khi họ sử dụng, truy cập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng việc truyền thông tin qua mạng internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực hết mức để lưu trữ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật của chúng tôi sẽ ngăn chặn được các bên thứ ba như tin tặc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý tại bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc vào sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp pháp luật hiện hành có quy định khác, và sẽ ngừng được xử lý khi bạn rút lại sự đồng ý của mình hoặc khi được yêu cầu như vậy theo các quy định hiện hành.
Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn vì lý do kinh doanh hoặc lý do pháp lý trong thời gian bạn giao dịch với chúng tôi, đồng thời cũng lưu giữ thêm trong một khoảng thời gian sau đó phục vụ cho các mục đích được nêu tại thông báo này phù hợp với các tiêu chuẩn chính sách về lưu giữ dữ liệu của chúng tôi và theo quy định của pháp luật hiện hành. Trừ khi các luật và quy định hiện hành có yêu cầu khác, chúng tôi sẽ xóa, ẩn danh, tiêu hủy và/hoặc ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân khi chúng tôi không còn cần đến dữ liệu cá nhân đó nữa.

Chúng tôi tôn trọng dữ liệu cá nhân của bạn, và bạn có các quyền sau đây liên quan đến cách thức chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

 • Quyền được thông báo
 • Quyền đưa ra sự đồng ý
 • Quyền truy cập hoặc được cung cấp dữ liệu của bạn – bạn có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn và có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi đang có cũng như yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về cách thức chúng tôi đã sử dụng dữ liệu của bạn.
 • Quyền chỉnh sửa dữ liệu của bạn – nếu thông tin cá nhân của bạn không chính xác, bạn có thể tự chỉnh sửa dữ liệu hoặc yêu cầu chúng tôi cập nhật dữ liệu.
 • Quyền xóa dữ liệu của bạn – bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của mình. Tuy nhiên, chúng tôi có thể vẫn phải cần một số thông tin cá nhân để được nhận cung cấp các sản phẩm và dịch vụ từ bạn.
 • Quyền hạn chế hoặc không cho phép việc xử lý dữ liệu – bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu của bạn hoặc thay đổi cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu, kể cả mà không giới hạn không cho phép chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu của bạn cho các mục đích quảng cáo. Tuy nhiên, chúng tôi có thể vẫn phải cần một số thông tin cá nhân để giao dịch với bạn hoặc để được nhận cung cấp các sản phẩm và dịch vụ từ bạn.
 • Quyền thay đổi hoặc rút lại sự đồng ý – nếu chúng tôi yêu cầu bạn đưa ra sự đồng ý để chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, thì bạn có thể thay đổi ý định của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn rút lại sự đồng ý, bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể giữ lại và xử lý dữ liệu cá nhân của bản theo yêu cầu của pháp luật áp dụng hoặc của cơ quan có thẩm quyền
 • Quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Quyền tự bảo vệ

Nghĩa vụ đối với dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn cũng đóng vai trò trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách:

 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, và yêu cầu chúng tôi hoặc các tổ chức, cá nhân liên quan khác bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 • Cung cấp dữ liệu cá nhân đầy đủ và chính xác khi bạn đã đồng ý với việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Tham gia vào việc tuyên truyền và phổ biến các kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Tuân thủ các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và tham gia vào việc ngăn chặn vi phạm các luật và quy định đó.
 • Các nghĩa vụ khác được quy định tại các luật và quy định hiện hành.

Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu thực hiện các quyền về dữ liệu cá nhân của bạn theo đúng pháp luật hiện hành. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về các quyền của mình, đề nghị liên hệ với chúng tôi theo các thông tin liên lạc dưới đây.

Chủ thể dưới đây thuộc Tập Đoàn Standard Chartered là bên kiểm soát và bên xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại Việt Nam và là bên đưa ra thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân này:

 • Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Địa chỉ:

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Tầng 3, Capital Place, 29 Liễu Giai, Quận Ba Đình,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bạn cũng có thể liên hệ Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử: Vietnam.DPO@sc.com

Hoặc bằng đường bưu điện đến địa chỉ thư tín sau:

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Tầng 3, Capital Place, 29 Liễu Giai, Quận Ba Đình,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Trường hợp cần khiếu nại?

Nếu bạn có bất kỳ quan ngại hoặc khiếu nại nào về cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, đề nghị cho chúng tôi được biết. Bạn có thể liên hệ Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi.

Cookie

Đề nghị xem Chính Sách Cookie của chúng tôi theo đường link sau www.sc.com/vn/cookie-policy/.

Các điều khoản và điều kiện khác

Có thể có các điều khoản và điều kiện riêng trong các hợp đồng với nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ điều chỉnh việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Các điều khoản và điều kiện riêng đó phải được đọc cùng với thông báo này.

Thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân này được cập nhật nội dung vào ngày 23 tháng 06 năm 2023.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH