Thẻ ghi nợ Standard Chartered EliteFly

Thẻ ghi nợ Standard Chartered EliteFly

 • Nhận không giới hạn
  Dặm bay
  Dặm bay
  với từng chi tiêu trên thẻ
 • Tận hưởng
  Miễn phí
  Miễn phí
  rút tiền ATM với biểu tượng VISA Plus
 • Nhận
  Ưu đãi
  Ưu đãi
  hấp dẫn đến từ VISA
Thẻ ATM Standard Chartered

Thẻ ATM Standard Chartered

 • Truy cập
  19,000+
  19,000+
  máy ATM Napas
 • Giao dịch
  An toàn
  An toàn
  với thẻ chip
 • Thực hiện
  Nhanh
  Nhanh
  thanh toán hóa đơn
Thẻ ghi nợ của Standard Chartered

Thẻ ghi nợ của Standard Chartered

 • Thực hiện giao dịch
  Nhanh
  Nhanh
  qua thẻ ghi nợ classic & platinum
 • Rút tiền
  Miễn phí
  Miễn phí
  tại ATM có biểu tượng VISA Plus
 • Tận hưởng
  Ưu đãi
  Ưu đãi
  hấp dẫn/đặc biệt của VISA

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH