Quý khách sắp thoát khỏi trang web của Standard Chartered Việt Nam

Khi Quý khách bấm vào đường dẫn này, Quý khách sẽ thoát khỏi trang web www.sc.com/vn/ và được chuyển tới trang web của nhà cung cấp khác.

Đường dẫn này được cung cấp nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho Quý khách. Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc phê duyệt cho những trang web này và do đó sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung của trang web.

Việc sử dụng trang web này sẽ phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ các điều khoản hay hướng dẫn nào khác của nhà cung cấp nếu có. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều khoản nào theo đây với các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác quy định trong bất kỳ trang web nào, các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác của trang web đó sẽ ưu tiên điều chỉnh.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng trang www.sc.com/vn

Tiếp tục đi đến trang web của nhà cung cấp

Cơ hội nhận thưởng iPhone X với

SC Mobile Banking

Tải ứng dụng
Chạm - Nhận thưởng

Cơ hội nhận thưởng iPhone X với SC Mobile Banking

Phần thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng SC Mobile Banking

Điện thoại iPhone X và phiếu mua hàng giá trị đang chờ bạn. Sử dụng Face ID và Touch ID trên SC Mobile Banking để giao dịch và nhận thưởng.

Cơ Cấu Giải Thưởng

01 iPhone X
Phiếu Mua hàng trị giá 10.000.000  đồng trên Lazada
Phiếu Mua hàng trị giá 200.000  đồng trên Lazada
01 Phone X Phiếu Mua hàng trị giá 10.000.000 đồng trên Lazada Phiếu Mua hàng trị giá 200.000 đồng trên Lazada
Khách hàng có tổng giá trị các giao dịch hợp lệ cao nhất (ít nhất 300.000.000 đồng). Năm khách hàng có tổng giá trị các giao dịch hợp lệ cao kế tiếp. 200 khách hàng đầu tiên đăng ký Touch ID/Face ID và có ít nhất 6 giao dịch hợp lệ.

Tải ứng dụng SC Mobile Banking

Ứng dụng SC Mobile Banking đã xuất hiện trên App Store và Google Play

Điều khoản và điều kiện