Ways to Bank

Truy cập

Giúp Quý khách kiểm tra số dư tài khoản và thông tin thẻ ngân hàng

Thanh toán

Quản lý việc thanh toán hóa đơn của Quý khách

Chuyển khoản

Quản lý tài chính của Quý khách với tính linh hoạt và hiệu quả

Dịch vụ

Tận hưởng giao dịch ngân hàng an toàn và thuận tiện với chúng tôi

SC Mobile

NGAY BÂY GIỜ

Tải ngay ứng dụng Mobile app của Standard Chartered tại App Store và Google Play

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH