Những lợi ích

Nhiều lợi ích cùng lúc từ sản phẩm Vay Cầm Cố Tiêu Dùng Cá Nhân

notification quick apply

Giải ngân nhanh chóng và dễ dàng với dịch vụ Vay Cầm Cố Tiêu Dùng Cá Nhân của Standard Chartered.

money loan service

Giá trị khoản vay lên đến 90% giá trị Tài khoản tiền gửi và chấp thuận trên nhiều loại tiền gửi ngoại tệ khác nhau.

added value high interest rates

Lãi suất Cho Vay Cầm Cố Tiêu Dùng Cá Nhân được cam kết duy trì ổn định trong thời hạn vay với mức lãi suất cạnh tranh.

time approval in principle 60 seconds

Khách hàng không phải trả tiền nợ gốc hàng tháng cho tới ngày đáo hạn.

Các yêu cầu dành cho Khách hàng cá nhân Vay Cầm Cố Tiêu Dùng:

  • Giấy CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực
  • Đơn Đăng ký vay
  • Hợp đồng cầm cố
  • Giấy tờ chứng minh mục đích vay

Vui lòng liên hệ với Giám đốc Quan hệ khách hàng của chúng tôi để đạt được các hhu cầu tài chính của Quý khách.

Lãi chậm trả

  • 150% trên lãi suất công bố (tính trên số dư gốc của khoản phải trả trễ hạn và số ngày trễ hạn)

Phí cho phép tất toán trước hạn toàn bộ

  • Trong trường hợp khoản vay bằng hoặc ít hơn 12 tháng, phí thanh toán trước hạn là 2% trên khoản thanh toán trước hạn trong vòng 3 tháng kể từ ngày giải ngân.
  • Trong trường hợp thời hạn khoản vay nhiều hơn 12 tháng, phí thanh toán trước hạn là 4% trên khoản thanh toán trước hạn

Sao y tài liệu tín dụng (có dấu xác nhận của Ngân Hàng):

  • Miễn phí cho khách hàng Ưu tiên

“LTV” có nghĩa là tỷ lệ (%) giữa dư nợ Khoản Vay tại thời điểm tính toán với giá thị trường của Tài Sản Bảo Đảm (do Ngân Hàng định kỳ tính toán và theo tỷ giá mà Ngân Hàng công bố tại quầy, nếu áp dụng).

“Tỷ Lệ An Toàn” có nghĩa là tỷ lệ (%) giữa dư nợ Khoản Vay tại thời điểm tính toán với giá thị trường của Tài Sản Bảo Đảm (do Ngân Hàng định kỳ tính toán và theo tỷ giá mà Ngân Hàng công bố tại quầy, nếu áp dụng) mà tại mức tỷ lệ này hoặc cao hơn, Ngân Hàng sẽ thông báocho Bên Vay biết về tình trạng Tài Sản Bảo Đảm;

“Tỷ Lệ Bổ Sung Tài Sản” có nghĩa là tỷ lệ (%) giữa dư nợ Khoản Vay tại thời điểm tính toán với giá thị trường của Tài Sản Bảo Đảm (do Ngân Hàng định kỳ tính toán và theo tỷ giá mà Ngân Hàng công bố tại quầy, nếu áp dụng) mà tại mức tỷ lệ này hoặc cao hơn, Ngân Hàng sẽ thông báo cho Bên Vay và yêu cầu bổ sung Tài Sản Bảo Đảm đáp ứng các điều kiện của Ngân Hàng. Quá thời hạn này, Ngân Hàng có quyền xử lý Tài Sản Bảo Đảm để thu hồi Khoản Vay.

“Tỷ Lệ Xử Lý Tài Sản” có nghĩa là mức tỷ lệ (%) giữa dư nợ Khoản Vay tại thời điểm tính toán với giá thị trường của Tài Sản Bảo Đảm (do Ngân Hàng định kỳ tính toán và theo tỷ giá do Ngân Hàng công bố tại quầy, nếu áp dụng) mà tại mức tỷ lệ này hoặc cao hơn, Ngân Hàng sẽ, ngay lập tức xử lý Tài Sản Bảo Đảm để thu hồi Khoản Vay và chỉ thông báo cho Bên Vay biết nếu pháp luật có quy định.

Các tỷ lệ này có thể thay đổi tại từng thời điểm tùy thuộc vào thị trường tài chính. Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu tỷ lệ “LTV” chạm hoặc vượt mức “Tỷ Lệ Bổ Sung Tài Sản” hoặc “Tỷ Lệ Xử Lý Tài Sản”, Ngân Hàng sẽ yêu cầu Bên Vay bổ sung thêm tiền gửi đảm bảo cho khoản vay hoặc giảm nghĩa vụ của mình đối với Ngân Hàng nhằm mục đích giảm tỷ lệ “LTV” về mức bình thường.

Vay Cầm Cố Tiêu Dùng Cá Nhân Tận hưởng lãi suất vay thấp trong khi vẫn được hưởng lãi suất hấp dẫn từ khoản tiền gửi tại Standard Chartered.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH