Quý khách sắp thoát khỏi trang web của Standard Chartered Việt Nam

Khi Quý khách bấm vào đường dẫn này, Quý khách sẽ thoát khỏi trang web www.sc.com/vn/ và được chuyển tới trang web của nhà cung cấp khác.

Đường dẫn này được cung cấp nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho Quý khách. Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc phê duyệt cho những trang web này và do đó sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung của trang web.

Việc sử dụng trang web này sẽ phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ các điều khoản hay hướng dẫn nào khác của nhà cung cấp nếu có. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều khoản nào theo đây với các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác quy định trong bất kỳ trang web nào, các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác của trang web đó sẽ ưu tiên điều chỉnh.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng trang www.sc.com/vn

Tiếp tục đi đến trang web của nhà cung cấp
Ưu đãi ẩm thực hấp dẫn khi sử dụng thẻ tín dụng Standard Chartered

Ưu đãi ẩm thực cho ngày thứ 3 của bạn

Thêm một lý do tuyệt vời để sử dụng thẻ tín dụng Standard Chartered

Giảm 30% (tối đa 500.000 VNĐ) giá trị hóa đơn khi thanh toán với thẻ tín dụng Standard Chartered. Ưu đãi áp dụng vào thứ Ba hàng tuần từ 30/07/2019 đến 26/11/2019.

Điều khoản và Điều kiện