Lợi ích

Lời ích của sản phẩm

time flexible instalment

Cho vay ngắn hạn, Tài trợ thương mại (Thư tín dụng, Bảo lãnh ngân hàng, Nhờ thu…), Cho vay nhập khẩu và chuỗi cung ứng.

money change transfer limit 01

Hạn mức tín dụng tối đa lên tới 2.0 triệu USD dựa theo doanh thu, loại và giá trị tài sản.

mail loans cc clearance letter

Các loại tài sản đảm bảo bao gồm tiền mặt, thư tín dụng dự phòng, bất động sản.

automatic renewal

Tài trợ lên tới 150% giá trị tài sản.

  • Doanh nghiệp Việt Nam
  • Ít nhất 03 năm kinh doanh
  • Có lãi trong năm tài chính gần nhất
  • Hồ sơ thông tin về ban điều hành và công ty
  • Tối thiểu 12 tháng sao kê ngân hàng và báo cáo thuế giá trị gia tăng
  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất

Ngân hàng phê duyệt tối đa hạn mức là 2.0 triệu USD.

Chúng tôi chấp nhận bất động sản dân cư, thương mại hoặc công nghiệp, tiền mặt hoặc Thư tín dụng dự phòng.

Sản phẩm tài trợ vốn lưu động của chúng tôi yêu cầu Quý khách phải mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng.

Tài trợ vốn lưu động Thúc đẩy tăng doanh số thông qua tài trợ vốn lưu động.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH