Quý khách sắp thoát khỏi trang web của Standard Chartered Việt Nam

Khi Quý khách bấm vào đường dẫn này, Quý khách sẽ thoát khỏi trang web www.sc.com/vn/ và được chuyển tới trang web của nhà cung cấp khác.

Đường dẫn này được cung cấp nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho Quý khách. Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc phê duyệt cho những trang web này và do đó sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung của trang web.

Việc sử dụng trang web này sẽ phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ các điều khoản hay hướng dẫn nào khác của nhà cung cấp nếu có. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều khoản nào theo đây với các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác quy định trong bất kỳ trang web nào, các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác của trang web đó sẽ ưu tiên điều chỉnh.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng trang www.sc.com/vn

Tiếp tục đi đến trang web của nhà cung cấp
Dining pm xpx
Dining pm xpx

Ưu đãi ẩm thực đến 50% mỗi thứ Năm

Thêm một lý do tuyệt vời để sử dụng thẻ tín dụng Standard Chartered

Cho mỗi hóa đơn đạt mức thanh toán tối thiểu, chủ thẻ sẽ được tặng thêm món ăn/ thức uống lên đến 50% mức thanh toán tối thiểu vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chương trình bắt đầu từ ngày 16/08/2018 đến ngày 15/11/2018

Điều khỏan và điều kiện (Terms and conditions):

  • Ví dụ tại nhà hàng Lion City: Nếu giá trị hóa đơn của bạn là 1.200.000 đồng, bạn sẽ thanh toán cho nhà hàng 1.000.000 Nếu giá trị hóa đơn của bạn là 1.500.000 đồng, bạn sẽ thanh toán cho nhà hàng 1.000.000 Nếu giá trị hóa đơn của bạn là 2.000.000 đồng, bạn sẽ thanh toán cho nhà hàng 1.500.000