Giao dịch phục vụ các mục đích đa dạng

Số tiền giao dịch không giới hạn, phụ thuộc vào giấy tờ chứng minh theo đúng quy định của Ngân hàng

Tại sao giao dịch ngoại hối với Standard Chartered?

money fast transfer

Chúng tôi cung cấp tỷ giá thực tại thời điểm giao dịch đối với nhiều loại ngoại tệ. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch trực tuyến.

people wealth management team

Cung cấp cho Quý khách những thông tin thị trường mới nhất và tư vấn nhằm giúp Quý khách đưa ra quyết định giao dịch kịp thời.

money dollar

Cung cấp tỷ giá tốt nhất cho những giao dịch giá trị trên 20.000 Đô la Mỹ hay ngoại tệ tương đương và không phí dịch vụ.

Dịch vụ

  • Đầu tư trực tiếp/gián tiếp vào Việt Nam
  • Chuyển tiền ra nước ngoài cho mục đích định cư
  • Chuyển tiền du học
  • Người nước ngoài mua bất động sản tại Việt Nam
  • Người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua tài khoản vốn
  • Các giao dịch ngoại hối khác theo nhu cầu cá nhân và kinh doanh của Quý Khách

*** Giao dịch đảm bảo tuân thủ Pháp luật Việt Nam và quy định của Ngân hàng

Giao dịch ngoại hối Giao dịch ngoại hối an toàn và thuận tiện.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH