Chi tiết

Duy trì lợi ích từ Tài khoản tiền gửi

Nhu cầu tài chính của Quý khách được đáp ứng trong lúc Quý khách vẫn được hưởng lãi suất hấp dẫn từ khoản tiền gửi tại Standard Chartered.

Nhanh và Dễ dàng

Giải ngân nhanh chóng và dễ dàng với dịch vụ Vay Cầm Cố Tiêu Dùng của Standard Chartered. Ngoài ra dịch vụ Vay Cầm Cố Tiêu Dùng còn mang đến những tiện ích khác:

  • Giải ngân trên nhiều loại tiền gửi ngoại tệ khác nhau.
  • Giá trị khoản vay lên đến 90% giá trị Tài khoản tiền gửi.

Lãi suất cạnh tranh

Lãi suất Cho Vay Cầm Cố Tiêu Dùng của Standard Chartered được cam kết duy trì ổn định trong thời hạn vay với mức lãi suất cạnh tranh.

Điều kiện khách hàng

Các yêu cầu dành cho Khách hàng cá nhân Vay Cầm Cố Tiêu Dùng:

  • Giấy CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực
  • Đơn Đăng ký vay
  • Hợp đồng cầm cố
  • Giấy tờ chứng minh mục đích vay

Vui lòng liên hệ với Giám đốc Quan hệ khách hàng của chúng tôi để đạt được các hhu cầu tài chính của Quý khách.

Biểu phí

Lãi chậm trả 150% trên lãi suất công bố (tính trên số dư gốc của khoản phải trả trễ hạn và số ngày trễ hạn)
Phí cho phép tất toán trước hạn toàn bộ Trong trường hợp khoản vay bằng hoặc ít hơn 12 tháng, phí thanh toán trước hạn là 2% trên khoản thanh toán trước hạn trong vòng 3 tháng kể từ ngày giải ngân.
Trong trường hợp thời hạn khoản vay nhiều hơn 12 tháng, phí thanh toán trước hạn là 4% trên khoản thanh toán trước hạn
Sao y tài liệu tín dụng (có dấu xác nhận của Ngân Hàng) Khách hàng thông thường: 100.000 VNĐ/ bản sao hoặc cho một loại tài liệu
Khách hàng ưu tiên: Miễn phí
Back to Top

Lên tiếng

Standard Chartered Bank (gọi tắt là "Ngân hàng") cam kết duy trì một nền văn hóa đạo đức cao nhất và toàn vẹn, và phù hợp với tất cả các luật, quy định và chính sách nội bộ hiện hành. Là một phần của cam kết này, Ngân hàng có một chương trình “Lên tiếng” mà qua đó có thể nêu ra các mối quan ngại đích thực về vấn đề này. Các thành viên của công chúng có thể nêu ra một cách an toàn các mối quan ngại Lên tiếng thông qua siêu liên kết này, và được bên thứ ba là 'InTouch lưu trữ trên danh nghĩa của Ngân hàng. Ví dụ về các mối quan ngại có thể được nêu ra thông qua website này là mối quan ngại liên quan đến kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ hoặc các vấn đề kiểm toán và mối quan ngại liên quan đến hối lộ hoặc tội phạm ngân hàng và tài chính. Mối quan ngại nhận được sẽ được chuyển tiếp đến đội điều tra của Ngân hàng để xem xét. Đầu tiên không nên đưa ra các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ ngân hàng SCB qua website này, mà thông qua mạng lưới chi nhánh SCB, các trung tâm liên lạc, Bộ phận Quản lý Quan hệ hoặc trang web “Liên lạc”.

Miễn trách

Xin lưu ý rằng liên kết này sẽ đưa bạn đến một website khác trên Internet, được vận hành bởi InTouch, một công ty độc lập do Ngân hàng chỉ định để hỗ trợ chương trình Lên tiếng của mình. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào liên kết và mở một cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn, bạn sẽ phải chịu các điều khoản bổ sung sử dụng của các trang web mà bạn sẽ đến thăm.

Proceed