GHI CHÚ

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN DỮ LIÊU VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN HOẶC TRANG WEB NÀY. NẾU CÒN THẮC MẮC ĐIỀU GÌ, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHUYÊN GIA ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN THÊM.

ĐIỀU LUẬT NÀY HÌNH THÀNH/ SẼ HÌNH THÀNH THỎA THUẬN THEO PHÁP LUẬT GIỮA QUÝ KHÁCH VỚI NGÂN HÀNG STANDARD CHARTERED (NGÂN HÀNG) QUA ĐÓ THIẾT LẬP NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THUỘC TRANG WEB NÀY HAY BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG. VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỦA QUÝ KHÁCH CÓ NGHĨA LÀ QUÝ KHÁCH ĐÃ CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN NÀY.

NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP TRANG WEB NÀY VÀ KHÔNG SỬ DUNG CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN.

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC

Ngân hàng Standard Chartered được thành lập tại Anh và xứ Wales với trách nhiệm hữu hạn bởi Hiến pháp Hoảng gia 1853, dưới phần tham khảo ZC18 và có Văn phòng chính tọa lạc tại Anh ở số 1 Quảng trường Aldermanbury, Luân Đôn, EC2V 7SB.

ĐIỀU LUẬT VÀ NHỮNG GIỚI HẠN

Ngân hàng điều hành và duy trì trang web này tại Việt Nam. Những nội dung và thông tin có trong nội dung này của trang web, liên quan đến Việt Nam, được xác định và giới hạn CHỈ với những cá nhân cư trú lâu dài hoặc những tổ chức kinh doanh tại Việt Nam. Ngân hàng không khẳng định rằng những những nội dung và thông tin tại đây phù hợp và có giá trị sử dụng ở nơi khác/ điều luật khác.

Những Điều khoản và Điều kiện này được chi phí và phân tích dựa trên Pháp luật Việt Nam và bất cứ tố tụng nào liên quan đến Điều khoản và Điều này sẽ được xử lý theo Pháp luật hiện hành Việt Nam.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Trang web không đại diện Ngân hàng để đề nghị hay lôi kéo khách hàng sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, điều này là bất hợp pháp hoặc pháp luật và quy định của địa phương không cho phép việc mua bán này cũng như không tán thành việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý khách nên kiểm tra Dự luật địa phương hoặc Điều luật hoặc Lời khuyên chuyên môn trước khi sử dụng những sản phẩm, dịch vụ này. KHI ĐỌC NHỮNG THÔNG TIN NÀY, QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý VÀ XÁC NHẬN RẰNG QUÝ KHÁCH KHÔNG TẬP TRUNG HOẶC KHÔNG DỰ ĐỊNH MUA HOẶC ĐẶT MUA NHỮNG SẢN PHẨM /DỊCH VỤ, NGAY CẢ NGOÀI VIỆT NAM. NẾU KHÔNG THỰC TRƯỜNG HỢP NÀY, VUI LÒNG CHỌN NÚT “TRỞ VỀ” TRÊN MÀN HÌNH.

Sản phẩm và dịch vụ chỉ có thể sử dụng tại những địa điểm cụ thể dựa trên sự suy xét của Ngân hàng hoặc công ty nhóm Ngân hàng Standard Chartered hoặc đối tác, chủ thể của những điều khoản và điều kiện cá nhân này dựa trên cái nó quy định và những sản phẩm/ dịch vụ này có thể được thu hồi hay cải thiện mà không cần thông báo. Không phải tất cả sản phẩm/ dịch vụ này được sử dụng tại tất cả các địa điểm. Phí, hoa hồng và những khoản thu khác có thể sẽ được áp dụng cho những sản phẩm/ dịch vụ hiện tại – chi tiết có thể tìm thấy tại nhà cung cấp.

Giao dịch với bất kỳ văn phòng nào của Ngân hàng Standard Chartered bên ngoài Anh Quốc, hoặc các công ty thuộc Nhóm Ngân hàng Standard Chartered hoặc đối tác ngoài nước Anh sẽ không được bảo vệ bởi Hệ thống luật pháp Anh Quốc. Giao dịch với các công ty không thuộc nhóm này thông qua trang web sẽ không được bảo vệ nếu không có chỉ định.

CÁC NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN

Các nội dung và thông tin trong trang web này không liên quan đến những đề nghị hoặc lôi kéo khách hàng mua hoặc bán bất cứ sản phẩm /dịch vụ nào trong bất cứ quốc gia tới bất cứ người nào một cách không hợp pháp. Những nội dung và thông tin liên quan đến bên thứ ba hoặc sản phẩm/ dịch vụ của họ được chuyển bởi Ngân hàng trong tiến trình giao dịch kinh doanh tới quý khách. Ngân hàng, người quản lý ngâ hàng, nhân viên và các đại lý không sắp đặt, chọn lựa, thêm, chỉnh sửa hoặc những hoạt động điều hành trên liên quan đến nội dung trên trang web này, và không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào cũng như không liên quan đến những xác nhận về nội dung và thông tin hoặc bất cứ những gì liên quan đến nội dung này.

Nội dung, thông tin, nhãn hiệu, logo được thể hiện hoặc trình bày trên trang web này được bảo vệ bởi luật bảo vệ tài sản trí tuệ. Không có phần nào của nội dung, thông tin, nhãn hiệu, logo được chỉnh sửa, thay thế, lưu trữ trong hệ thống phục hồi, được chuyển đổi, sao chép, phân phối hoặc sử dụng bằng bất cứ cách nào khác cho những mục đích thương mại và công cộng mà không được sự cho phép bằng văn bản của Ngân hàng hoặc phía sở hữu những nội dung, thông tin, nhãn hiệu, logo này.

MIỄN TRÁCH NHIỆM

KHI NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC QUAN TÂM, NHỮNG NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NHƯ LÀ” KHÔNG VỚI SỰ DIỆN HAY CẢNH BÁO VỚI BẤT CỨU LOẠI, HÌNH THỨC, ÁM CHÍ HOẶC ĐIỀU LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC KHÔNG XÂM PHẠM, BẢO MẬT, CỤ THỂ, TIN CẬY, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH HOẶC SỰ TỰ DO TỪ VI RÚT MÁY VI TÍNH KẾT NỐI VỚI NHỮNG NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN NÀY.

NHỮNG NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHỈ LÀ NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ KHÔNG NÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH. BẤT KỲ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC ĐƯA RA TRÊN TRANG WEB NÀY KHÔNG NÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG NẾU KHÔNG CÓ TƯ VẤN CHÍNH THỨC HOẶC CỤ THỂ HƠN HOẶC NGUỒN CẬP NHẬT HƠN HOẶC THÔNG TIN/ LỜI KHUYÊN CHUYÊN MÔN ĐẶC BIỆT. QUÝ KHÁCH NÊN SỬ DỤNG NHỮNG TƯ VẤN CHUYÊN MÔN Ở NƠI PHÙ HỢP.

ĐỊA LÝ, CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, THỐNG KÊ, TÀI CHÍNH VÀ THÔNG TIN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG VÀI TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ LÀ ƯỚC LƯỢNG HOẶC TỔNG HỢP HOẶC LÀ DẠNG ĐƠN GIẢN VÀ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN. NGUỒN THÔNG TIN NÀY CÓ TỪ KIỂM TOÁN VIÊN ĐÃ TẬP HỢP NGUỒN THÔNG TIN THỐNG KÊ BÊN NGOÀI VÀ THÔNG TIN NÀY ĐƯỢC XEM LÀ CHÍNH XÁC, NHƯNG TRONG THỰC TẾ CÓ THỂ SẼ KHÁC. NGÂN HÀNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC TỔN THẤT TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP (BAO GỒM THẤT THOÁT HOẶC TỔN THẤT ĐẶC BIỆT, KHÔNG CỤ THỂ, VÔ TÌNH HAY CỐ TÌNH) TỪ HÀNH ĐỘNG LẤY/ KHÔNG LẤY CHO BẠN HOẶC CHO NGƯỜI KHÁC NHỮNG NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI TRANG WEB NAY. NÓI CHUNG, KHÔNG CÓ CAM KẾT NÀO ĐẢM BẢO RẰNG NHỮNG NỘI DUNG, THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY LÀ CỤ THỂ, CÓ THỂ TIN CẬY HOẶC CẬP NHẬT.

NGÂN HÀNG KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ VÀ SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO NHỮNG MẤT MÁT HAY TỔN THẤT TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾN (BAO GỒM THẤT THOÁT HOẶC TỔN THẤT ĐẶC BIỆT, KHÔNG CỤ THỂ, VÔ TÌNH HAY CỐ TÌNH) TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, THEO CHIỀU HƯỚNG TĂNG, BAO GỒM NHỮNG MẤT MÁT, TỔN THÁT HOẶC TĂNG CHI PHÍ TỪ NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ KHIẾM KHUYẾT, LỖI, KHÔNG HOÀN CHỈNH, SAI SÓT HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC TRÊN TRANG WEB NAY, NỘI DUNG CỦA TRANG WEB HAY CÁC PHẦN KHÁCH HAY BẤT KỲ NỘI DỤNG VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN, NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀY NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA NGÂN HÀNG.

VUI LÒNG GHI NHỚ RẰNG RỦI RO TRONG VIỆC TẢI BẤT KỲ PHẦN MỀM ĐƯỢC TẢI TỪ TRANG WEB NÀY THUỘC VỀ KHÁCH HÀNG, NGÂN HÀNG KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO CHO MẤT MÁT HAY TỔN THẤT (TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP), NẾU LÀ KẾT QUẢ TỪ VI RÚT MÁY TÍNH, “TROJAN HORSES”, “WORMS”, “SOFTWARE BOMBS” HOẶC TƯỢNG TỪ HOẶC XỬ LÝ CHẬM KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀY NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA NGÂN HÀNG.

BẤT KỲ ĐƯỜNG DẪN NÀO TỪ TRANG WEB NÀY TỒN TẠI DỰA TRÊN MỤC ĐÍCH CỦA THÔNG TIN VÀ CHO SỰ THUẬN TIỆN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ NGÂN HÀNG KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO CHO MẤT MÁT HAY TỔN THẤP, TRỰC TIÊP HAY GIÁN TIẾP (BAO GỒM THẤT THOÁT HOẶC TỔN THẤT ĐẶC BIỆT, KHÔNG CỤ THỂ, VÔ TÌNH HAY CỐ TÌNH) TỪ SỰ CỤ THỂ HOẶC KHÔNG CỦA NHỮNG NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN TRÊN NHỮNG ĐƯỜNG DẪN NÀY HOẶC THIẾT SÓT DO SAI LẦM (TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP TỪ NHỮNG ĐƯỜNG DẪN NÀY. NHỮNG ĐƯỜNG DẪN CỦA NGÂN HÀNG KHÔNG ÁM CHỈ BẤT KỲ SỰ XÁC NHẬN NÀO TỪ PHÍA NGÂN HÀNG CHO NỘI DUNG TRÊN NHỮNG TRANG NÀY.

NGÂN HÀNG KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG BẤT KỲ EMAIL TỪ TRANG WEB SẼ ĐƯỢC GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HOẶC ĐƯỢC NHẬN BỞI NGÂN HÀNG CŨNG NHƯ NGÂN HÀNG KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH RIÊNG TƯ VÀ /HOẶC AN TOÀN CHO NHỮNG EMAIL NÀY TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG INTERNET BÊN NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT CỦA NGÂN HÀNG. NGÂN HÀNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MẤT MÁT HAY TỔN THẤP, TRỰC TIÊP HAY GIÁN TIẾP (BAO GỒM THẤT THOÁT HOẶC TỔN THẤT ĐẶC BIỆT, KHÔNG CỤ THỂ, VÔ TÌNH HAY CỐ TÌNH) TỪ NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRÊN INTERNET (BAO GỒM EMAIL KHÔNG HOẠT ĐỘNG) TỪ TRANG WEB NÀY HOẶC KHÁC.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nếu như không bị hạn chế với luật, quý khách đồng ý rằng bất kỳ và tất cả thông tin/ dữ liệu cá nhân liên quan đến quý khách được lưu giữ bởi Ngân hàng từ trang web này có thể sẽ được sử dụng và công bố vì những mục đích và đối tượng đã nêu trên và có thể để phổ biến cải thiện những Quy định về an ninh dữ liệu và thông tin cá nhân.

Đề xem bản sao của Quy định về an ninh dữ liệu và thông tin hiện tại của Ngân hàng, vui lòng chọn đây.

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

Giá chứng khoán có thể giao động lên xuống và mỗi cá nhân tham gia thị trường chứng khoán đều có biết đến những bước nhảy lên xuống này thậm chí nó còn có giá trị trên thị trường. Rủi ro có thể thay thế cho lợi nhuận trong việc mua bán chứng khoán.

Rủi ro trong thất thoát thương mại cũng có thể xảy ra. Trong một vài trường hợp, quý khách có thể mất mát vượt quá nguồn hiện có. Những yêu cầu bất ngờ, như là “ngưng thất thoát” hoặc “ngừng giới hạn”, sẽ không còn cần thiết để hướng tới một kết quả mong đợi. Điều kiện thị trường không cho phép những yêu cầu như vậy. Quý khách có thể yêu cầu tăng khoản chi trả. Nếu những khoản này không được chi theo thời gian quy định, vị trí của quý khách có thể sẽ không còn. Quý khách sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật vì số tiền thiếu hụt trong tài khoản. Quý khách nên biết và hiểu những hợp động và lựa chọn trước khi quý khách giao dịch thương mại và còn nhận biết kỹ rằng giao dịch đó có thật sự phù hợp cho mục tiêu đầu tư, tình trạng tài chính, khả năng chấp nhận rủi ro và kinh nghiệm đầu tư của mình hay không.

Quý khách cũng nên đọc những thông báo về rủi ro của các sản phẩm quý khách dự định mua, đặt mua hoặc buôn bán. Nếu có vấn đề gì còn thắc mắc, vui lòng liên hệ với chuyên gia để tìm hiểu thêm chi tiết.

