Quý khách sắp thoát khỏi trang web của Standard Chartered Việt Nam

Khi Quý khách bấm vào đường dẫn này, Quý khách sẽ thoát khỏi trang web www.sc.com/vn/ và được chuyển tới trang web của nhà cung cấp khác.

Đường dẫn này được cung cấp nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho Quý khách. Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc phê duyệt cho những trang web này và do đó sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung của trang web.

Việc sử dụng trang web này sẽ phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ các điều khoản hay hướng dẫn nào khác của nhà cung cấp nếu có. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều khoản nào theo đây với các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác quy định trong bất kỳ trang web nào, các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác của trang web đó sẽ ưu tiên điều chỉnh.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng trang www.sc.com/vn

Tiếp tục đi đến trang web của nhà cung cấp

Cơ hội nhận đến 50% tiền hoàn cho các giao dịch hợp lệ với Thẻ Tín Dụng Standard Chartered.
Quý khách chưa có thẻ Tín dụng?

MỞ THẺ NGAY MỞ THẺ NGAY
Authcode Banner
Authcode Banner

Cơ hội nhận đến 50% tiền hoàn cho các giao dịch hợp lệ với Thẻ Tín Dụng Standard Chartered. Quý khách chưa có thẻ Tín dụng?

Cơ hội nhận đến 50% tiền hoàn lại trên hóa đơn quẹt thẻ

Từ 01-30/09/2019, cơ hội Nhận đến 50% tiền hoàn lại cho các giao dịch hợp lệ với Thẻ Tín Dụng Standard Chartered khi có Mã chuẩn chi hợp lệ trên hóa đơn quẹt thẻ của bạn Nhắn “DK” gửi 8069 để tham gia chương trình

Quẹt thẻ liền tay, nhận ngay tiền hoàn

Làm cách nào để nhận được Tiền hoàn

Làm cách nào để nhận được Tiền hoàn

• Nhắn “DK” gửi 8069 để tham gia chương trình
• Chi tiêu cùng thẻ tín dụng Standard Chartered:
+ trực tiếp qua máy cà thẻ
+ trong Việt Nam
+ bằng VNĐ
• Quý khách sẽ nhận được tiền hoàn nếu Mã chuẩn chi trên hóa đơn quẹt thẻ như sau:
+ Hoàn 20% giá trị giao dịch nếu mã chuẩn chi là XXXX99 (với X là số ngẫu nhiên từ 0-9, ví dụ: 135099, 657199)
+ Hoàn 35% giá trị giao dịch nếu mã chuẩn chi là XXX999 (với X là số ngẫu nhiên từ 0-9, ví dụ: 130999, 650999)
+ Hoàn 50% giá trị giao dịch nếu mã chuẩn chi là XX9999 (với X là số ngẫu nhiên từ 0-9, ví dụ: 139999, 629999)

Điều Khỏan Và Điều Kiện Áp Dụng
ĐĂNG KÝ MỞ THẺ

Điều Khoản và Điều Kiện