Những lợi ích

Tính năng tài khoản

secure no lock period

Có kỳ hạn 3 tháng.

money low initial deposit

Nhiều tùy chọn tiền tệ có sẵn: VND, USD.

approved

Không được phép rút tiền trước.

added value high interest rates

Tiền lãi sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của Khách hàng ngay sau khi khách hàng mở tài khoản Tiền gửi.

form consolidated monthly estatement

số tiền gốc sẽ được chuyển vào tài khoản của Khách hàng.

money no minimum balance

200 triệu VNĐ hoặc 10,000 USD.

Điều kiện phát hành

  • Đủ 18 tuổi trở lên
  • Đang sống, làm việc ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số

  • HCM: (84 28) 3911 0000
  • HN:(84 24) 3696 0000

Điều kiện phát hành

  • Đủ 18 tuổi trở lên
  • Có visa hợp lệ ở Việt Nam. Đang sống và làm việc ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số

  • HCM: (84 28) 3911 0000
  • HN:(84 24) 3696 0000
Tiền Gửi Lãnh Lãi Trước Số tiền được ghi có vào tài khoản của bạn ngay lập tức.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH