TIẾP SỨC PHÁI ĐẸP TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH

Phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Do đó, chúng tôi luôn nỗ lực để tiếp sức cho một nửa của thế giới phát huy tối đa tiềm năng và đạt được những thành tựu trong công việc và cuộc sống.

Standard Chartered hơn 115 năm tại Việt Nam

Chúng tôi tự hào là một phần của lịch sử và luôn nỗ lực để thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và tạo dựng sự thịnh vượng trong tương lai

Tiếp Sức Phái Đẹp Trên Mọi Hành Trình Tiếp Sức Phái Đẹp Trên Mọi Hành Trình

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH