Điểm Thưởng Du Lich

1120pximage

Chương trình điểm thưởng du lịch dựa vào những chi tiêu trên thẻ tín dụng của bạn. Quy đổi điểm thưởng du lịch để nhận các quà tặng thật dễ dàng
Điều khoản và điều kiện của chương trình điểm thưởng du lịch

Tỉ lệ quy đổi điểm thưởng du lịch
Đối với các giao dịch trong nước Đối với các giao dịch bằng ngoại tệ Thời hạn quy đổi
25,000 VNĐ = 01 điểm thưởng du lịch 25,000 VNĐ = 03 điểm thưởng du lịch điểm thưởng du lịch có giá trị quy đổi trong vòng 36 tháng

Tiền Hoàn Lại

1120pximage

Là chủ thẻ tín dụng Standard Chartered, bạn có thể nhận được tiền hoàn lại không giới hạn khi chi tiêu trên thẻ Platinum CashBack.
Điều khoản và điều kiện của chương trình quy đổi tiền hoàn lại

1120pximage

  • 1% Tiền hoàn lại đối với những giao dịch ngoại tệ
  • 0.5% Tiền hoàn lại đối với những giao dịch VNĐ.
  • Tiền hoàn lại được tự động tích lũy trên mỗi giao dịch
  • Tiền hoàn lại có giá trị trong vòng 24 tháng

Back to Top

Lên tiếng

Standard Chartered Bank (gọi tắt là "Ngân hàng") cam kết duy trì một nền văn hóa đạo đức cao nhất và toàn vẹn, và phù hợp với tất cả các luật, quy định và chính sách nội bộ hiện hành. Là một phần của cam kết này, Ngân hàng có một chương trình “Lên tiếng” mà qua đó có thể nêu ra các mối quan ngại đích thực về vấn đề này. Các thành viên của công chúng có thể nêu ra một cách an toàn các mối quan ngại Lên tiếng thông qua siêu liên kết này, và được bên thứ ba là 'InTouch lưu trữ trên danh nghĩa của Ngân hàng. Ví dụ về các mối quan ngại có thể được nêu ra thông qua website này là mối quan ngại liên quan đến kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ hoặc các vấn đề kiểm toán và mối quan ngại liên quan đến hối lộ hoặc tội phạm ngân hàng và tài chính. Mối quan ngại nhận được sẽ được chuyển tiếp đến đội điều tra của Ngân hàng để xem xét. Đầu tiên không nên đưa ra các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ ngân hàng SCB qua website này, mà thông qua mạng lưới chi nhánh SCB, các trung tâm liên lạc, Bộ phận Quản lý Quan hệ hoặc trang web “Liên lạc”.

Miễn trách

Xin lưu ý rằng liên kết này sẽ đưa bạn đến một website khác trên Internet, được vận hành bởi InTouch, một công ty độc lập do Ngân hàng chỉ định để hỗ trợ chương trình Lên tiếng của mình. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào liên kết và mở một cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn, bạn sẽ phải chịu các điều khoản bổ sung sử dụng của các trang web mà bạn sẽ đến thăm.

Proceed