Thỏa thích chi tiêu với Dịch vụ Ứng Tiền Mặt Linh Hoạt

Nhắn FCA gửi 8069 và nhận tiền thật đơn giản từ Dịch vụ Ứng Tiền Mặt Linh Hoạt với Thẻ tín dụng Standard Chartered.

Lợi ích tài chính với dịch vụ Ứng tiền mặt linh hoạt 50.000.000 đồng trong kỳ hạn 3 tháng

Ứng tiền mặt linh hoạt Nhắn tin, nhận tiền.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH