Quý khách sắp thoát khỏi trang web của Standard Chartered Việt Nam

Khi Quý khách bấm vào đường dẫn này, Quý khách sẽ thoát khỏi trang web www.sc.com/vn/ và được chuyển tới trang web của nhà cung cấp khác.

Đường dẫn này được cung cấp nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho Quý khách. Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc phê duyệt cho những trang web này và do đó sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung của trang web.

Việc sử dụng trang web này sẽ phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ các điều khoản hay hướng dẫn nào khác của nhà cung cấp nếu có. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều khoản nào theo đây với các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác quy định trong bất kỳ trang web nào, các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác của trang web đó sẽ ưu tiên điều chỉnh.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng trang www.sc.com/vn

Tiếp tục đi đến trang web của nhà cung cấp

Ngày đẹp sao phải tận hưởng một mình? Nhận quà đặc biệt khi mở thẻ tín dụng Standard Chartered trực tuyến.

ĐĂNG KÝ NGAY
Ngày đẹp sao phải tận hưởng một mình?

Ngày đẹp sao phải tận hưởng một mình? Nhận quà đặc biệt khi mở thẻ tín dụng Standard Chartered trực tuyến.

 

Nhận ngay 02 vé CGV để tận hưởng cùng cạ cứng hoặc người thương khi đăng ký mở thẻ tín dụng trực tuyến với phí thường niên cho năm đầu tiên chỉ 2.000 VNĐ.