Những lợi ích

Tính năng tài khoản

form consolidated monthly estatement
global currencies range

VND, AUD, GBP, EUR, SGD và USD

money no minimum balance

Tiền gửi ban đầu và số dư trung bình tối thiểu đối với ngoại tệ là 100 và 1 triệu đối với VNĐ

added value high interest rates

Lãi suất được trả vào cuối kỳ hạn

Chỉ tài khoản vãng lai có phương thức điều hành là Cá nhân đứng tên (Không phải Đồng chủ sở hữu) được sử dụng để mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến

Điều kiện phát hành:

  • Đủ 18 tuổi trở lên
  • Đang sống, làm việc ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số

  • HCM: (84 28) 3911 0000
  • HN:(84 24) 3696 0000

Điều kiện phát hành

  • Đủ 18 tuổi trở lên
  • Có visa hợp lệ ở Việt Nam. Đang sống và làm việc ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số

  • HCM: (84 28) 3911 0000
  • HN:(84 24) 3696 0000

Tiền Gửi Trực Tuyến Mở tài khoản ngay bây giờ thông qua ngân hàng trực tuyến.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH