Tính năng nổi bật

Chi tiết quyền lợi bảo hiểm

added value medical benefits
  • 100% STBH + Giá trị Quỹ hợp đồng
  • Đối với Người được bảo hiểm dưới 4 tuổi, tỷ lệ chi trả theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm
form portfolio

Danh mục đầu tư đa dạng và lịch sử đầu tư hiệu quả với 6 quỹ PRUlink được quản lý bởi CT TNHH Quản lý Quỹ Eastpring Investments.

misc investment insights
  • Miễn phí rút tiền, hoán đổi quỹ, thay đổi tỷ lệ đầu tư
  • Linh hoạt trong đầu tư thêm, lựa chọn quỹ và điều chỉnh hạn mức bảo vệ
misc platinum privileges
  • Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn từ 50 triệu đồng
  • Thưởng duy trì hợp đồng từ Ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 5 và mỗi 5 năm sau đó
money other cash

100% giá trị Quỹ hợp đồng.

misc terms and conditions 02

(*) Điều kiện chi trả Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn, nhận Quà tặng và Thưởng: tham khảo Quy tắc, Điều khoản sản phẩm.

  • Độ tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi
  • Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 99 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: 99 tuổi – tuổi tham gia
  • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng, linh hoạt đóng phí từ năm thứ 6

Miễn trách

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.
Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm.
Chương trình này được soạn thảo bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ cho các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam.

PRU - Đầu Tư Linh Hoạt Chủ động linh hoạt cho mọi kế hoạch đầu tư của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH