Phần thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng SC Mobile Banking

Điện thoại iPhone X và phiếu mua hàng giá trị đang chờ bạn. Sử dụng Face ID và Touch ID trên SC Mobile Banking để giao dịch và nhận thưởng.

Cơ Cấu Giải Thưởng

01 iPhone X
Phiếu Mua hàng trị giá 10.000.000  đồng trên Lazada
Phiếu Mua hàng trị giá 200.000  đồng trên Lazada
01 Phone X Phiếu Mua hàng trị giá 10.000.000 đồng trên Lazada Phiếu Mua hàng trị giá 200.000 đồng trên Lazada
Khách hàng có tổng giá trị các giao dịch hợp lệ cao nhất (ít nhất 300.000.000 đồng). Năm khách hàng có tổng giá trị các giao dịch hợp lệ cao kế tiếp. 200 khách hàng đầu tiên đăng ký Touch ID/Face ID và có ít nhất 6 giao dịch hợp lệ.
Tải ứng dụng SC Mobile Banking

Tải ứng dụng SC Mobile Banking

Ứng dụng SC Mobile Banking đã xuất hiện trên App Store và Google Play

Khách hàng hợp lệ là khách hàng cá nhân của Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), (“Ngân Hàng”) đã đăng ký dịch vụ Ngân hàng trực tuyến, có tài khoản đang hoạt động, đã đăng ký hoặc chưa đăng ký tiện ích đăng nhập bằng sinh trắc học trên ứng dụng.

 • Được thực hiện qua ứng dụng SC Mobile Banking có sử dụng đăng nhập sinh trắc học; và
 • Thuộc các loại giao dịch sau:
  • Chuyển khoản trong & ngoài nước
  • Thanh toán hóa đơn
  • Nạp tiền thuê bao trả trước
  • Thanh toán thẻ tín dụng
  • Thanh toán bảo hiểm

Chương trình bắt đầu từ ngày 14 tháng 03 năm 2018 đến hết ngày 14 tháng 05 năm 2018

Xem đầy đủ điểu khoản và điều kiện của chương trình tại đây

Chạm – Nhận Thưởng Cơ hội nhận thưởng iPhone X với SC Mobile Banking

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH