Tài khoản

Tài khoản tiền gửi nào phù hợp với bạn? Hãy lựa chọn những tài khoản đáp ứng các nhu cầu khác nhau được thiết kế riêng cho bạn.

 • Tài khoản Tiền gửi thặng dư
  Tài khoản Tiền gửi thặng dư

  Tài khoản vãng lai linh động cho những người nhạy bén trước thời cuộc

  Tìm hiểu thêm

 • e$aver
  e$aver

  Tài khoản giao dịch trực tuyến với lãi suất cao nhất mà không có sự ràng buộc nào.

  Tìm hiểu thêm

|

Tiền gửi

Tiết kiệm cho tương lai

 • Tiền gửi linh hoạt
  Tiền gửi linh hoạt

  Thuận tiện và linh động khi gửi tiền với lãi suất rất cạnh tranh

  Tìm hiểu thêm

 • Tiền gửi lãnh lãi trước
  Tiền gửi lãnh lãi trước

  Nhận ngay lãi ngay lúc bạn đầu tư.

  Tìm hiểu thêm

 • Tiền gửi tiện lợi
  Tiền gửi tiện lợi

  Tối đa tiền lãi

  Tìm hiểu thêm

 • Tiền gửi trực tuyến
  Tiền gửi trực tuyến

  Với Ngân hàng Trực Tuyến, Quý khách có thể mở Tài Khoản Tiền Gửi Linh Hoạt ngay bây giờ.

  Tìm hiểu thêm

Back to Top

Lên tiếng

Standard Chartered Bank (gọi tắt là "Ngân hàng") cam kết duy trì một nền văn hóa đạo đức cao nhất và toàn vẹn, và phù hợp với tất cả các luật, quy định và chính sách nội bộ hiện hành. Là một phần của cam kết này, Ngân hàng có một chương trình “Lên tiếng” mà qua đó có thể nêu ra các mối quan ngại đích thực về vấn đề này. Các thành viên của công chúng có thể nêu ra một cách an toàn các mối quan ngại Lên tiếng thông qua siêu liên kết này, và được bên thứ ba là 'InTouch lưu trữ trên danh nghĩa của Ngân hàng. Ví dụ về các mối quan ngại có thể được nêu ra thông qua website này là mối quan ngại liên quan đến kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ hoặc các vấn đề kiểm toán và mối quan ngại liên quan đến hối lộ hoặc tội phạm ngân hàng và tài chính. Mối quan ngại nhận được sẽ được chuyển tiếp đến đội điều tra của Ngân hàng để xem xét. Đầu tiên không nên đưa ra các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ ngân hàng SCB qua website này, mà thông qua mạng lưới chi nhánh SCB, các trung tâm liên lạc, Bộ phận Quản lý Quan hệ hoặc trang web “Liên lạc”.

Miễn trách

Xin lưu ý rằng liên kết này sẽ đưa bạn đến một website khác trên Internet, được vận hành bởi InTouch, một công ty độc lập do Ngân hàng chỉ định để hỗ trợ chương trình Lên tiếng của mình. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào liên kết và mở một cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn, bạn sẽ phải chịu các điều khoản bổ sung sử dụng của các trang web mà bạn sẽ đến thăm.

Proceed