Quý khách sắp thoát khỏi trang web của Standard Chartered Việt Nam

Khi Quý khách bấm vào đường dẫn này, Quý khách sẽ thoát khỏi trang web www.sc.com/vn/ và được chuyển tới trang web của nhà cung cấp khác.

Đường dẫn này được cung cấp nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho Quý khách. Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc phê duyệt cho những trang web này và do đó sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung của trang web.

Việc sử dụng trang web này sẽ phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ các điều khoản hay hướng dẫn nào khác của nhà cung cấp nếu có. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều khoản nào theo đây với các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác quy định trong bất kỳ trang web nào, các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác của trang web đó sẽ ưu tiên điều chỉnh.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng trang www.sc.com/vn

Tiếp tục đi đến trang web của nhà cung cấp

Miễn phí mua sắm, ăn uống, du lịch hoặc giải trí lên đến 1,5 triệu đồng khi đăng ký thẻ tín dụng Standard Chartered Platinum CashBack.

ĐĂNG KÝ NGAY
Got It banner
Got It banner

Miễn phí mua sắm, ăn uống, du lịch hoặc giải trí lên đến 1,5 triệu đồng khi đăng ký thẻ tín dụng Standard Chartered Platinum CashBack.

Đăng ký mở thẻ tín dụng Platinum CashBack từ nay đến 31/12/2019

Là chủ thẻ Platinum CashBack, Quý khách có thể nhận hoàn tiền không giới hạn và thoải mái tận hưởng cuộc sống.

Điều kiện và Điều khoản