Cơ hội nhận đến 50% tiền hoàn lại trên hóa đơn quẹt thẻ

Từ 01-30/09/2019, cơ hội Nhận đến 50% tiền hoàn lại cho các giao dịch hợp lệ với Thẻ Tín Dụng Standard Chartered khi có Mã chuẩn chi hợp lệ trên hóa đơn quẹt thẻ của bạn Nhắn “DK” gửi 8069 để tham gia chương trình

Quẹt thẻ liền tay, nhận ngay tiền hoàn

Làm cách nào để nhận được Tiền hoàn

Làm cách nào để nhận được Tiền hoàn

• Nhắn “DK” gửi 8069 để tham gia chương trình
• Chi tiêu cùng thẻ tín dụng Standard Chartered:
+ trực tiếp qua máy cà thẻ
+ trong Việt Nam
+ bằng VNĐ
• Quý khách sẽ nhận được tiền hoàn nếu Mã chuẩn chi trên hóa đơn quẹt thẻ như sau:
+ Hoàn 20% giá trị giao dịch nếu mã chuẩn chi là XXXX99 (với X là số ngẫu nhiên từ 0-9, ví dụ: 135099, 657199)
+ Hoàn 35% giá trị giao dịch nếu mã chuẩn chi là XXX999 (với X là số ngẫu nhiên từ 0-9, ví dụ: 130999, 650999)
+ Hoàn 50% giá trị giao dịch nếu mã chuẩn chi là XX9999 (với X là số ngẫu nhiên từ 0-9, ví dụ: 139999, 629999)

Điều Khỏan Và Điều Kiện Áp Dụng icon-arrow-2
ĐĂNG KÝ MỞ THẺ

Authcode Cơ hội nhận đến 50% tiền hoàn cho các giao dịch hợp lệ với Thẻ Tín Dụng Standard Chartered. Quý khách chưa có thẻ Tín dụ

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH