Lợi ích

Đặc điểm

purchase basket order cart 02

Không yêu cầu số dư tối thiểu

misc investment insights

Có thể sử dụng với mục đích đa dạng, từ đầu tư trực tiếp vào công ty tại Việt Nam tới đầu tư mua chứng khoán

building bank

Quản lý và vận hành mọi giao dịch an toàn và dễ dàng hơn qua S2B, nền tảng ngân hàng trực tuyến toàn diện

money no minimum balance

Liên hệ ngay với chúng tôi qua (84 28) 7300 0707 tại Hồ Chí Minh hoặc (84 24) 3000 300 tại Hà Nội

  • Công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
  • Công ty nước ngoài

Đơn mở tài khoản

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

  • Giấy phép kinh doanh, Giấy phép đầu tư
  • Điều lệ
  • Chứng nhận mẫu dấu (nếu có)

Hồ sơ của chủ tài khoản và kế toán trưởng

  • Quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán
  • Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu của chủ tài khoản, kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán và những người được ủy quyền

Những hồ sơ khác theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ

Tài khoản vốn Tài khoản vốn hỗ trợ các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, vay vốn, mua cổ phần cũng như các giao dịch khác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH