Thêm một lý do tuyệt vời để sử dụng thẻ tín dụng Standard Chartered

Cho mỗi hóa đơn đạt mức thanh toán tối thiểu, chủ thẻ sẽ được tặng thêm món ăn/ thức uống lên đến 50% mức thanh toán tối thiểu vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chương trình bắt đầu từ ngày 16/08/2018 đến ngày 15/11/2018

Ví dụ tại nhà hàng Lion City: Nếu giá trị hóa đơn của bạn là 1.200.000 đồng, bạn sẽ thanh toán cho nhà hàng 1.000.000 Nếu giá trị hóa đơn của bạn là 1.500.000 đồng, bạn sẽ thanh toán cho nhà hàng 1.000.000 Nếu giá trị hóa đơn của bạn là 2.000.000 đồng, bạn sẽ thanh toán cho nhà hàng 1.500.000

ưu đãi ẩm thực. Ưu đãi ẩm thực đến 50% mỗi thứ Năm.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH