Những lợi ích

Tính năng

time transaction history

6; 9; 12; 18; 24; 36 tháng

people business male user

Áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân và khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Không được phép rút tiền trước hạn.

money other cash

Lãi sẽ được chuyển vào tài khoản vãng lai cùa Quý khách vào những kỳ hạn mà Quý khách lựa chọn.

global currencies range

VND, USD, GBP, EUR, AUD (các kỳ hạn 18, 24, 30, 36 tháng không được áp dụng cho ngoại tệ)

automatic renewal

Tự động gia hạn cho phần vốn gốc

Điều kiện phát hành

  • Đủ 18 tuổi trở lên
  • Đang sống, làm việc ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số

  • HCM: (84 28) 3911 0000
  • HN:(84 24) 3696 0000

Điều kiện phát hành

  • Đủ 18 tuổi trở lên
  • Có visa hợp lệ ở Việt Nam. Đang sống và làm việc ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số

  • HCM: (84 28) 3911 0000
  • HN:(84 24) 3696 0000
Tiền gửi tiện lợi Cung cấp cho bạn lợi nhuận linh hoạt trong kỳ hạn thuận lợi của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH