Straight2Bank

Nền tảng Ngân hàng trực tuyến được thiết kế cho mọi nhu cầu kinh doanh

Quản lý toàn diện

Dễ dàng sử dụng và quản lý toàn diện các tài khoản

Nền tảng dễ sử dụng

Dễ sử dụng và được thiết kế cho nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ, Straight2Bank giúp quý khách thực hiện các yêu cầu hàng ngày một cách dễ dàng

Dễ dàng xem số liệu

Xem các thông tin tài khoản và lệnh lên tới 90 ngày

Thông tin tại thời gian thực

Báo cáo tại thời gian thực về thông tin tài khoản, số dư và lệnh

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Truy cập 24/7

Có thể truy cập thông tin mọi lúc mọi nơi, thay thế việc sử dụng lệnh giấy và tới chi nhánh

Truy cập toàn cầu

Nền tảng cho phép Quý khách truy cập tại bất kỳ nơi đâu trên thế giới, thực hiện thanh toán chỉ với 1 nhấp chuột

Tùy chỉnh theo từng Doanh nghiệp

Nhiều người dùng khác nhau

Truy cập bởi nhiều người dùng với các chức năng làm và duyệt lệnh khác nhau

Tính bảo mật cao

Độ bảo mật cao với các thông tin tài chính của Quý khách. Theo dõi các hoạt động từ lúc tạo lệnh tới hoàn thành

Straight2Bank Nền tảng Ngân hàng trực tuyến được thiết kế cho mọi nhu cầu kinh doanh.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH