Lợi ích

Tính năng

misc business

Tùy theo nhu cầu, Quý khách có thể lựa chọn loại tài khoản phù hợp.

Một loạt các giải pháp tài khoản thanh toán từ tài khoản vốn tới tài khoản nước ngoài cho DN vốn nước ngoài.

money annual fee waiver

Chuyển tiền qua Straight2Bank NextGen để được miễn phí hoặc chuyển tiền lệnh giấy với phí thấp.

form sms email estatement

Cài đặt đơn giản, xem sao kê hàng tháng và báo nợ/có hàng ngày qua Straight2Bank.

device mobile phone

Quý khách có thể tạo và duyệt lệnh dễ dàng qua Straight2Bank app.

people call assistance

Liên hệ ngay với chúng tôi qua (84 28) 7300 0707 tại Hồ Chí Minh hoặc (84 24) 3000 300 tại Hà Nội

Các doanh nghiệp

 • Các doanh nghiệp đang hoạt động bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty mẹ hoặc cổ phần, Hợp danh (trừ hộ kinh doanh)
 • Văn phòng đại diện
 • Các tổ chức khác như hội doanh nghiệp, v.v…

Yêu cầu

 • Số dư tối thiểu chỉ từ 30.000.000 VNĐ
 • Toàn bộ lệnh có thể thực hiện qua Straight2Bank

Phí tài khoản cơ bản (chưa bao gồm VAT)

 • Phí đóng tài khoản sớm (trong vòng 12 tháng kể từ khi mở tài khoản): 1.000.000 VNĐ/tài khoản
 • Phí dưới số dư tối thiểu từ VND 425.000/tháng/tài khoản
 • Phí duy trì Straight2Bank: VND 10.000/tháng/tài khoản

Các mẫu đơn mở được cung cấp bởi Ngân hàng

 • Đơn mở tài khoản
 • Đơn FATCA
 • Thư xác nhận ngành nghề
 • Thư xác nhận danh sách Hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, công ty con và các chi nhánh

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

 • Giấy phép kinh doanh, Giấy phép đầu tư
 • Điều lệ
 • Chứng nhận mẫu dấu (nếu có)

Hồ sơ của chủ tài khoản và kế toán trưởng

 • Quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán
 • Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu của chủ tài khoản, kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán và những người được ủy quyền

Những hồ sơ khác theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ

Tài khoản thanh toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Tài khoản thanh toán cho những giao dịch hàng ngày, giúp mở rộng kinh doanh một cách đơn giản hơn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH