Cơ hội nhận phiếu mua hàng giá trị với Vay Mua Nhà/ Thế Chấp Nhà

Từ 23/03/2019 đến hết 31/07/2019, 10 khách hàng đầu tiên có khoản Vay Mua Nhà/ Thế Chấp Nhà và giải ngân hợp lệ sẽ được nhận phiếu mua hàng Nguyễn Kim trị giá 10.000.000 đồng.

Thông tin chương trình

10 PHIẾU MUA HÀNG NGUYỄN KIM TRỊ GIÁ 10.000.000 ĐỒNG (1)
LÃI SUẤT HẤP DẪN (2)
LỢI ÍCH
Lãi suất cố định chỉ từ 6,49% năm đầu. Ngân hàng sẽ mua bảo hiểm cháy nổ miễn phí cho Khách hàng, bồi thường 100% dư

nợ vay hoặc giá trị công trình (tùy theo giá trị nào nhỏ hơn).

(1): Một (01) phiếu quà tặng trị giá 10.000.000 đồng sẽ được tặng cho một (01) khách Hàng (bao gồm cả người đồng vay) cho một (01) khoản vay được giải ngân hợp lệ và trên một (01) tài sản thế chấp mua từ dự án CapitaLand (theo danh sách tại Điều kiện của khách hàng tham gia chương trình).

(2): Xin vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn hoặc liên hệ với quầy dịch vụ tại Chi nhánh để được tư vấn cụ thể

  • Khách Hàng mua hoặc thế chấp tài sản là căn hộ thuộc các dự án của CapitaLand:
  • 4 dự án bao gồm: Vista Verde; D1mension; Kris Vue; Feliz En Vista.
  • Có hồ sơ khoản vay được nộp và giải ngân sớm nhất trong Thời Gian Chương Trình
  • Chương trình áp dụng đối với sản phẩm Vay Mua Nhà/ Thế Chấp Nhà (bao gồm cả mục đích xây sửa).
  • Giá trị khoản vay và giá trị giải ngân lần đầu tối thiểu 200 triệu đồng trở lên
  • Thời gian nộp hồ sơ và giải ngân từ ngày 23/03/2019 đến hết ngày 31/07/2019 (bao gồm cả hai (02) ngày này).
  • Thời gian chương trình có thể được kết thúc sớm khi 10 phiếu mua hàng được sử dụng hết.
  • Xem đầy đủ Điều khoản và Điều kiện của chương trình tại đây.
Vay mua nhà nhận ngay quà Tặng phiếu mua hàng khi Vay Mua Nhà/ Thế Chấp Nhà thuộc dự án CapitaLand.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH