Business Banking

Đơn giản hóa

Đơn giản hóa dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp

Tài khoản thanh toán doanh nghiệp

Các giải pháp quản lý tài khoản doanh nghiệp đơn giản và quản lý tiền mặt toàn diện

Tài khoản tiết kiệm

Tiền gửi có kỳ hạn với nhiều lựa chọn về kỳ hạn và loại tiền tệ

Tài trợ mở rộng kinh doanh

Hiện thực hóa tiềm năng với nhiều lựa chọn về tín dụng

Tài trợ vốn lưu động

Thúc đẩy tăng doanh số thông qua tài trợ vôn lưu động

Vốn lưu động

Cho vay ngắn hạn, Tài trợ thương mại (Thư tín dụng, Bảo lãnh ngân hàng, Nhờ thu…), Cho vay nhập khẩu và chuỗi cung ứng

Tiếp cận nguồn vốn đơn giản

Cho dù Quý khách muốn mua tài sản doanh nghiệp hay mua sắm tài sản cho doanh nghiệp hay vay để tài trợ cho các yêu cầu chi phí vốn mới bằng cách thế chấp một tài sản hiện hữu

Mở rộng ra nước ngoài

Hỗ trợ kinh doanh phát triển toàn cầu

Mạng lưới toàn cầu

Với sự hiện diện tại hơn 25 thị trường, thiết lập mối quan hệ một cách dễ dàng với mạng lươi toàn cầu của chúng tôi

Giảm thiểu rủi ro tiền tệ

Mua bán ngoại tệ giao ngay và mua bán kỳ hạn với tỷ giá cạnh tranh

Thanh toán quốc tế

Một loạt các dịch vụ thanh toán quốc tế phục vụ nhu cầu nhập khẩu, xuất khẩu và bảo lãnh sẽ giúp Quý khách hoàn toàn yên tâm khi khám phá các cơ hội phát triển mới

Số hóa dịch vụ ngân hàng

Dịch vụ ngân hàng số 24/7 hàng đầu

Straight2Bank

Nền tảng ngân hàng trực tuyến cho mọi giao dịch

Giải pháp Host-to-Host

Tích hợp trực tiếp Hệ thống quản trị tài nguyên doanh nghiệp của Quý khách với Ngân hàng

Giải pháp Thu hộ Tiền mặt

Giải pháp thu hộ tiền mặt đầy đủ và đa dạng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Doanh nghiệp

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH