Tính năng

  • Kiểm tra số dư tài khoản vãng lai mọi lúc, mọi nơi.(*)
  • Kiểm tra 5 giao dịch gần nhất (*)
  • Chuyển tiền giữa các tài khoản của Quý khách tại các chi nhánh của Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) (*)(**)
  • Yêu cầu cung cấp sổ séc và sao kê tài khoản (*)
  • Miễn phí nhận tin nhắn Thông báo giao dịch trên tài khoản (được gửi ngay sau khi phát sinh giao dịch)
  • Miễn phí nhận các tin nhắn Thông báo khác như: Đáo hạn, Tái tục tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, v.v (***)


(*) Khách hàng chỉ chịu phí từ nhà cung cấp dịch vụ điện thoại. Vui lòng liên hệ chi nhánh để nhận bản hướng dẫn sử dụng tin nhắn cụ thể
(**) Khách hàng chỉ có thể chuyển tiền giữa các tài khoản cùng đơn vị tiền tệ.
(***) Một số tin nhắn thông báo không được gửi vào tất cả các ngày trong tuần, chi tiết xin vui lòng truy cập www.sc.com/vn

Yêu cầu Cấu trúc tin nhắn
Đăng Kí Dịch Vụ RG_Mật Khẩu
Truy Vấn Số Dư Tài Khoản BE_Mật Khẩu_Mã Tài Khoản
Xem 5 Giao Dịch Gần Nhất TH_Mật Khẩu_Mã Tài Khoản
Chuyển khoản FT_Mật Khẩu_Mã Tài Khoản Chuyển_Mã Tài Khoản Nhận_Số Tiền
Yêu Cầu Sổ Séc CB_Mật Khẩu_Mã Tài Khoản_b
Yêu Cần Sao Kê Tài Khoản AS_Mật Khẩu_Mã Tài Khỏan
Đổi Mật Khẩu PC_Mật Khẩu Cũ_Mật Khẩu Mới
Ngừng Sử Dụng Dịch Vụ UNSUB_Mật Khẩu
Hỗ Trợ HL_Mật Khẩu

Gửi tin nhắn đến 8069

Lịch nhận tin nhắn thông báo

Loại tin nhắn thông báo Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giao dịch trên tài khoản x x x x x x x
Đáo hạn tài khoản tiền gửi có kì hạn x x x x x  
Tái tục tài khoản tiền gửi có kì hạn x x x x x  
Chúc mừng sinh nhật x x x x x x x
Lệnh chuyển tiền định kì không thành công x x x x x  
Loại tin nhắn thông báo Ngày lễ Ngày sau ngày lễ
Giao dịch trên tài khoản x x
Đáo hạn tài khoản tiền gửi có kì hạn x  
Tái tục tài khoản tiền gửi có kì hạn x  
Chúc mừng sinh nhật x x
Lệnh chuyển tiền định kì không thành công x  

Hướng dẫn đăng ký

Đăng kí qua Ngân Hàng Trực Tuyến nếu Quý khách đã sử dụng dịch vụ này.
Liên hệ Trung tâm tư vấn khách hàng theo số: (84 8) 3 911 0000 / (84 4) 3 696 0000
Đăng kí tại các chi nhánh Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Các bước kích hoạt dịch vụ

1. Nhận được tin nhắn yêu cầu kích hoạt dịch vụ.
2. Soạn tin RG[khoảng trắng]4 kí tự của MẬT KHẨU(****) (RG XXXX) và gửi tới số 8069.
3. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận MẬT KHẨU đã được đăng kí thành công.
Dịch vụ SMS Banking sẵn sàng phục vụ quý khách 24/7 qua số 8069

(****) Mật khẩu bao gồm 4 ký tự và được sử dụng cho tất cả tin nhắn yêu cầu thông tin của quý khách.

Điều Khoản và Điều Kiện

Dịch vụ SMS Banking

Áp dụng tất cả Điều Khoản và Điều Kiện của tài khoản cá nhân
Standard Chartered được toàn quyền thay đổi các Điều Khoản và mức lãi suất mà không cần báo trước.

Back to Top

Lên tiếng

Standard Chartered Bank (gọi tắt là "Ngân hàng") cam kết duy trì một nền văn hóa đạo đức cao nhất và toàn vẹn, và phù hợp với tất cả các luật, quy định và chính sách nội bộ hiện hành. Là một phần của cam kết này, Ngân hàng có một chương trình “Lên tiếng” mà qua đó có thể nêu ra các mối quan ngại đích thực về vấn đề này. Các thành viên của công chúng có thể nêu ra một cách an toàn các mối quan ngại Lên tiếng thông qua siêu liên kết này, và được bên thứ ba là 'InTouch lưu trữ trên danh nghĩa của Ngân hàng. Ví dụ về các mối quan ngại có thể được nêu ra thông qua website này là mối quan ngại liên quan đến kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ hoặc các vấn đề kiểm toán và mối quan ngại liên quan đến hối lộ hoặc tội phạm ngân hàng và tài chính. Mối quan ngại nhận được sẽ được chuyển tiếp đến đội điều tra của Ngân hàng để xem xét. Đầu tiên không nên đưa ra các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ ngân hàng SCB qua website này, mà thông qua mạng lưới chi nhánh SCB, các trung tâm liên lạc, Bộ phận Quản lý Quan hệ hoặc trang web “Liên lạc”.

Miễn trách

Xin lưu ý rằng liên kết này sẽ đưa bạn đến một website khác trên Internet, được vận hành bởi InTouch, một công ty độc lập do Ngân hàng chỉ định để hỗ trợ chương trình Lên tiếng của mình. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào liên kết và mở một cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn, bạn sẽ phải chịu các điều khoản bổ sung sử dụng của các trang web mà bạn sẽ đến thăm.

Proceed