Cơ hội nhận phiếu mua hàng giá trị với Vay Mua Nhà/ Thế Chấp Nhà

Từ 25/06/2018 đến hết 28/09/2018, 30 khách hàng có khoản Vay Mua Nhà/ Thế Chấp Nhà và giải ngân hợp lệ sẽ được nhận phiếu mua hàng Nguyễn Kim trị giá 10.000.000 đồng.

Thông tin chương trình

30 PHIẾU MUA HÀNG NGUYỄN KIM TRỊ GIÁ 10.000.000 ĐỒNG (1)
LÃI SUẤT HẤP DẪN (2)
LỢI ÍCH
Lãi suất cố định chỉ từ 6,49% năm đầu. Ngân hàng sẽ mua bảo hiểm cháy nổ miễn phí cho Khách hàng, bồi thường 100% dư

nợ vay hoặc giá trị công trình (tùy theo giá trị nào nhỏ hơn).

(1): Một (01) phiếu quà tặng trị giá 10.000.000 đồng sẽ được tặng cho một (01) khách Hàng (bao gồm cả người đồng vay) cho một (01) khoản vay được giải ngân hợp lệ và trên một (01) tài sản thế chấp mua từ dự án CapitaLand (theo danh sách tại Điều kiện của khách hàng tham gia chương trình).

(2): Tìm hiểu thêm về các lựa chọn lãi suất tại đây.

Lãi suất và phí hấp dẫn

Các lựa chọn lãi suất
Lãi suất
Phí cho phép thanh toán trước hạn một phần hoặc toàn bộ tính trên số tiền trả nợ trước hạn
Lựa chọn 1 6,49% cố định 1 năm đầu Trong năm đầu kể từ ngày giải ngân: Khoản vay không được thanh toán trước hạn trong năm đầu hoặc 6% trên số tiền trả nợ trước hạn nếu được Ngân hàng đồng ý.

Trong năm thứ 2: 2,75%

Trong năm thứ 3: 1,75%

Lựa chọn 2 6,69% cố định 2 năm đầu Trong năm đầu kể từ ngày giải ngân: Khoản vay không được thanh toán trước hạn trong năm đầu hoặc 6% trên số tiền trả nợ trước hạn nếu được Ngân hàng đồng ý.

Trong năm thứ 2: 3%

Trong năm thứ 3: 2%

Lựa chọn 3 7,69% cố định 3 năm đầu Trong năm đầu kể từ ngày giải ngân: Khoản vay không được thanh toán trước hạn trong năm đầu hoặc 6% trên số tiền trả nợ trước hạn nếu được Ngân hàng đồng ý.

Trong năm thứ 2 đến năm thứ 3: 3%

Lưu ý:
1. Sau thời gian cố định, lãi suất của khoản vay bằng với chi phí vốn 1 tháng của Ngân hàng (tại đây).
2. Miễn phí thanh toán trước hạn kể từ năm thứ 4 của khoản vay trở đi.
3. Lãi suất cố định trên chỉ áp dụng cho các khoản giải ngân tới ngày 28/09/2018, hoặc tới khi có thông báo khác từ Ngân Hàng.

  • Khách Hàng mua hoặc thế chấp tài sản là căn hộ thuộc các dự án của CapitaLand:
  • 6 dự án bao gồm: Vista Verde; D1mension; Kris Vue; Feliz En Vista; Mulberry Lane; Seasons Avenue.
  • Có hồ sơ khoản vay được nộp và giải ngân sớm nhất trong Thời Gian Chương Trình
  • Chương trình áp dụng đối với sản phẩm Vay Mua Nhà/ Thế Chấp Nhà (bao gồm cả mục đích xây sửa).
  • Giá trị khoản vay và giá trị giải ngân lần đầu tối thiểu 200 triệu đồng trở lên
  • Thời gian nộp hồ sơ và giải ngân từ ngày 25/06/2018 đến hết ngày 28/09/2018 (bao gồm cả hai (02) ngày này).
  • Thời gian chương trình có thể bị rút ngắn khi 30 phiếu mua hàng được sử dụng hết.
  • Xem đầy đủ Điều khoản và Điều kiện của chương trình tại đây.
Vay mua nhà nhận ngay quà Tặng phiếu mua hàng khi Vay Mua Nhà/ Thế Chấp Nhà thuộc dự án CapitaLand

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH