Lợi ích

Đặc điểm gói vay trung & dài hạn

building home

Chúng tôi chấp nhận bất động sản dân cư, thương mại hoặc công nghiệp với thời hạn lên tới 25 năm.

money loan service

Với mục đích mua tài sản mới hoặc cho vay hoàn vốn.

added value high interest rates

Tài trợ lên tới 75% giá trị tài sản.

  • Các công ty Việt Nam đang hoạt động bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty mẹ hoặc cổ phần, Hợp danh (trừ hộ kinh doanh)
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh thu hàng năm từ 100.000 USD tới 40 triệu USD
  • Tối thiểu 12 tháng sao kê ngân hàng và báo cáo thuế giá trị gia tăng
  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất
  • Các hồ sơ khác sẽ được thông báo bởi Chuyên viên Quan hệ Khách hàng

Thời hạn cho vay tối đa lên tới 25 năm.

Lãi suất sẽ được dựa trên giá trị khoản vay, độ rủi ro và các chỉ số khác. Chi tiết được cung cấp bởi Chuyên viên Quan hệ Khách hàng.

Các khoản vay có kỳ hạn Mua mới hoặc vay hoàn vốn các bất động sản đồng thời tăng thêm nguồn vốn lưu động.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH