Dịch Vụ SMS Banking

Với Dịch Vụ SMS Banking, Quý khách có thể thực hiện các giao dịch một cách an toàn, đơn giản và thuận tiện

Lịch nhận tin nhắn thông báo

Loại tin nhắn thông báo
Ngày
Giao dịch trên tài khoản Tất cả các ngày (24/7)
Đáo hạn tài khoản tiền gửi có kỳ hạn / Tái tục tài khoản tiền gửi có kỳ hạn Trừ Thứ Hai, Chủ Nhật và các Ngày Lễ

Câu Hỏi Thường Gặp

Tham khảo cấu trúc tin nhắn truy vấn thông tin qua SMS Banking

Khách hàng chỉ chịu phí từ nhà cung cấp dịch vụ điện thoại. Vui lòng liên hệ chi nhánh để nhận bản hướng dẫn sử dụng tin nhắn cụ thể

Cấu trúc tin nhắn truy vần thông tin qua SMS Banking

Để gửi yêu cầu qua dịch vụ SMS Banking, Quý khách vui lòng soạn tin nhắn theo ‘Cấu trúc tin nhắn’ tương ứng ở bảng dưới đây và gửi tới số 8069

Yêu cầu
Cấu trúc tin nhắn
Đăng Ký Dịch Vụ RG<khoảng trắng>Mật Khẩu(1)
Truy Vấn Số Dư Tài Khoản BE<khoảng trắng>Mật Khẩu(1)<khoảng trắng>Mã Tài Khoản(2)
Xem 5 Giao Dịch Gần Nhất TH<khoảng trắng>Mật Khẩu(1)<khoảng trắng>Mã Tài Khoản(2)
Chuyển Khoản FT<khoảng trắng>Mật Khẩu(1)<khoảng trắng>Mã Tài Khoản Chuyển(2)<khoảng trắng>Mã Tài Khoản Nhận(2)<khoảng trắng>Số Tiền(3)
Yêu Cầu Sổ Séc CB<khoảng trắng>Mật Khẩu(1)<khoảng trắng>Mã Tài Khoản(2)<khoảng trắng>b
Yêu Cần Sao Kê Tài Khoản AS<khoảng trắng>Mật Khẩu(1)<khoảng trắng>Mã Tài Khoản (2)
Đổi Mật Khẩu PC<khoảng trắng>Mật Khẩu Cũ(1)<khoảng trắng>Mật Khẩu Mới
Ngừng Sử Dụng Dịch Vụ UNSUB<khoảng trắng>Mật Khẩu(1)
Hỗ Trợ HL<khoảng trắng>Mật Khẩu(1)

Lưu ý quan trọng

  1. Mật khẩu này là mật khẩu sử dụng SMS Banking mà Quý khách đã đăng ký lần đầu. Nếu quên mật khẩu, vui lòng liên hệ Trung Tâm tư vấn khách hàng theo số (84 28) 3 911 0000 / (84 24) 3 696 0000
  2. Mã tài khoản là ‘Mã code của tài khoản’ mà Quý khách có thể tìm thấy & điều chỉnh trong chức năng ‘Đăng ký SMS Banking’ trên dịch vụ Ngân hàng trực tuyến. Vui lòng xem thêm tại www.sc.com/vn/ib/hdsd, hoặc liên hệ Trung Tâm tư vấn khách hàng theo số (84 28) 3 911 0000 / (84 24) 3 696 0000.
  3. Lưu ý với yêu cầu chuyển khoản qua dịch vụ SMS Banking:
    1. Yêu cầu này chỉ có hiệu lực với các tài khoản giao dich của chính Quý khách ngoại trừ tài khoản đồng số hữu.
    2. Số tiền chuyển tối thiểu là 100,000 VND & tối đa là 100,000,000 VND

Kiểm tra và chuyển tiền

Khách hàng chỉ chịu phí từ nhà cung cấp dịch vụ điện thoại. Vui lòng liên hệ chi nhánh để nhận bản hướng dẫn sử dụng tin nhắn cụ thể

Kiểm tra 5 giao dịch gần nhất
Chuyển tiền giữa các tài khoản của Quý khách tại các chi nhánh của Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Khách hàng chỉ có thể chuyển tiền giữa các tài khoản cùng đơn vị tiền tệ.

Sổ séc, sao kê và thông báo

Khách hàng chỉ chịu phí từ nhà cung cấp dịch vụ điện thoại. Vui lòng liên hệ chi nhánh để nhận bản hướng dẫn sử dụng tin nhắn cụ thể

Yêu cầu cung cấp sổ séc và sao kê tài khoản
Miễn phí nhận các tin nhắn Thông báo khác như: Đáo hạn, Tái tục tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, v.v.

Một số tin nhắn thông báo không được gửi vào tất cả các ngày trong tuần, vui lòng xem chi tiết ở phần “Lịch nhận tin nhắn thông báo” ở phía trên

SC Mobile

NGAY BÂY GIỜ

Tải ngay ứng dụng Mobile app của Standard Chartered tại App Store và Google Play

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH