Quý khách sắp thoát khỏi trang web của Standard Chartered Việt Nam

Khi Quý khách bấm vào đường dẫn này, Quý khách sẽ thoát khỏi trang web www.sc.com/vn/ và được chuyển tới trang web của nhà cung cấp khác.

Đường dẫn này được cung cấp nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho Quý khách. Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc phê duyệt cho những trang web này và do đó sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung của trang web.

Việc sử dụng trang web này sẽ phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ các điều khoản hay hướng dẫn nào khác của nhà cung cấp nếu có. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều khoản nào theo đây với các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác quy định trong bất kỳ trang web nào, các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác của trang web đó sẽ ưu tiên điều chỉnh.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng trang www.sc.com/vn

Tiếp tục đi đến trang web của nhà cung cấp

Giới thiệu bạn bè, nhận đến 10.000.000 VNĐ

Tìm hiểu thêm

Giới thiệu bạn bè, nhận đến 10.000.000 VNĐ

Tận hưởng ưu đãi chỉ dành riêng cho Quý chủ thẻ

Hãy mời bạn bè mở thẻ tín dụng Standard Chartered ngay hôm nay và nhận tiền thưởng hấp dẫn lên đến 10 triệu đồng. Tham gia ngay vì thời gian ưu đãi để giới thiệu bạn bè chỉ kéo dài đến 30/09/2018.

Khi đăng ký mở thẻ tín dụng Standard Chartered, chủ thẻ mới sẽ có cơ hội nhận:

Quý khách sẽ nhận được quà tặng là tiền mặt khi giới thiệu thành công một hoặc nhiều thẻ tín dụng , chi tiết như sau
Số thẻ giới thiệu thành công
Tiền thưởng1
1 – 4 300.000 VNĐ/ thẻ
5 – 9 Giới thiệu 5 thẻ: 2.000.000 VNĐ

Giới thiệu 6 thẻ: 2.300.000 VNĐ

Giới thiệu 7 thẻ: 2.600.000 VNĐ

Giới thiệu 8 thẻ: 2.900.000 VNĐ

Giới thiệu 9 thẻ: 3.200.000 VNĐ

10 – 14 Giới thiệu 10 thẻ: 5.000.000 VNĐ

Giới thiệu 11 thẻ: 5.300.000 VNĐ

Giới thiệu 12 thẻ: 5.600.000 VNĐ

Giới thiệu 13 thẻ: 5.900.000 VNĐ

Giới thiệu 14 thẻ: 6.200.000 VNĐ

Từ 15 trở lên 10.000.000 VNĐ
1 Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng của Quý khách.

Khi đăng ký, chủ thẻ mới sẽ có cơ hội nhận:

Cách giới thiệu

Qua SMS
Qua Kênh Trực Tuyến
 

Soạn tin nhắn theo cú pháp RF <Số CMND/Passport của Quý khách> <Số điện thoại của Người Được Giới Thiệu> <Tên của Người Được Giới Thiệu> gửi 8069

Ví dụ: RF 123456789 0909123456 HO THAO

Lưu ý: SMS phải được gửi từ số điện thoại mà Người Giới Thiệu đăng ký với Ngân Hàng.

Mỗi Chủ Thẻ Chính sẽ nhận được email từ Ngân Hàng thông báo về chương trình, trong đó có đường dẫn (link) giới thiệu dành riêng cho mỗi Chủ Thẻ . Chủ Thẻ mời bạn bè mở thẻ tín dụng Standard Chartered bằng cách cung cấp đường dẫn này cho Người Được Giới Thiệu.

Người Được Giới Thiệu đăng ký đầy đủ thông tin được yêu cầu theo link Người Giới Thiệu cung cấp và gửi Đơn Đăng Ký Mở Thẻ Trực Tuyến cho Ngân Hàng.

Lưu ý: Người Được Giới Thiệu bắt buộc phải đăng ký mở thẻ tín dụng trên đường link này

Ghi chú: Chỉ áp dụng cho 2 phương thức giới thiệu trên

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện và Điều khoản