MIỄN BỒ I THƯ ỜNG

QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý ĐẢM BẢO CHO NGÂN HÀNG HOÀN TOÀN MIỄN TRÁCH NHIỄM TRONG VIỆC BỒI THƯỜNG CHO BẤT CỨ HOẠT ĐỘNG, KHOẢN NỢ, GIÁ, YÊU CẦU, THẤT THOÁT, THIỆT HẠI, QUY TRÌNH, CHI PHÍ (BAO GỒM CHI PHÍ PHÁP LUẬT, GIÁ VÁ CHI PHÍ TỔNG CỘNG CHO PHẢI BỒI THƯỜNG), ĐIỀU NÀY LIÊN QUAN TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP ĐẾN NHỮNG HOẠT ĐỘNG SAU:

1. Quý khách truy cập và/hoặc sử dụng trang web và/hoặc bất kỳ cá nhân/cơ quan nào khác cho dịch vụ hoặc trang web với ID và/hoặc mật khẩu mà không hoàn toàn đồng ý với những hướng dẫn, quy trình và chỉ dẫn liên quan đền việc sử dụng trang web được ghi chú bởi Ngân hàng trên trang web hoặc nơi khác, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm của quý khách để lưu trữ cẩn thận tên truy cập và mật khẩu và trách nhiệm của quý khách phải thông báo cho Ngân hàng ngay khi quý khách nghi ngờ tên truy cập và mật khẩu của mình để được sử dụng tại trang web hoặc dịch vụ mà không được ủy quyền; hoặc

2. Bất kỳ vi phạm hoặc không tuân thủ theo những điều khoản và điều kiện này bởi quý khách hay bất kỳ cá nhân/ cơ quan nào khác có thể truy cập và/ hoặc sử dụng dịch vụ hoặc trang web này với tên truy cập và mật khẩu đã được cấp.

CHẤM DỨT

Ngân hàng có thể sẽ chấm dứt những điều khoản và điều kiện này, cũng như việc truy cập của quý khách đến trang web và việc sử dụng dịch vụ trực tuyến tại bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước.

CHỈNH SỬA

Ngân hàng có quyền xem xét thay đổi thông tin/ nội dung trên trang web này tại bất kỳ thời gian nào mà không cần báo trước và được phép cải thiện những điều khoản và điều kiện về việc sử dụng trang web này sau khi thông báo với quý khách. Nếu quý khách tiếp tục truy cập trang web này và sử dụng bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào sau khi chỉnh sửa, quý khách coi như đã đồng ý với những thông tin, nội dung, điều khoản và điều kiện đã được chỉnh sửa.

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Tất cả nội dụng của trang web này bao gồm nhưng không giới hạn những chữ, đồ họa, đường dẫn, âm thanh là bản quyền được đăng ký bởi Tập đoàn Standard Chartered và không được phép sao chép, tải, phân phối hoặc phân tán bằng bất kỳ hình thức nào không với sự cho phép bằng văn bản của Tập đoàn Standard Chartered.

“Standard Chartered”, “Ngân hàng Standard Chartered”,Standard Chartered , được đăng ký bản quyền nhãn hiệu thương mại và nhãn hiệu dịch vụ bởi Tập đoàn Standard Chartered và không có bất kỳ sự cho phép hoặc giấy phép để sử dụng những nhãn hiệu thương mại và nhãn hiệu dịch vụ không với sự cho phép bằng văn bản của Tập đoàn Standard Chartered. Những nhãn hiệu khác, tên, logo được sử dụng tại trang web này liên quan đến những công ty trong nhóm Ngân hàng Standard Charterd hoặc những sản phẩm dịch vụ của họ là tài sản trí tuệ được bảo vệ công ty cho Nhóm Ngân hàng Standard Chartered nếu không có bất kỳ công bố nào khác.

Liên quan đến những thông tin hoặc nội dung mà quý khách chuyển cho Ngân hàng Standard Chartered để sử dụng trong trang web này, quý khách đã cho phép Ngân hàng Standard Chartered sử dụng hợp pháp lâu dài bản quyền và tài sản trí tuệ của những thông tin hoặc nội dung này cho bất kỳ mục đích nào mà nó phục vụ bao gồm nhưng không giới hạn việc sao chép, giao dịch, phân phối hoặc công bố nếu như không trái pháp luật.

Quý khách đồng ý rằng Ngân hàng Standard Chartered sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào liên quan đến những thông tin hoặc nội dung mà quý khách đã chuyển cho Ngân hàng để sử dụng trên trang web này nếu như không có một hợp đồng quy định chính thức điều này giữa quý khách và Ngân hàng Standard Chartered hoặc theo quy định của pháp luật.

Quý khách cần hiều rằng những nội dung được đưa trên đây sẽ không giới hạn bất kỳ những điều khoản và điều kiện nào đối với những sản phẩm và dịch vụ được phục vụ thông qua trang web này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH