Tận hưởng lãi suất vay thấp trong khi vẫn được hưởng lãi suất hấp dẫn từ khoản tiền gửi tại Standard Chartered

Vay Cầm Cố Tiêu Dùng Cá Nhân

Vay Cầm Cố Tiêu Dùng Cá Nhân

 • Duy trì
  Tiền Lãi
  Tiền Lãi
  từ tiền gửi hiện hữu
 • Khoản vay
  Tới 90%
  Tới 90%
  giá trị tiền gửi
 • Lãi suất vay
  Cạnh Tranh
  Cạnh Tranh
  với thị trường

Giao dịch ngoại hối an toàn và thuận tiện

Giao dịch ngoại hối

Giao dịch ngoại hối

 • Du học
  Du học
  thấu hiểu lo lắng của phụ huynh khi chuyển tiền du học cho con em
 • Định cư
  Định cư
  an tâm tuyệt đối với dịch vụ Chuyển Tiền Định Cư của chúng tôi
 • Đầu tư
  Đầu tư
  cách thức tốt nhất để quản lý khoản đầu tư thông qua tài khoản vốn

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH