Quý khách sắp thoát khỏi trang web của Standard Chartered Việt Nam

Khi Quý khách bấm vào đường dẫn này, Quý khách sẽ thoát khỏi trang web www.sc.com/vn/ và được chuyển tới trang web của nhà cung cấp khác.

Đường dẫn này được cung cấp nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho Quý khách. Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc phê duyệt cho những trang web này và do đó sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung của trang web.

Việc sử dụng trang web này sẽ phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ các điều khoản hay hướng dẫn nào khác của nhà cung cấp nếu có. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều khoản nào theo đây với các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác quy định trong bất kỳ trang web nào, các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác của trang web đó sẽ ưu tiên điều chỉnh.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng trang www.sc.com/vn

Tiếp tục đi đến trang web của nhà cung cấp

Khi chọn Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên, Quý khách sẽ được tận hưởng những quyền lợi dành riêng cho Quý khách

Liên hệ
Đặc quyền Ưu tiên

Khi chọn Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên, Quý khách sẽ được tận hưởng những quyền lợi dành riêng cho Quý khách

Quyền lợi

Tất cả các ưu đãi của chúng tôi đều được thiết kế để phù hợp với nhu cầu tài chính đặc thù của Quý khách