Banner online term deposit xpx

Với Ngân hàng Trực Tuyến, Quý khách có thể mở Tài Khoản Tiền Gửi Linh Hoạt ngay bây giờ

Tiền Gửi Trực Tuyến

Với Ngân hàng Trực Tuyến, Quý khách có thể mở Tài Khoản Tiền Gửi Linh Hoạt ngay bây giờ

Tính năng

Cách mở tài khoản
Thông qua Ngân hàng trực tuyến của Standard Chartered

Lưu ý: Tài khoản vãng lai có phương thức điều hành là Đồng chủ sở hữu (Join Or/ Join AND) không được sử dụng để mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

Điều kiện & Điều khoản

Hướng dẫn