Lợi ích

Tính năng

added value relationship manager

cung cấp sự hỗ trợ vốn vay lưu động cho các nhà cung cấp và phân phối của các Khách hàng tại SC.

card supplementary card apply

Hỗ trợ tài chính cho nhà cung cấp được lựa chọn và nhà cung cấp sẽ được Ngân Hàng hỗ trợ thanh toán trước.

added value premium

Hỗ trợ tài chính cho nhà phân phối được lựa chọn và Ngân Hàng thay mặt thanh toán và sẽ nhận hoàn trả vào ngày đến hạn.

Tài trợ chuỗi cung ứng Cách tiếp cận nguồn vốn mới.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH