Quý khách sắp thoát khỏi trang web của Standard Chartered Việt Nam

Khi Quý khách bấm vào đường dẫn này, Quý khách sẽ thoát khỏi trang web www.sc.com/vn/ và được chuyển tới trang web của nhà cung cấp khác.

Đường dẫn này được cung cấp nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho Quý khách. Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc phê duyệt cho những trang web này và do đó sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung của trang web.

Việc sử dụng trang web này sẽ phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ các điều khoản hay hướng dẫn nào khác của nhà cung cấp nếu có. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều khoản nào theo đây với các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác quy định trong bất kỳ trang web nào, các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác của trang web đó sẽ ưu tiên điều chỉnh.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng trang www.sc.com/vn

Tiếp tục đi đến trang web của nhà cung cấp

Tặng phiếu mua hàng khi Vay Mua Nhà/ Thế Chấp Nhà thuộc dự án CapitaLand

ĐĂNG KÝ NGAY
capitaland10mn

Tặng phiếu mua hàng khi Vay Mua Nhà/ Thế Chấp Nhà thuộc dự án CapitaLand

Cơ hội nhận phiếu mua hàng giá trị với Vay Mua Nhà/ Thế Chấp Nhà

Từ 25/06/2018 đến hết 28/09/2018, 30 khách hàng có khoản Vay Mua Nhà/ Thế Chấp Nhà và giải ngân hợp lệ sẽ được nhận phiếu mua hàng Nguyễn Kim trị giá 10.000.000 đồng.

Thông tin chương trình

30 PHIẾU MUA HÀNG NGUYỄN KIM TRỊ GIÁ 10.000.000 ĐỒNG (1)
LÃI SUẤT HẤP DẪN (2)
LỢI ÍCH
Lãi suất cố định chỉ từ 6,49% năm đầu. Ngân hàng sẽ mua bảo hiểm cháy nổ miễn phí cho Khách hàng, bồi thường 100% dư

nợ vay hoặc giá trị công trình (tùy theo giá trị nào nhỏ hơn).

(1): Một (01) phiếu quà tặng trị giá 10.000.000 đồng sẽ được tặng cho một (01) khách Hàng (bao gồm cả người đồng vay) cho một (01) khoản vay được giải ngân hợp lệ và trên một (01) tài sản thế chấp mua từ dự án CapitaLand (theo danh sách tại Điều kiện của khách hàng tham gia chương trình).

(2): Tìm hiểu thêm về các lựa chọn lãi suất tại đây.

Lãi suất và phí hấp dẫn

Các lựa chọn lãi suất
Lãi suất
Phí cho phép thanh toán trước hạn một phần hoặc toàn bộ tính trên số tiền trả nợ trước hạn
Lựa chọn 1 6,49% cố định 1 năm đầu Trong năm đầu kể từ ngày giải ngân: Khoản vay không được thanh toán trước hạn trong năm đầu hoặc 6% trên số tiền trả nợ trước hạn nếu được Ngân hàng đồng ý.

Trong năm thứ 2: 2,75%

Trong năm thứ 3: 1,75%

Lựa chọn 2 6,69% cố định 2 năm đầu Trong năm đầu kể từ ngày giải ngân: Khoản vay không được thanh toán trước hạn trong năm đầu hoặc 6% trên số tiền trả nợ trước hạn nếu được Ngân hàng đồng ý.

Trong năm thứ 2: 3%

Trong năm thứ 3: 2%

Lựa chọn 3 7,69% cố định 3 năm đầu Trong năm đầu kể từ ngày giải ngân: Khoản vay không được thanh toán trước hạn trong năm đầu hoặc 6% trên số tiền trả nợ trước hạn nếu được Ngân hàng đồng ý.

Trong năm thứ 2 đến năm thứ 3: 3%

Lưu ý:
1. Sau thời gian cố định, lãi suất của khoản vay bằng với chi phí vốn 1 tháng của Ngân hàng (tại đây).
2. Miễn phí thanh toán trước hạn kể từ năm thứ 4 của khoản vay trở đi.
3. Lãi suất cố định trên chỉ áp dụng cho các khoản giải ngân tới ngày 28/09/2018, hoặc tới khi có thông báo khác từ Ngân Hàng.

Điều Kiện và Điều Khoản